ITAB Shop Concept
Delårsrapport januari-september 2016 (Cision)

2016-11-02 12:00
Januari – september 2016 · Intäkterna uppgick till 3 651 Mkr (3 839) · Rörelseresultatet uppgick till 318 Mkr (386) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 303 Mkr (362) · Resultatet efter skatt uppgick till 230 Mkr (275) · Resultatet per aktie uppgick till 2,15 kr (2,51) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick til 152 Mkr (168) · Nettoskulden uppgick till 1 164 Mkr (918) Juli-september 2016 · Intäkterna uppgick till 1 353 Mkr (1 389) · Rörelseresultatet uppgick till 147 Mkr (168) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 143 Mkr (157) · Resultatet efter skatt uppgick till 108 Mkr (119) · Resultatet per aktie uppgick till 1,01 kr (1,10) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 Mkr (113) · Nettoskulden uppgick till 1 164 Mkr (918) Viktiga händelser · ITAB har förvärvat Pikval Group i Finland · ITAB har förvärvat MB Shop Design i Hillerstorp · ITAB har genom dotterbolag förvärvat LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbH i Tyskland · ITAB levererar en testinstallation av självutcheckningssystemet EasyFlow till en stor dagligvarukedja i USA · Uppdelning av ITABs aktier (så kallad split) 3:1 · ITABs personalkonvertibel övertecknad Viktiga händelser efter periodens slut · ITAB har erhållit konkurrensgodkännande för förvärvet av La Fortezza Group med huvudkontor i Italien. Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 12.00.

ITAB Shop Concept - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -