Två aktier med köpsignaler – ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två bolag. Samtidigt varnas det för en aktie.

OMXSPI

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index steg med 0.62 procent under måndagen och stängde på 984 punkter. Indexet har nyligen brutit den stigande trendkanalen som identifierats i grafen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Kursen har nu marginellt brutit upp genom golvet i trendkanalen och en etablering innanför trendlinjerna skulle stärka den tekniska bilden. Kursen återfinns mellan stödet runt 970 punkter och motståndet vid 1000 punkter på kort sikt. Ett brott upp genom motståndet skulle utlösa en ny köpsignal. På nedsidan finns flera stöd identifierade mot 937 punkter på kort sikt och 862 punkter på medellång sikt.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 43 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 58. Vi har därmed en försiktig övervikt av optimister på börsen på lång sikt, medan det på kort sikt är jämvikt mellan optimister och pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 578 köp och 196 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 75 procent. Köpandelen på årsbasis är 81 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Mekonomen

Bilservicebolaget MEKO AB ser just nu tekniskt och kvantitativt bra ut. En stigande trendkanal är identifierad på kursdiagrammet för medellång sikt då investerarna över en längre period har accepterat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar optimism bland investerarna och är en klar köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen återfinns cirka 4.30 procent ovanför närmaste stödnivå och det saknas också motstånd i kursdiagrammet då aktien handlas till all-time-high nivåer. Detta är också positiva signaler enligt Investtechs statistik och forskning. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 119 kronor.

MEKO AB är maximalt positiv på Investtechs insideranalys med flera nyliga köp av personer med ledande befattningar i bolaget. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Nederman Holding

Miljöteknikbolag Nederman Holding är ett tekniskt starkt investeringscase som just nu har flera köpsignaler. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är en stark köpsignal som indikerer fortsatt positiv utveckling enligt Investtechs forskningsresultat på indikatorn.

Kursen har stigit kraftigt efter en köpsignal från en rektangelformation (REC). Målkursen vid spetsen på den gröna pilen vid 215 kronor har passerats men formationer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 215 kronor.

Nederman Holding är maximalt positiv på Investtechs insideranalys med flera nyliga köp av personer med ledande befattningar i bolaget. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Profoto Holding

Investtechs algoritmer har under den senaste tiden identifierat flera tekniska signaler i Ljussättningsbolaget Profoto som är negativa.

Kursen utvecklats inom en fallade trendkanal sedan en tid tillbaka. Här har investerarna som vill komma ut ur bolaget accepterat lägre och lägre kurser och köpintresset bland investerarna har varit avtagande över en längre period.

På senare tid har kursen även brutit ned genom en stödnivå runt 64.00 kronor samtidigt som en säljsignal från en negativ rektangelformation (REC) signalerar en fortsatt nedgång. Stöd återfinns runt 53.00 kronor och på uppsidan kommer flera tekniska köpsignaler att utlösas om kursen bryter upp genom det starka motståndet vid 75.00 kronor.

Profoto Holding är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -