Amsterdambörsens halvledarjättar

Aktiekommentar Nederländerna har etablerat sig som en central aktör inom halvledarindustrin och är hemvist för flera ledande företag som spelar en avgörande roll på den globala halvledarmarknaden. Placera tar en närmare titt på några av de mest framstående halvledarbolagen på Amsterdambörsen.

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Företag som ASML, ASM International och NXP Semiconductors har inte bara satt Nederländerna på kartan utan också cementerat landets rykte som en teknologisk kraft att räkna med.

Elektronikjätten Philips har spelat en helt avgörande roll i framväxten och utvecklingen av flera av dagens ledande holländska halvledarbolag. Företaget grundades 1891 i Eindhoven och var en pionjär inom elektronik och halvledarteknik.

Philips har spelat en central roll i utvecklingen av den holländska halvledarindustrin genom att fungera som inkubator och teknisk pionjär. Genom sina forsknings- och utvecklingsinsatser inom halvledarområdet lade Philips grunden för ASML, NXP Semiconductors och Signify.

Besi och ASM International har också dragit nytta av Philips historiska inflytande och tekniska bidrag. Även om dessa företag inte direkt avknoppades från Philips, har de genom åren samarbetat och delat teknologiska insikter med dem, vilket har bidragit till deras tekniska framsteg och marknadspositioner.

ASML: Litografimonopolisten

ASML är världens ledande tillverkare av litografisystem. Bolaget grundades 1984 som ett joint venture mellan Philips och det nederländska teknologiföretaget Advanced Semiconductor Materials International, (ASMI). ASML:s banbrytande arbete inom litografi, särskilt inom Extreme Ultraviolet (EUV) litografi, har rötter i Philips tekniska expertis och innovationer.

ASML är baserat i Veldhoven och företagets teknik är avgörande för tillverkningen av integrerade kretsar och används av alla stora halvledarproducenter, inklusive Intel, Samsung och TSMC. ASML:s EUV-litografisystem är kritiska för produktionen av avancerade halvledare.

ASML har visat stark finansiell tillväxt, med ökande intäkter och vinster, tack vare den höga efterfrågan på deras avancerade litografisystem. Företaget har en monopolliknande ställning inom EUV-litografi, vilket gör ASML till en oumbärlig leverantör för den globala halvledarindustrin.

Kursutvecklingen i år är 41 procent, vilket imponerar då bolaget påverkas av diverse exportförbud till kinesiska teknikbolag i spåren på USA-sanktioner.

ASM International: Ledande inom depositionsteknologier

ASM International med huvudkontor i Almere grundades 1968 och är en ledande tillverkare av utrustning för halvledarindustrin. Bolaget specialiserar sig på depositionsteknologier som används för att skapa tunna filmer av material på halvledarsubstrat. Deras produktportfölj inkluderar Atomic Layer Deposition (ALD), Chemical Vapor Deposition (CVD) och epitaxiutrustning.

ASM International har också visat stark tillväxt med ökande intäkter och en stabil marknadsposition. Företaget är en nyckelleverantör för många av världens största halvledartillverkare som Samsung och TSMC. Aktien har gynnats av AI-hypen och har stigit 50 procent sedan årsskiftet.

NXP Semiconductors: En gigant inom fordonsindustrin

NXP Semiconductors grundades 2006 som en avknoppning från Philips halvledardivision. NXP har vuxit till att bli en ledande aktör inom halvledarlösningar för fordons-, säkerhets- och IoT-marknaderna. Philips tidigare arbete inom halvledarteknik och elektroniska komponenter har varit avgörande för NXP:s framgång och marknadsposition.

Närheten till Philips är påtaglig, NXP Semiconductors har sitt huvudkontor i Eindhoven där även Phillips har sitt huvudkontor.

NXP Semiconductors har sett stabil tillväxt och har lyckats behålla en stark position inom sina nyckelmarknader. Aktien har haft en svagare utveckling i år än de båda ASM-bolagen och uppgången summeras till drygt 17 procent.

BE Semiconductor Industries: Avancerad paketeringsutrustning

BE Semiconductor Industries (Besi) är grundat 1995 och baserat i Duiven. Bolaget specialiserar sig på monteringsutrustning för halvledarindustrin och är en av de ledande leverantörerna av avancerad paketeringsutrustning. Företaget erbjuder bland annat die-attach- och wafer-level-packaging-system.

Besi är en viktig leverantör för halvledartillverkare som kräver avancerade paketeringslösningar för sina produkter. Besi-aktien har stigit med drygt 14 procent i år.

Signify: LED-ledaren

Signify är tidigare känt som Philips Lighting och avknoppades från Philips 2016. Bolaget har blivit en global ledare inom LED-belysning och smarta belysningslösningar. Philips omfattande forskning inom halvledarteknik och belysningsteknik har lagt grunden för Signifys framgångsrika produkter och innovationer.

Även Signify har nära till Philips då man har sitt huvudkontor i Eindhoven. Signify är en av de största aktörerna inom global belysning och LED-teknik och erbjuder ett brett sortiment av LED-belysning, smart belysning och belysningssystem för konsumenter och industri.

Signify-aktien har haft ett tufft och utmanande år och backat över 20 procent. Aktiens svaga avkastning beror på en kombination av makroekonomiska utmaningar, störningar i leverantörskedjan och svagare marknadsförhållanden.

Sammanfattning

Nederländerna och Amsterdambörsen är hem för flera nyckelspelare inom halvledarindustrin med ASML, ASM International, NXP Semiconductors och BE Semiconductor Industries. Det är tydligt att bolagen har starka och dominerande marknadspositioner på den globala halvledarmarknaden.

Nederländerna kommer sannolikt att fortsätta att vara en teknologisk kraft inom halvledarindustrin. För investerare erbjuder dessa bolag en exponering och tillväxtmöjlighet i en värld där halvledarteknologi blir allt viktigare.

Pär Ståhl

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -