INTRUM
NÅTT LOCKUP-AVTAL MED ÄGARE SOM DEL AV REKAPITALISERING (NY) (Direkt)

2024-07-11 07:18

(Tillägg: på flera ställen i text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Intrum har ingått ett bindande så kallat lockup-avtal med obligationsinnehavare som innehar mer än 50,1 procent av bolagets seniora icke-säkerställda obligationer och MTN:er med förfall 2025–2028.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Lockup-avtalet innehåller de huvudsakliga överenskomna villkoren för rekapitaliseringstransaktionen. Avtalet ålägger parterna att vidta de åtgärder och lämna de godkännanden som krävs för att genomföra rekapitaliseringen.

"Detta är en viktig milstolpe i koncernens fortsatta arbete mot en genomgripande och värdemaximerande refinansierings- och rekapitaliseringstransaktion som möjliggör en avsevärd minskning av bolagets skuldsättning, förlänger förfallodatum och stödjer en långsiktigt hållbar tillväxt", heter det.

Rekapitaliseringstransaktionen innebär bland annat att vissa obligationsinnehavare tillför Intrum ytterligare kapital genom nyemitterade obligationer till ett värde av cirka 526 miljoner euro. Det innebär också en nyemission av 10 procent av stamaktierna i Intrum, som ska fördelas pro rata till de obligationsinnehavare som deltar i rekapitaliseringen samt ändring och förlängning av Intrums revolverande kreditfacilitet.

Intrum fortsätter att förhandla med långivarna i sin revolverande kreditfacilitet och bedömer att bolaget kommer att kunna nå en överenskommelse om en förlängning av faciliteten. Intrum bedömer vidare att långivarna till den revolverande kreditfaciliteten kommer att ansluta sig till lockup-avtalet när dessa villkor har överenskommits.

Genomförandet av rekapitaliseringen är fortfarande föremål för vissa villkor, bland annat att bolaget når en överenskommelse med långivarna i den revolverande kreditfaciliteten, dokumentation, erhållande av eventuella myndighetsgodkännanden och skatteutredning samt andra sedvanliga villkor för att slutföra transaktionen.


Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Intrum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -