Cicero Nordic Corporate Bond A
Cicero Nordic Corporate Bond ökade 1,5 procent i mars - deltog i emissioner från Pelagia och Crayon (Finwire)

2024-04-15 11:40

Fonden Cicero Nordic Corporate Bond A steg 1,5 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Oscar Sterndahlen och Thomas Falkenklint.

Inledningsvis skriver förvaltarna att den nordiska kreditmarknaden fortsatt är stark, vilket syns i fondens månads- och årsavkastning. Under månaden uppdaterade Riksbanken också sin räntebana som indikerar en sannolikhet på 50 procent att första sänkningen sker i maj.

Förvaltaren lyfter Intrum som under månaden meddelade att man kontaktat en rådgivare för att se över bolagets kapitalstruktur.

"Den stora osäkerheten över vad detta innebär fick obligationer att handla ned kraftigt. Ratingfirmorna har agerat under perioden och dragit ned Intrums kreditbetyg till B (S&P) och Caa1 (Moodys)", skriver förvaltarna och fortsätter:

"Bolaget hade en investerarprestation och kommenterade att man inte vill se en fullskalig skuldrekonstruktion. Sannolikt vill man förhandla med obligationsägare och försöka förlänga löptiderna."

Vidare har primärmarknaden varit aktiv och fonden deltog i emissioner från Pelagia och Crayon.

Kreditindexet för high yield i Europa sjönk under månaden och index handlar på nära 298 baspunkter, jämfört med 305 baspunkter föregående månad. Den tvååriga svenska swapräntan handlar på 3,22 procent, jämfört med 3,34 procent i februari.

Räntedurationen i fonden uppgår till 0,76 år och kreditdurationen till 2,9 år. Andelen FRN-lån ligger på 64 procent och fasta lån på 30 procent. Kassan uppgår samtidigt till 6 procent och snittbetyget på krediterna i fonden låg vid slutet av månaden på BB.

Under månaden kom de starkaste positiva bidragen från fastighetssektorn, där juniora hybridmodeller utvecklades bra. Bland enskilda innehav bidrog Heimstaden, Heimstaden Bostad och Castellum mest positivt. I den negativa vågskålen fanns endast Intrum.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Svensk Exportkredit, Stadshypotek och Inteno Group med exponeringar om 3,9, 2,8 respektive 2,2 procent.

Cicero Nordic Corporate Bond A, % mars, 2024
Fond MM, förändring i procent 1,5
Fond i år, förändring i procent 3,8

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Cicero Nordic Corporat... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -