Amnode
Amnode rapporterar lägre intäkter men vänder till rörelsevinst (Finwire)

2024-02-23 10:53

Industribolaget Amnode redovisar minskande omsättning i fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma kvartal året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Nettoomsättningen sjönk 15,8 procent till 20,2 miljoner kronor (24,0).

Ebitda-resultatet blev 1,1 miljoner kronor (-1,7), med en ebitda-marginal på 5,4 procent.

Rörelseresultatet blev 0,5 miljoner kronor (-2,3), med en rörelsemarginal på 2,5 procent.

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-2,8).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kronor (-0,82).

Ingen ordinarie utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,7 miljoner kronor (1,6).

Styrelsen avser att återkomma med nya finansiella mål och ny utdelningspolicy när den strategiska översynen är genomförd.

Den lägre omsättningen i fjärde kvartalet beror i huvudsak på att flertalet kunder valt att
tillhandhålla råmaterial något som påverkar nettoomsättningen negativt.

Resultatförbättringen är ett resultat av den anpassning av produktionskapaciteten för att kunna möta en ökande orderingång och förändrad produktionsmix som skett under andra och tredje kvartalet. Orderingången var fortsatt stabil under fjärde kvartalet.

- De ständiga förbättringar i verksamheterna och hur bolagen utvecklats, om än långsammare än önskat, i rätt riktning gör att vi ser en stabil koncern med acceptabel lönsamhet inom räckhåll, kommenterar vd Sam Olofqvist i bokslutet.


Amnode, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 20,2 24,0 -15,8%
EBITDA 1,1 -1,7
EBITDA-marginal 5,4%
Rörelseresultat 0,5 -2,3
Rörelsemarginal 2,5%
Nettoresultat -0,1 -2,8
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,82
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,7 1,6
Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor 0 0

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Amnode - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -