Rapportfloden: Blandade resultat

Q3: Mandel, Nickel Mountain, Esen, Copperstone ,Hoylu, Confidence, Nordic Iron Ore, Kancera, Wise, Obstecare, Adverty, Nepa, Xspray Pharma, Veteranpoolen, Björn Borg, Aros och Ecorub finns bland bolagen som har publicerat sina delårssiffror.

Publicerad: 2020-11-20 08:54 av Placera/Nyhetsbyrån Direkt

ChromoGenics utser Anders Pettersson till t.f. sälj- och marknadschef

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics AB (publ) utser Anders Pettersson till t.f. sälj- och marknadschef som kommer att ingå i ledningsgruppen från och med idag. Anders har gedigen arbetslivserfarenhet inom försäljnings- och marknadsområdet.

Publicerad: 2020-10-22 14:07 av Cision

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2: Malmbergs, Lundbergs, Chromogenics, Spiffbet, Allgon, Future Gaming, Endomines, Zwipe, Immunicum, Saniona, Clavister, Bioinvent, EQL Pharma, SSM, Garo och Balco finns blandalla de bolag som offentliggjort sina kvartalsrapporter denna torsdag.

Publicerad: 2020-08-27 13:34 av Placera/Nyhetsbyrån Direkt

Anders Pettersson purchases 140,016 shares in ZetaDisplay

ZetaDisplay: Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm:ZETA) announces that board member Anders Pettersson has purchased 140,016 shares in ZetaDisplay during the period of May 21-22, 2019. The purchase corresponds to a total value of SEK 3.1 million. The transaction was made on Nasdaq Stockholm. This is ev ...

Publicerad: 2019-05-23 09:00 av GlobeNewswire

Anders Pettersson förvärvar 140 016 aktier i ZetaDisplay

ZetaDisplay: Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm:ZETA) meddelar att styrelseledamoten Anders Pettersson har förvärvat 140 016 aktier i ZetaDisplay under perioden 21 till 22 maj 2019. Köpet motsvarar ett totalt värde om 3,1 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansins ...

Publicerad: 2019-05-23 09:00 av GlobeNewswire

ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2019

ZetaDisplay: ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 21 maj 2019 i Malmö. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens eller valberedningens förslag: Utdelning Ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas på bolagets stamaktier. Utdelning för räkenskapsåret 20 ...

Publicerad: 2019-05-21 18:28 av GlobeNewswire

Anders Pettersson förvärvar 150.298 aktier i ZetaDisplay

ZetaDisplay: Malmö - ZetaDisplay AB (Nasdaq Stockholm:ZETA) meddelar att styrelseledamoten Anders Pettersson har förvärvat 150 298 aktier i ZetaDisplay under perioden 6 till 8 april 2019. Köpet motsvarar ett totalt värde om 3 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionen ...

Publicerad: 2019-04-10 15:11 av GlobeNewswire

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs: Lundbergs, Multiq, Real Heart, Medicpen, Future Gaming Group, Free2move, Panion Animal Health, Ayima, Orezone, Absolicon, Three Gates, Flowscape, Net Gaming, Parans, Neurovives, Sensus, Ortivus, Acousort, Africa Resources, Climeon, Global Gaming, Paxman, Raketech, Stillfront, Sedana: Här är resultat ...

Publicerad: 2018-11-22 10:13 av Placera/Nyhetsbyrån Direkt

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

AroCell:      Väsentliga händelser under perioden 1 januari till 30 september AroCell ingick ett icke exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics, ett av världens största diagnostikbolag med fokus på cancer. Bolagets företrädesemission övertecknades med 129%, varav 85 % tecknades med företrädesrätt. AroCell ...

Publicerad: 2018-11-14 08:30 av GlobeNewswire

ZetaDisplay: Styrelseledamot förvärvar aktier för 1,9 miljoner kronor

ZetaDisplay: Anders Pettersson, styrelseledamot i ZetaDisplay AB (publ), har via bolag förvärvat 100 000 stamaktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Anders Petterssons innehav till 2 174 337 stamaktier och 56 114 preferensaktier, vilket efter att ZetaDisplays nyligen genomförda emission har registrerats kommer ...

Publicerad: 2018-08-17 10:24 av GlobeNewswire

ZetaDisplay: Styrelseledamot förvärvar aktier för cirka en miljon kronor

ZetaDisplay: Anders Pettersson, styrelseledamot i ZetaDisplay AB (publ), har via bolag förvärvat 62 635 stamaktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Anders Petterssons innehav till 2 074 337 stamaktier och 56 114 preferensaktier, vilket efter att ZetaDisplays nyligen genomförda emission har registrerats kommer a ...

Publicerad: 2018-07-18 10:30 av GlobeNewswire

ZetaDisplay: Styrelse och VD har tecknat aktier för 28,6 miljoner kronor i avslutad företrädesemission

ZetaDisplay: Företrädesemissionen övertecknades med 22,3 % och tillför Bolaget 74,5 MSEK före emissionskostnader. Någon tilldelning till företrädesemissionens garanter har inte skett. Styrelse samt VD har tecknat 1 846 888 stamaktier för totalt 28,6 miljoner kronor enligt nedan: Mats Johansson, styrelseordförand ...

Publicerad: 2018-06-26 14:03 av GlobeNewswire

ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2018

ZetaDisplay:   ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 21 maj 2018 i Malmö. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag: Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas på bolagets stamaktier. Stämman b ...

Publicerad: 2018-05-21 20:35 av GlobeNewswire

ZetaDisplay: Board member has acquired 50.000 shares for approximately SEK 950.000

ZetaDisplay AB (publ): Sweden, 2017-11-13 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, Board Member of ZetaDisplay AB (publ), has, via company, acquired 50.000 ordinary shares. This acquisition makes Anders Pettersson's ownership total 1.136.702 ordinary shares and 115.114 preference shares, equivalent to 6,3 % of the ...

Publicerad: 2017-11-13 09:30 av Nasdaq OMX

ZetaDisplay: Styrelseledamot har förvärvat 50.000 aktier för ca 950.000 SEK

ZetaDisplay AB (publ): Sverige, 2017-11-13 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, styrelseledamot i ZetaDisplay AB (publ), har genom bolag förvärvat 50.000 stamaktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Anders Petterssons innehav till 1.136.702 stamaktier och 115.114 preferensaktier, vilket motsvarar 6,3 % av kapi ...

Publicerad: 2017-11-13 09:30 av Nasdaq OMX

FORTSATTA INSYNSREGISTRERINGAR

ZETADISPLAY: STOCKHOLM (Direkt) Martin Gullberg, styrelseledamot i Zetadisplay, har sålt 50.000 aktier i bolaget den 20 juni för 16 kronor styck. Transaktionen skede utanför handelsplats. Det framgår av Finansinspektionens insynsregistering på onsdagen. I går framkom det att vd Leif Liljebrunn köpt lika många ak ...

Publicerad: 2017-06-21 12:11 av Direkt

ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 22 maj 2017

ZetaDisplay AB (publ): Sverige, 2017-05-23 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 22 maj 2017 i Malmö. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag: Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapså ...

Publicerad: 2017-05-23 08:45 av Nasdaq OMX

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL)

Sverige, 2017-04-19 16:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2017 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Höjdrodergatan 21 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.30 och avbryts när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta i ...

Publicerad: 2017-04-19 16:20 av Nasdaq OMX

Board member has acquired shares

ZetaDisplay: Sweden, 2017-01-23 14:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, Board Member of ZetaDisplay AB (publ), has, via company, acquired 69,495 ordinary shares. This acquisition makes Anders Pettersson’s ownership total 1,002,793 ordinary shares, equivalent to 7,6 % of the votes and capital. For more i ...

Publicerad: 2017-01-23 14:55 av Nasdaq OMX

Styrelseledamot har förvärvat aktier

ZetaDisplay: Sverige, 2017-01-23 14:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, styrelseledamot i ZetaDisplay AB (publ), har genom bolag förvärvat 69,495 stamaktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Anders Petterssons innehav till 1,002,793 stamaktier, vilket motsvarar 7,6 % av röster och kapital. Vid frågor k ...

Publicerad: 2017-01-23 14:55 av Nasdaq OMX

offentliggör informationsmemorandum och information om teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende företrädesemission

ZetaDisplay: Sverige, 2016-09-05 14:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen i ZetaDisplay AB (publ) den 24 augusti 2016, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, offentliggörs nu ett informationsmemorandum. I samband med emissionen, som vid full te ...

Publicerad: 2016-09-05 14:01 av Nasdaq OMX

Board member Anders Pettersson has increased to 7,6 %

ZetaDisplay: Sweden, 2016-06-29 10:18 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, Board Member of ZetaDisplay AB (publ), has, via company, acquired 83.298 company shares. This acquisition makes Anders Pettersson's ownership total 933.298 shares, equivalent to 7,6 % of the votes and capital. For more information ...

Publicerad: 2016-06-29 10:18 av Nasdaq OMX

Styrelseledamot Anders Pettersson har ökat till 7,6 %

ZetaDisplay: Sverige, 2016-06-29 10:18 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, styrelseledamot i ZetaDisplay AB (publ), har via bolag förvärvat 83.298 aktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Anders Petterssons innehav till 933.298 aktier, vilket motsvarar 7,6 % av röster och kapital. Vid frågor kontakta: Ze ...

Publicerad: 2016-06-29 10:18 av Nasdaq OMX

Beslut vid årsstämman den 16 maj 2016

ZetaDisplay: Sverige, 2016-05-18 11:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2016 i Malmö. Stämman fattade bland annat följande beslut: Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansr ...

Publicerad: 2016-05-18 11:33 av Nasdaq OMX

Årsstämma i LKAB 2016

LKAB: Årsstämman i LKAB ägde rum den 28 april 2016 på Vetenskapens Hus i Luleå. Sten Jakobsson omvaldes till styrelseordförande och Bjarne Moltke Hansen och Ola Salmén valdes in som nya styrelseledamöter.

Publicerad: 2016-04-28 16:47 av Cision

Styrelseledamot Anders Pettersson har ökat till 6,4 %

ZetaDisplay: Sverige, 2015-12-07 09:48 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, styrelseledamot i ZetaDisplay AB (publ), har via bolag förvärvat 108.346 aktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Anders Petterssons innehav till 780.505 aktier, vilket motsvarar 6,4 % av röster och kapital. Vid frågor kontakta: Ze ...

Publicerad: 2015-12-07 09:48 av Nasdaq OMX

Board member Anders Pettersson has increased to 6,4 %

ZetaDisplay: Sweden, 2015-12-07 09:48 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, Board Member of ZetaDisplay AB (publ), has, via company, acquired 108.346 company shares. This acquisition makes Anders Pettersson's ownership total 780.505 shares, equivalent to 6,4 % of the votes and capital. For more information ...

Publicerad: 2015-12-07 09:48 av Nasdaq OMX

Uppdragsanalys från Aktiespararna – Ännu ett starkt kvartal

ZetaDisplay: Sverige, 2015-09-09 15:49 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nedan är ett utdrag ur Aktiespararnas Analysguiden, för hela analysen se länk nedan. Rekommendation: Köp Riktkurs: 8,5 kronor ZetaDisplay visar ännu ett starkt kvartal Ytterligare ett starkt kvartal för ZetaDisplay med tillväxt över våra förväntning ...

Publicerad: 2015-09-09 15:49 av Nasdaq OMX

Styrelseledamot förvärvar aktier i bolaget

ZetaDisplay: Sverige, 2015-09-04 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, styrelseledamot i ZetaDisplay AB (publ), har via bolag förvärvat 100.000 aktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Anders Petterssons innehav till 672.159 aktier, vilket motsvarar 5,5 % av röster och kapital. Vid frågor kontakta: Z ...

Publicerad: 2015-09-04 10:00 av Nasdaq OMX

Board member acquires shares in the company

ZetaDisplay: Sweden, 2015-09-04 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Anders Pettersson, Board Member of ZetaDisplay AB (publ), has, via company, acquired 100.000 company shares. This acquisition makes Anders Pettersson's ownership total 672.159 shares, equivalent to 5,5 % of the votes and capital. For more information ...

Publicerad: 2015-09-04 10:00 av Nasdaq OMX