CellaVision
CellaVision AB: Delårsrapport januari-juni 2018 (GlobeNewswire)

2018-07-17 08:20

God försäljningsutveckling i samtliga regioner

1 april-30 juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 17% till 91,9 MSEK (78,7).
 • Organisk tillväxt uppgick till 15%
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,6 MSEK (24,6).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 34,4% (31,3).
 • Resultatet före skatt uppgick till 31,8 MSEK (24,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,98 SEK (0,81).
 • Kassaflödet före utdelning uppgick till 26,1 MSEK (11,2).

1 januari-30 juni 2018

 • Nettoomsättningen minskade med 1% till 169,5 MSEK (171,8).
 • Organiskt minskade omsättningen med 3% (+37)
 • Rörelseresultatet uppgick till 54,8 MSEK (59,0).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 32,3% (34,3).
 • Resultatet före skatt uppgick till 55,4 MSEK (58,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,78 SEK (1,87).
 • Kassaflödet före utdelning uppgick till 23,7 MSEK (26,7).

VD-kommentar

Andra kvartalet 2018 är CellaVisions näst bästa kvartal någonsin med försäljning om 91,9 MSEK (78,7). Jämfört med samma period 2017 ökade omsättningen organiskt med 15 procent och vi hade en stabil försäljningsökning i alla våra regioner. Lönsamheten utvecklades väl i kvartalet med ett rörelseresultat om 31,6 MSEK (24,6), motsvarande en rörelsemarginal om 34,4 procent (31,3). Lönsamhetsutvecklingen är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta försäljningsmodell som möjliggör geografisk expansion med fortsatt god kostnadskontroll. Kvartalets kassaflöde före utdelning ökade till 26,1 MSEK (11,2). Ökningen är framförallt ett resultat av den högre faktureringsvolymen.

Marknadsutveckling

Americas hade en stark utveckling i kvartalet. Omsättningen växte med 14 procent till 47,0 MSEK (41,2). Antalet installationer hos slutkunder fortsätter att öka och marknadspenetrationen utvecklas enligt plan.

EMEA hade ett stabilt kvartal med en omsättning som uppgick till 26,6 MSEK (25,1), motsvarande en tillväxtökning om sex procent. Det är särskilt glädjande att kunna konstatera att marknaderna Frankrike, Europas tysktalande länder samt Mellanöstern, där vi nyligen etablerat lokal organisation för marknadssupport, utvecklats väl i kvartalet. Vår fortsatta bedömning är dock att det kommer dröja ytterligare några kvartal innan vi får full utväxling på de marknadsinvesteringar vi gjort i dessa länder.

CellaVision bedriver ett intensivt marknadsarbete inom APAC och stärker kontinuerligt positionen på samtliga nyckelmarknader i regionen vilket vi nu ser resultatet av. Under andra kvartalet 2018 resulterade vårt långsiktiga arbete i en stark utveckling med en omsättning som ökade med 48 procent till 18,3 MSEK (12,4).

Geografisk expansion

Geografisk expansion är avgörande för CellaVisions tillväxt. Under kvartalet etablerade vi en egen organisation för lokal marknadsupport i Mumbai, Indien. Detta som ett led i etablering på nya intressanta marknader. Därmed finns CellaVision direkt representerat i 14 marknader och vi kan erbjuda marknadssupport i över 25 länder.

Distributionsexpansion

CellaVision har i kvartalet tecknat tilläggsavtal med Nihon Kohden för Mellanöstern och ett globalt avtal med Horiba för små- och medelstora labb. De nya avtalen är en viktig del av kommersialiseringsplanen för vår nya teknologiplattform.

Innovation

Utvecklingen av en ny teknologiplattform, som syftar till att bredda vårt erbjudande till att även omfatta mindre och medelstora laboratorier inom såväl human- som veterinärmarknaden, går enligt plan. Projektet befinner sig i en intensiv fas med marknadsförberedelser inför lanseringen under senare delen av 2018. Systemet, som kommer att heta CellaVision® DC-1, genomgår för närvarande förberedelser för externa kliniska studier vilka är en central del i den kommande CE-registreringen.

Geografisk expansion och innovation är nyckelstrategier för CellaVisions framtida tillväxt. Under 2018 kommer vi att addera ett antal nya geografiska marknader med egen lokal organisation för marknadssupport, samtidigt som innovation och produktutveckling har stort fokus. Vi avser att fortsätta att stärka vår organisation och vi lägger kraft på att rekrytera ytterligare spetskompetens för att säkra vår framtida innovationskraft och tillväxt.

Zlatko Rihter,

VD och koncernchef

Nyckeltal
(MSEK)
 

 

Apr-Jun 2018
 

 

Apr-Jun 2017
 

 

Jan-Jun 2018
 

 

Jan-Jun 2017
 

 

Jan-Dec 2017
Nettoomsättning 91,9 78,7 169,5 171,8 309,3
Bruttoresultat 69,0 56,6 126,7 124,7 223,2
EBITDA 33,4 26,7 58,6 63,1 99,3
Rörelseresultat 31,6 24,6 54,8 59,0 90,9
Rörelsemarginal, % 34,4 31,3 32,3 34,3 29,4
Resultat före skatt 31,8 24,2 55,4 58,7 90,3
Periodens kassaflöde -9,7 -24,6 -12,1 -9,0 22,4
Soliditet, % 77,4 82,2 77,4 82,2 80,1

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06.
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68.
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Mexiko och Indien. 2017 var omsättningen 309 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.seThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire


CellaVision - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -