Oasmia Pharmaceutical aviserar strategiska åtgärder för att stärka sin position inom veterinärmedicin (Nasdaq OMX)

2017-01-23 08:40
Bolaget avser att separera sin veterinära del till USA; planerar ny FDA-studie Uppsala, 2017-01-23 08:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Uppsala, den 23 januari 2017 --- Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att de avser flytta alla bolagets tillgångar inom veterinäronkologi inklusive Paccal Vet och Doxophos Vet till USA för vidare utveckling och kommersialisering. Utvecklingen av teknologier inom veterinäronkologi har varit väldigt viktig för Oasmias produktutveckling under åren och bolaget har några av de första produkterna som finns inom detta segment. Bolaget har två produkter för kemoterapeutisk behandling av sällskapsdjur, för vilka de äger globala distributions-rättigheter med undantag för Japan. -- Paccal Vet är en patenterad formulering av den välkända substansen paclitaxel och XR17. Det finns idag ingen Taxol®-baserad motsvarighet till Paccal Vet inom veterinärmedicinen. Veterinärer använder istället humanläkemedel som dosmässigt anpassats för djur. Det har inte varit möjligt att behandla hundar med Taxol på grund av mycket kraftiga biverkningar. Paccal Vet-CA1 har tidigare fått ett villkorat godkännande från FDA för behandling av juvercancer i stadie III, IV eller V som inte tidigare fått kemoterapi eller strålningsterapi och skivepitelcarcinom i hundar som inte tidigare fått kemoterapi eller strålningsterapi i USA. Dessutom har produkten en MUMS-designering för behandling av mastcellstumörer av grad II och III som inte tidigare fått behandling med undantag för kortikosteroider. -- Doxophos Vet är en patenterad formulering av doxorubicin och XR17 och är för närvarande i kliniska studier för behandling av lymfom, den vanligaste cancerformen hos hundar. Doxophos Vet har fått en MUMS-designering av FDA för behandling av lymfom i hund. Produktkandidaten befinner sig för närvarande i klinisk fas II/dosbekräftelse-studier. Bolagets huvudsakliga mål inom det veterinärmedicinska området är att framgångsrikt bredda produkternas spridning för att nå ut till ett större antal veterinärkliniker. Paccal Vet-CA1 har tidigare varit tillgänglig för ett begränsat antal specialister inom veterinäronkologi. Oasmia förväntar sig att en förändring av behandlingen genom minskad dosering för att reducera biverkningar och därigenom öka livskvalitén för sällskapsdjuren kommer att göra produkten mer attraktiv för veterinärer och djurägare. För att uppnå detta mål har bolaget dragit tillbaka det villkorade godkännandet för att möjliggöra start av en ny studie för att bekräfta en ny behandlingsregim. Bolaget planerar därför en proof of concept/dosutvärderande studie. Det kliniska programmet för Doxophos Vet fortsätter och bolaget förväntar sig kunna kommunicera resultat från sin proof of concept-studie under våren 2017. I syfte att skapa ideala möjligheter för att Oasmias veterinärsatsning ska kunna utvecklas framgångsrikt och möjliggöra strategiska samarbeten, avser samtliga rättigheter till Paccal Vet och Doxophos Vet att flyttas till det helägda dotterbolaget i USA. Då det finns cirka 42 000 allmänpraktiserande veterinärer i USA och ytterligare 2 500 som börjar sin veterinärbana varje år, har Oasmia hittat stora marknadsmöjligheter för Paccal Vet och Doxophos Vet. Läkemedel för smådjur (hund och katt) motsvarar huvuddelen av marknaden för behandling av husdjur, vilken uppgår till 16 miljarder dollar, en siffra som nästan fördubblats sedan 2001. Genom att minska biverkningarna och göra behandlingen mer tillgänglig för allmänpraktiserande veterinärer anser Oasmia att de kan ta betydande marknadsandelar allteftersom industrin expanderar. Dessa strategiska förändringar avser att genomföras under 2017. Information till redaktionen: Om Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets. press@oasmia.com

Vivesto - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -