XSpray
Personer i ledande ställning genomför överlåtelse av aktier enligt aktieägaravtal (Cision)

2017-10-03 10:24
Personer i ledande ställning i Xspray Pharma har överlåtit aktier i bolaget till Karolinska Development AB och KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag i enlighet med ett aktieägaravtal mellan parterna. Villkoren i aktieägaravtalet har redovisats i prospektet inför noteringen på First North. Samtliga innehav efter överlåtelsen omfattas av det lock-up-avtal som redovisas i prospektet.
Vid tidpunkten för prospektet inför noteringen på First North fanns ett aktieägaravtal mellan bolagets större befintliga aktieägare. Bakgrunden är att Karolinska Development och KCIF Co Investment Fund avyttrade aktier 2015 där aktieägaravtalet anger villkor för en eventuell tilläggsköpeskilling i form av en ”Earn-Out”. Detta aktieägaravtal upphör att gälla i samband med noteringen. Ett antal aktieägare har enligt aktieägaravtalet åtagit sig att i samband med noteringen erlägga ersättning (”Earn-Out”) till Karolinska Development AB och KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag. Earn-out:en består i att aktieägarna utan ersättning ska överlåta en viss del av sitt aktieinnehav i bolaget till Karolinska Development AB och KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag. Bland de parter i avtalet som förbundit sig att överlåta aktier finns tre personer med ledande ställning i bolaget; styrelseordförande Michael Wolff Jensen (aktieägare via bolaget MWJ Partners), styrelseledamoten Maris Hartmanis och bolagets vd Per Andersson. Dessa överlåtelser har nu skett enligt avtalet och rapporteras av berörda parter till Finansinspektionen enligt gällande regelverk. Nyckelpersonernas resterande innehav såväl som Karolinska Developments och KCIF Co Investment Funds innehav omfattas fortsatt av det 12-månaders lock-up-avtal som beskrivs i prospektet.

Xspray Pharma - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -