Swedbank
Att prata pengar med barn ökar chanserna till en god finansiell hälsa som vuxen (Cision)

2021-03-24 09:00
Att ge veckopeng, tidigt väcka intresse för privatekonomi och prata pengar med barn ökar chanserna till att barnen får en god finansiell hälsa i vuxen ålder. Barn och unga som fått lära sig om privatekonomi av föräldrar, skolan, vänner och bekanta sparar mer som vuxna och riskerar också i lägre utsträckning att få betalningspåminnelser eller betalningsanmärkningar. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Hemmet är den vanligaste källan till privatekonomisk kunskap, 65 procent uppger att de lärt sig om privatekonomi av någon i familjen eller av annan släkting. Många har också själva skaffat sig kunskaper i privatekonomi. Men tolv procent kan inte komma ihåg att de fått eller själva sökt kunskap om privatekonomi. Den gruppen tenderar också att ha en sämre finansiell hälsa. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank. Undersökningen genomfördes i mars 2021 och 3 184 personer 18-79 år deltog.

-Sambandet mellan kunskaper i privatekonomi och sparande är tydligt. Individer med bristande kunskaper i privatekonomi sparar mindre. Det gör att man är mer sårbar om livet tar en oönskad och oväntad vändning. Risken ökar till exempel för att man inte kan bo kvar i sin befintliga bostad om man skulle bli arbetslös, skilja sig eller bli långvarigt sjuk, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Kunskap i privatekonomi ökar sparandet och den ekonomiska tryggheten

Bland de som fått lära sig om privatekonomi, till exempel genom att få veckopeng, sparar drygt sju av tio minst tio procent eller mer av sin inkomst. Bland de som inte kan komma ihåg att de har fått eller sökt kunskap om privatekonomi är andelen bara drygt hälften. Bland dem uppger också tre av tio att de inte vet om de kan eller att de inte kan bo kvar i sin nuvarande bostad om de skulle bli arbetslösa, långvarigt sjuka eller skilja sig. De har också oftare problem med räkningar och betalningsanmärkningar.

Viktigt att väcka intresse för privatekonomi i tidig ålder

Om man varit intresserad av privatekonomi sedan barn- och ungdomsåren ökar sannolikheten för att man får en sund och hållbar ekonomi som vuxen. Åtta av tio som varit intresserade av privatekonomi i unga år sparar 10 procent av lönen. 85 procent kan bo kvar i sin bostad även vid ett ekonomiskt avbräck som till exempel arbetslöshet.

-Intresse för privatekonomi i unga år har betydelse för vilken förmåga man har att hantera sin ekonomi senare i livet. Det är inte den enda förklaringen, men kunskap och intresse ökar möjligheten att fatta bra beslut gällande sin privatekonomi och minskar risken för misstag. Därför är det viktigt att vi tidigt börjar prata med barn om pengar, säger Arturo Arques.

Kunskap i privatekonomi viktig samhällsfråga – fler behöver hjälpa till

Undervisning i privatekonomi ingår i skolans läroplan. 55 procent anser också att ett av de bästa sätten att lära sig om privatekonomi är i skolan. Samtidigt är det bara 24 procent som uppger att de lärt sig om privatekonomi där.
-Det är ingen tvekan om att skolans roll är viktig, framför allt för de barn som inte får lära sig om privatekonomi hemma. Men allt ansvar kan inte ligga på föräldrar och skolan. Det här är en viktig samhällsfråga och vi är många som behöver ta ansvar för att väcka barn och ungas nyfikenhet och lust att lära om privatekonomi, säger Arturo Arques.

Se bifogad pdf med tabellbilaga. 

 

Tips! Så väcker du barn och ungas lust och nyfikenhet på privatekonomi

  • Försök att prata enkelt och lustfyllt med barn och unga om ekonomi. Ta gärna hjälp av appar eller spel. Om de tycker att det är roligt och intressant ökar intresset.
  • Att få en egen vecko- eller månadspeng som man själv får bestämma över tycker de flesta är roligt – det är också lärorikt. Det lär barnen/ungdomarna att hushålla med pengar och att förstå pengars värde.
  • Uppmuntra barnet/ungdomen att spara en del av vecko- eller månadspengen och förklara att sparade pengar ger möjligheter att göra något roligt eller köpa något lite längre fram. Det gör även att man lär sig hur man på sikt klarar oförutsedda utgifter bättre och får en tryggare ekonomi.
  • Tillåt barnet/ungdomen att göra misstag med sin veckopeng – det lär man sig också av. Förklara också vilka risker det finns med att låna till sådant man inte har råd med i stunden. Snabblån och konsumentkrediter som kan locka vid vuxen ålder kan snabbt bli dyra och leda till ekonomiska bekymmer om man inte har råd att betala.
  • När barnet är moget, ge hen tillgång till digitala banktjänster. Var tydlig med att bankkort, koder eller personliga bankuppgifter aldrig ska lämnas ut till andra.
  • Spara tillsammans i familjen till en gemensam upplevelse eller ett inköp. Då blir sparandet roligare samtidigt som man lär ut goda vanor.
 

För mer information:                                       

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                                               

www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                                                 

www.swedbank.se/privatekonomi

www.swedbank.se/framtid


Swedbank A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -