Fasadgruppen
Ökad rörelsevinst för Fasadgruppen, behåller utdelningen oförändrad (uppdatering) (Finwire)

2024-02-13 07:44

(mer info, vd-ord och orderstock)

Fasadgruppen redovisar en marginell omsättningsökning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten steg. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Omsättningen steg 0,9 procent till 1 397,5 miljoner kronor (1 385,1). Den organiska försäljningstillväxten var -2 procent (20,4). Det organiska tappet kan härledas helt till den svenska verksamheten, uppger vd Martin Jacobsson i rapporten. Övriga marknader hade en positiv organisk tillväxt under perioden.

"Liksom för omsättningen uppvisade den svenska marknaden en negativ utveckling i kvartalet, medan resultatet ökade i Norge, Danmark och Finland. Den hårda konkurrenssituationen är fortsatt påtaglig i Sverige generellt, och Stockholm i synnerhet, där vi ser prispress från aktörer som normalt sett inte agerar på renoveringsmarknaden", säger Jacobsson.

Ebita-resultatet blev 132,1 miljoner kronor (117,7), med en ebita-marginal på 9,5 procent (8,5).

Justerat ebita-resultat blev 127,9 miljoner kronor (125,2).

Resultatet före skatt var 106,0 miljoner kronor (89,3).

Resultatet efter skatt blev 73,5 miljoner kronor (67,6), och per aktie 1,48 kronor (1,36).

I utdelning föreslås 1,70 kronor per aktie (1,70). Utdelningen ska betalas ut i två lika delar.

Operativt kassaflöde uppgick till 209,8 miljoner kronor (210,0).

Orderstocken uppgick till 2 867,0 miljoner kronor (2 983,3).

"Utvecklingen för orderstocken var avtagande i Sverige och Norge och positiv i Danmark och Finland. Historiskt brukar orderstocken minska i förhållande till nettoomsättningen under andra halvåret och sedan stärkas igen under det första halvåret", säger Jacobsson.

Under 2024 avser bolaget att stärka sin position både organiskt och via förvärv, enligt Jacobsson.

Fasadgruppen, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 1 397,5 1 385,1 0,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent -2 20,4
EBITA 132,1 117,7 12,2%
EBITA-marginal 9,5% 8,5%
Justerat EBITA 127,9 125,2 2,2%
Justerad EBITA-marginal 9,2% 9,0%
Resultat före skatt 106,0 89,3 18,7%
Nettoresultat 73,5 67,6 8,7%
Resultat per aktie, kronor 1,48 1,36 8,8%
Operativt kassaflöde 209,8 210,0 -0,1%
Årsutdelning per aktie, kronor 1,70 1,70 0,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Fasadgruppen Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -