FÖRSVAR
ESG-FLYKT ALLT STÖRRE ABER FÖR EU:S VAPENTILLVERKARE (Direkt)

2021-12-01 09:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De socialt ansvarstagande investerarnas skambeläggande över investeringar i vapentillverkning har blivit ett reellt problem för världens försvarsutvecklande bolag som alltfler banker och fondförvaltare vänder ryggen, rapporterar Financial Times.

Försvarssektorn har tidigare fått vänja sig vid fredsaktivister, men nu är utmaningen mer än bara debatt i takt med att kraven från ESG-investerare växer inom allt från klimatavtryck för stridsflygplan och stridsvagnar till transparens kring tillverkning och försäljning av vapen, skriver tidningen.

Orsaken bakom att trenden förstärkts kraftigt kan ha att göra med den allmänna uppmärksamheten kring ESG, en förkortning för orden "environmental, social, governmental" (frågor om klimathantering, sociala frågor och myndighetsansvar).

Flera ledare i industrin, särskilt i Europa, oroar sig för ökad granskningsaktivitet och att brist på investeringsdefinitioner och nya förslag för hållbarhetsfinans till slut ska leda till att sektorn blir helt utesluten – en "paria" i investerarvärlden, enligt Financial Times.

Försvarsbolagens näringslivsorganisation i Europa, ASD, har i ett brev till EU-kommissionen varnat för att förslagen kring den investerartaxonomi för hållbarhet som lagts fram inom unionen hotar att underminera vapenutveckling genom att finanssektorns intresse riskerar kollapsa.

"Det är av yttersta vikt att hållbarhetsfinansens initiativ inte motsäger annan EU-politik, EU.åtgärderna måste erkänna vikten av försvarsindustrin, vi är hållbara och måste erkännas som hållbara. Utan säkerhet kan vi inte ha någon hållbarhet alls", sade ASD:s ordförande Alessandro Profumo, som också är vd för det italienska försvarsbolaget Leonardo.

ASD, där även svenska Saab är medlem, pekar på flera punkter där EU riktat fokus för att utvidga försvarskapaciteter och nå målsättningar om förstärkt säkerhet samtidigt som vapentillverkning "motsägelsefullt" definieras som socialt oförsvarbart.

Dessutom, hävdar flera andra försvarsföretags chefer, att ett "värderingsgap" öppnats upp mellan Europas och USA:s bolag i sektorn. I USA är vapentillverkarna allmänt erkända för sin roll som leverantörer till militärmakten, trots att de inte inkluderas i ESG-fonder.

"Europas försvarsaktier handlas till betydligt lägre värderingsmultiplar än amerikanska konkurrenter. Det är ett resultat av att investerare tillämpar mer stringenta ESG-kriterier", sade BAE Systems vd Charles Woodburn till Financial Times.

Många av de nämnda toppcheferna i Europas industri har börjat kämpa emot, med insatser för att lyfta frågan och uppmärksamma en bild som gör gällande att sektorn otvetydigt bidrar till en sund ekonomi och nationell säkerhet. Både brittiska BAE Systems och franska Thales höll under november ESG-seminarier. Även svenska Saab medverkade nyligen på en ESG-konferens med ett antal fondbolag, myndigheter och flera börsbolag.

Saab lyfter på sin hemsida fram att det är avgörande att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt för att värde ska kunna skapas på lång sikt. På sajten lyfts frågor om miljöansvar, samhällsansvar och antikorruption fram särskilt.

Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt


SAAB B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -