Axfood
Valberedningens förslag till val av styrelse i Axfood (Cision)

2020-02-03 10:00
Inför årsstämman den 18 mars 2020 föreslår valberedningen för Axfood Aktiebolag omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Jesper Lien, Lars Olofsson och Christer Åberg samt att Christian Luiga väljs till ny styrelseledamot.
Christian Luiga är civilekonom och tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company AB. Han har mer än tio års förflutet inom Teliakoncernen, senast som Executive Vice President, ekonomi- och finansdirektör och dessförinnan som chef för Corporate Control. Han har även innehaft tjänster som finans- och ekonomidirektör på Teleca AB och Framfab AB samt som controller på flera olika bolag. Mia Brunell Livfors föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Caroline Berg (valberedningens ordförande, Axel Johnson Aktiebolag), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Jan Särlvik (Nordea Investment Funds). Axfoods styrelseordförande Mia Brunell Livfors är adjungerad till valberedningen. Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Förslagen, motiverat yttrande samt information om föreslagna ledamöter kommer samtidigt att finnas tillgängliga på www.axfood.se. Årsstämman äger rum onsdagen den 18 mars 2020, klockan 17:00 på Oscarsteatern, Kungsgatan 63 i Stockholm. För ytterligare information, kontakta: Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44 Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 februari 2020 klockan 10:00.

Axfood - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -