ODIN Sverige C SEK
Odin Sverige ökade 3,68 procent i maj - ökat i Thule (Finwire)

2024-06-11 15:41

Fonden Odin Sverige steg 3,68 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,61 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,25 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,30 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jonathan Schönbäck, Peter Nygren och Hans Christian Bratterud.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att maj var en stark månad för fonden, med bra absolut och relativ utveckling. Trots svagare marknad i slutet av månaden behölls goda resultat.

Förvaltarteamet påpekar att fokus ligger på bolagens fundamentala utveckling snarare än kortsiktiga marknadsflöden. Samtidigt råder det ingen tvekan om att marknaden och framför allt den typen av bolag som fonden investerar i har gått bra den senaste tiden, menar förvaltarna.

Under månaden har fonden ökat sin position i Thule och minskat i Sinch. Thule har haft en tuff marknad men visar tecken på återhämtning och lanserar nya produkter, varför man tror på fortsatt tillväxt. Sinch rapporterade under månaden ett starkt kassaflöde men svagare lönsamhet på grund av lägre marginaler inom röstsegmentet i USA.

Även Sweco rapporterade under månaden.

"Sweco rapporterade en omsättning som var i linje med förväntningarna, men marginaler som var betydligt bättre vilket indikerar att de lyckats väl med att få igenom prishöjningar på bred front. Finland och Tyskland bidrog mest, medan det också var glädjande att se att verksamheten i Storbritannien redan är lönsam igen, efter förlusten i föregående kvartal som då sänkte aktien", skriver förvaltarna.

Under maj har förvaltarna deltagit på kapitalmarknadsdagar och bolagsstämmor, samt genomfört bolagsbesök. Dessa möten och besök anses hjälpa till att bättre lära känna portföljbolagen och därmed förbättra kvalitén på långsiktiga investeringsbeslut.

Avslutningsvis konstaterar förvaltarna att fonden de senaste två månaderna har överträffat jämförelseindex utan väsentliga nyheter, vilket har varit sällsynt sedan 2021. Oavsett om denna trend fortsätter är man optimistiska inför framtiden eftersom fokus ligger på bolagens fundamentala utveckling.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Astra Zeneca och Essity med exponeringar om 8,29, 6,29 respektive 5,48 procent.

Odin Sverige C SEK, % maj, 2024
Fond MM, förändring i procent 3,68
Index MM, förändring i procent 2,61
Fond i år, förändring i procent 11,25
Index i år, förändring i procent 11,30

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

ODIN Sverige C SEK - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -