MAKRO
NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA (Direkt)

2024-04-12 14:14

MÅNDAG DEN 15 APRIL

===================

- Regeringen: presenterar vårbudgeten kl 8.00

I sin prognosuppdatering den 20 mars spådde finansdepartementet en BNP-tillväxt på 0,7 procent i år och på 2,5 procent nästa år. Arbetslösheten väntades samtidigt stiga från 8,3 till 8,4 procent. Finansminister Elisabeth Svanteson har meddelat att reformerna nu sammantaget kommer att uppgå till 16,8 miljarder kronor, men har också flaggat för att sjunkande inflation öppnar för en mer expansiv finanspolitik i höst.

- USA: detaljhandel mars kl 14.30

I februari ökade detaljhandeln 0,6 procent, vilket var en något svagare återhämtning än väntat från den till stor del väderrelaterade nedgången med 1,1 procent i januari.

Konsensusprognosen pekar nu mot att totala detaljhandeln ska ha ökat 0,3 procent, och exklusive bilar väntas en ökning med 0,4 procent.

TISDAG DEN 16 APRIL

===================

- Kina: BNP 1 kv kl 4.00

Aktivitetsdata för januari/februari har indikerat en relativt positiv inledning på året för den kinesiska ekonomin. Konsensusprognosen pekar mot att BNP kan ha ökat 5,0 procent under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2023.

- Kina: industriproduktion, detaljhandel mars kl 4.00

Efter +7,0 procent i januari/februari väntas ökningstakten för industriproduktionen ha dämpats till 5,4 procent i mars. Detaljhandeln väntas samtidigt ha ökat 4,5 procent jämfört med i mars 2023, efter +5,5 procent i januari/februari.

- IMF: global konjunkturprognos kl 15.00

I uppdateringen i januari var prognosen att globala BNP skulle stiga 3,1 procent i år och 3,2 procent 2025. Chefen Kristalina Georgieva sade den 11 april att den nya prognosen kommer att visa att den globala tillväxten är något starkare med stöd av robust aktivitet i USA och i flera tillväxtekonomier. Inflationen sjunker också, något snabbare än tidigare väntat.

"Överlag, baserat på denna bild, är det frestande att dra en suck av lättnad. Vi har undvikit en global recession och en period med stagflation – vilket vissa hade förutspått. Men det finns fortfarande mycket att oroa sig för", sade Georgieva.

ONSDAG DEN 17 APRIL

===================

- Storbritannien: KPI mars kl 8.00

Inflationen har sjunkit något snabbare än väntat i början av året. I februari sjönk KPI-inflationen till 3,4 procent, från 4,0 procent i januari, vilket var "lite under" vad Bank of England hade räknat med i den penningpolitiska rapporten i februari.

ABN Amro ser en inflationsnedgång till 3,3 procent.

Bank of England räknar nu med att KPI-inflationen kommer att sjunka, tillfälligt, till strax under 2 procent under andra kvartalet, och konsensusprognosen antyder nu att marsdata kommer att visa på ett steg på den vägen, till 2,9 procent.

- EMU: KPI (def) mars kl 11.00

Enligt flashestimatet sjönk HIKP-inflationen till 2,4 procent i mars, från 2,6 procent i februari, medan kärninflationen sjönk från 3,1 till 2,9 procent. Definitiva data väntas nu bekräfta de preliminära beräkningarna.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -