RÄNTOR/VALUTOR
USA-RÄNTOR/USD VÄNDE NED EFTER STATISTIK (Direkt)

2024-02-29 16:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna inledde torsdagen svagt uppåt, men vände senare ned, medan euron stärktes mot dollarn, under en dag främst präglad av inflationsdata.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan 3 punkter ned på 2,43 procent, medan den svenska motsvarigheten slutade 2 punkter lägre på 2,50 procent.

Kronan blev 1 öre starkare till 11:19 mot euron och 3 öre starkare till 10:31 mot dollarn.

SCB-statistik på morgonen visade att Sveriges BNP oväntat sjönk 0,1 procent under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal och med 0,2 procent jämfört med ett år tidigare.

Väntat enligt Infronts enkät var +0,1 procent respektive 0,0 procent. Utfallet var därmed svagare än BNP-indikatorn, som visade +0,1 procent respektive oförändrat.

Det var tredje kvartalet i rad som BNP minskade, och nedgången förklarades främst av minskade investeringar i immateriella tillgångar och bostäder samt av en stigande tjänsteimport. Efter fem kvartal av minskningar så ökade däremot hushållens konsumtionsutgifter.

Handelsbankens Anders Bergvall noterade i en kommentar att BNP sammantaget var i linje med deras prognos. Hushållens konsumtion och import var starkare än väntat, medan investeringarna var svagare än väntat.

Stigande reala disponibla inkomster gör att utsikterna för hushållens konsumtion gradvis förbättras. Samtidigt ligger både företagens och konsumenternas förtroende fortfarande på nivåer som innebär en gradvis sjunkande ekonomisk aktivitet under första kvartalet.

"Vi förväntar oss att utsikterna till lägre räntor och stigande reala disponibla inkomster bör fortsätta att stödja förtroendet under våren och bidra till att konjunkturen tar fart under andra halvåret 2024. Vår syn är att Riksbanken kommer att börja sänka räntorna i juni", skrev Bergvall.

Annan SCB-data visade att detaljhandelns försäljning steg 0,4 procent i januari jämfört med föregående månad.

Tysk preliminär KPI för februari kom in aningen lägre än väntat. Inflationstakten sjönk till 2,5 procent, från 2,9 procent i januari, väntat var 2,6 procent. Februariutfallet var det lägsta sedan i juni 2021.

ING Economics konstaterade att disinflationsprocessen i Tyskland fortsatte i februari, men att det under den gynnsamma huvudsiffran fortfarande finns tillräckligt pristryck att oroa sig över. Speciellt i tjänstesektorn tilltog pristrycket.

"Detta bör få ECB att avstå från att sänka styrräntorna alltför tidigt", skrev banken i ett kundbrev.

Tidigare på torsdagen kom såväl fransk som spansk preliminär KPI för februari in snäppet över prognos, medan tysk detaljhandel oväntat sjönk 0,4 procent i januari. Väntat var en ökning med 0,5 procent.

Enligt en Reuters-enkät kommer ECB att lämna depositräntan oförändrad, på 4,00 procent, vid policymötet den 7 mars. En första sänkning dröjer sannolikt till i juni, men vissa tror att en sänkning kan komma redan i april.

USA-räntorna sjönk tillbaka på eftermiddagen, med tioårsräntan 6 punkter ned, efter att Federal Reserves föredragna mått, kärninflationen (core PCE), kommit in i linje med förväntningarna. Jämfört med månaden före ökade index med 0,4 procent medan det jämfört med året före sjönk till 2,8 procent, från 2,9 procent i december.

De privata inkomsterna ökade 1,0 procent (över väntade 0,4 procent), medan konsumtionen steg med väntade 0,2 procent.

Capital Economcs skrev i en kommentar att även om uppgången i kärninflationen utesluter en tidig Fed-sänkning, speciellt i en miljö där första kvartalets BNP-tillväxt verkar bli 2,5-3,0 procent, så tror de inte att det förändrar den stora bilden.

Annan USA-statistik på eftermiddagen visade att antalet nya arbetslösa ökade med 215.000 personer förra veckan, väntat var 210.000. Kontrakterade husköp sjönk oväntat i januari och det gjorde även Chicago PMI.

På valutamarknaden handlades euron vid svensk stängning runt 1:085 mot dollarn, medan dollarn samtidigt tappat till 149:4 mot yenen. Yenen hade tidigare stärkts efter att Bank of Japan-ledamoten Hajime Takata sagt att han inte bestämt huruvida en exit kan vara aktuell i mars eller april.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -