Ferroam Elektronik AB
Analysguiden: Framtidsprodukt växer kraftigt (Cision)

2020-01-14 10:56
Ferroamp fokuserar på effektivare och mer miljöanpassad elenergianvändning. Bolagets patenterade innovation förbättrar användningen av så kallad trefasleverans. Det är särskilt viktigt vid laddning av elbilar. Försäljningen under 2019 har fördubblats.
Ferroamps verksamnhet är inriktad på effektivare och mer miljöanpassad elenergianvändning. Bolagets patenterade innovation Energy Hub förbättrar användningen av så kallad trefasleverans. Plattformen skapar förutsättningar för energi- och effektoptimering, vilket blir allt viktigare i takt med framväxten av bland annat elbilar. Produktionen av Energy Hub sker främst i egen regi.   Detta är nyckeln Motorn i Ferroamps affär är den så kallade Energy Hub. Den fungerar som en plattform för lokala likströmsnät och skapar förutsättningar för att optimera kundens energi- och effektuttag. Hårdvaruerbjudandet kommer även att kompletteras med ett serviceerbjudande inom driftövervakning, energistyrning och simulering/analys. Det ökar möjligheterna till återkommande intäkter.  Unik position  Ferroamps tillväxt drivs av marknaderna för elbilar, solceller och energilagring. Energy Hub skapar förutsättningar för integration i en fastighet av de olika delarna. Genom att kunna leverera ett komplett system av energilagring, strömutjämning och elbilsladdning, liksom optimering av solelproduktion har bolaget skapat en unik position på marknaden.   Stark kundbas Bolaget har kunder i flera europeiska länder, men huvudmarknaderna är Sverige och Norge. Försäljningskanalerna är integratörer och installatörer, energikonsulter och energiföretag. Kunderna är primärt kommersiella fastigheter, hyreshus och bostadsrättsföreningar. Bolaget har en stark kundbas med aktörer som Akademiska Hus, Wallenstam, Vasakronan, Skanska, JM och Vattenfall.  Kraftig förväntad tillväxt Bolaget har en mycket offensiv målsättning. Försäljning 2022 beräknas uppgå till 400 miljoner kronor. Härigenom kommer Ferroamp att stärka sin position på marknaden väsentligt. Idag är produkterna anpassade för korta tillverkningsserier, men genom det pågående programmet ”Industrialisering Gen 2.0” är målet att industrialisera produktionen.  Nått förväntningarna Bolaget har under 2019 klarat de högt ställda förväntningarna. Målet om en fördubblad omsättning är nådd under de tre första kvartalen. Vår bedömning är att den starka försäljningstillväxten kommer att fortsätta. I takt med industrialiseringen av produkterna bedömer vi att bolaget också snabbt kan vända till lönsamhet.  Motiverat värde  Dagens aktievärde på ungefär 50 kr innefattar en kraftig uppgång sedan kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2019. Detta tyder på att bolagets kraftiga försäljningstillväxt uppskattas av marknaden. Våra prognoser ger en försäljning på dryg 900 miljoner kronor 2026. Med en rörelsemarginal på 10–11 procent ger det en vinst samma år på 97 miljoner kronor. Räknat på denna vinst blir p/e-talet ungefär 6, vilket även gäller för EV/EBIT-multipeln. Vi ser därför en uppsida i aktien från dagens nivå på ungefär 50 kronor.  Läs hela analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ferroamp-framtidsprodukt-vaxer-kraftigt)

Ferroamp - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -