DANSKE BANK
LJUSARE TIDER FÖR SVENSK EKONOMI, BNP +1,4% I ÅR (Direkt)

2024-03-05 06:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svensk ekonomi går mot bättre tider. Dragloket är varuexporten, samtidigt som hushållens konsumtion repar sig. Inflationen faller och Riksbanken väntas börja sänka räntan i juni.

Det skriver Danske Bank i sin konjunkturprognos Nordic Outlook.

Sveriges BNP väntas nu öka med 1,4 procent i år och 2,0 procent nästa år. Det är en upprevidering från decemberprognosen, då väntades +1,2 respektive +1,8 procent 2025.

Danske Bank konstaterar att inflationen har urholkat köpkraften hos konsumenterna, samtidigt som den disponibla inkomsten minskat än mer till följd av ökade räntekostnader.

Den starka sysselsättningstrenden gör ändå att den totala disponibla inkomsten bara tappat tre års köpkraft, och då återhämtningen gått allt snabbare så väntas tappet inom kort vara återhämtat.

Mer optimistiska hushåll gör läget för detaljhandeln ljusare och tjänste-PMI visar på en vändning för denna sektor. Privatkonsumtionen väntas öka med 1,7 procent i år, efter -2,5 procent under 2023.

Arbetslösheten fortsätter stiga, men "varselvågen" verkar ha stannat av och sysselsättningen går fortsatt sidledes samtidigt som antal arbetade timmar stiger på nytt.

"Tillsammans visar därför statistiken att arbetslösheten framför allt ökar på grund av att fler utanför arbetskraften söker jobb snarare än att det är till följd av att folk blir av med sina jobb", skriver Danske Bank, som tror att arbetslösheten minskar från 8,3 procent i år till 8,1 procent nästa år.

Bostadsbyggandet väntas visa en liten återhämtning efter den dramatiska nedgången.

Fundamentala faktorer som sysselsättning, reallöneutveckling, finansiellt sparande och att inflationen nu faller och Riksbanken snart inleder sin sänkningscykel, kommer att ge stöd åt bostadspriserna i år.

"Även om prissättningen på kort sikt förmodligen blir måttlig väntar vi oss att det är oundvikligt att pristappet efter pandemin kommer tas igen kommande år", skriver de.

Inflationstrycket i svensk ekonomi har mojnat betydligt under de senaste månaderna, och den "frontladdade" inflationstakten (säsongsjusterade årstakten för de tre senaste månaderna) ligger nu mycket nära målet. Inflationstakten enligt både KPIF och KPIF exklusive energi väntas också understiga 2 procent i sommar.

Riksbanken aviserade vid mötet i februari att styrräntan kan komma att sänkas redan under första halvåret om inflationen beter sig som prognostiserat.

"Januariinflationen låg mycket nära Riksbankens prognoser och vi bedömer sannolikheten som mycket hög att inflationen fortsätter dämpas och att Riksbanken sänker styrräntan i juni", skriver Danske Bank.

Ett viktigt skäl till detta är förstås att den reala styrräntan annars skulle bli mycket åtstramande och så småningom sänka tillväxtutsikterna rejält.

Den kommande lättnaden i penningpolitiken skiljer sig från vad som normalt är fallet, då räntorna sänks snabbt och kraftfullt eftersom ekonomin är på väg in i en recession.

I nuläget handlar det snarare om att successivt anpassa styrräntan i en lagom takt och Danske Bank ser tre sänkningar i år till 3,25 procent vid årsskiftet med fortsatta sänkningar till 2,25 procent i slutet av 2025.

Även ECB väntas påbörja sin sänkningscykel i juni och av det skälet ser Danske Bank inte att kronan borde påverkas i någon större utsträckning.

Danske Bank                  2024    2025
==============================================================
BNP                      1,4%    2,0%
Arbetslöshet                  8,3%    8,1%
KPIF                      1,6%    1,0%
==============================================================

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -