Besk tobak från Swedish Match

Aktieanalys Tobaksbolaget Swedish Match flaggar för en svagare än förväntad cigarrmarknad i USA, vilket fick aktiekursen att falla. Förändrar detta vår långsiktiga syn på bolaget?

Det var onekligen lite av en kalldusch Swedish Match levererade på fredagen. Produktområdet Andra tobaksprodukter, där cigarrer ingår, förväntas göra ett rörelseresultat under årets tredje kvartal som är 50-60 miljoner kronor lägre än de 300 miljoner kronor som redovisades det tredje kvartalet 2012.

Marknaden hade tidigare räknat med ett oförändrat resultat för årets tredje kvartal jämfört med föregående år.

Det företaget flaggar för är med andra ord en försämring med cirka 18 procent jämfört med föregående år. Om vi tar ett koncernperspektiv innebär nedjusteringen av lönsamheten för cigarrer cirka 5-6 procent av den rörelseresultatprognos som nu ligger i marknaden.

Swedish Match räknar nu även med att resultatet för affärsområdet blir lägre för helåret 2013 än de 1 161 miljoner kronor som redovisades för år 2012. Nedjusteringen skall ställas i relation till tidigare prognoser från företaget som indikerat en stigande lönsamhet för segmentet under året.

Under det tredje kvartalet 2012 uppgick rörelseresultatet för cigarrer i USA till cirka 200 miljoner kronor, det vill säga ungefär 20 procent av koncernens rörelseresultat. Om vi ser isolerat på årets tredje kvartal minskar därmed lönsamheten för cigarrer med mellan 25 till 30 procent.

Efter flera år med en stark volymutveckling för massmarknaden av cigarrer i USA möter nu företaget en mer mogen marknad som inneburit prispress. Som vi ser det har inte Swedish Match någon ytterligare nisch inom den amerikanska cigarrmarknaden att expandera inom. Sammantaget leder detta i det korta perspektivet till en lägre lönsamhet.

Om man ska se till historien då det gäller tobaksprodukter så medför en lägre volymtillväxt på sikt stigande priser på tobaksvaror. Det finns ingen anledning att tro att situationen på ett par års sikt skulle vara annorlunda för den amerikanska cigarrmarknaden.

Även det största affärsområdet Snus förväntas minska lönsamheten för innevarande år. Föregående års rörelseresultat på 2 346 miljoner kronor kommer sannolikt att försvagas med mellan 80-100 miljoner kronor för helåret.

Affärsområdet belastas av expansion i USA samt lansering av svenskt snus i Kanada, Ryssland, Malaysia och Israel. Det som framför allt framstår som positivt är lanseringen av snuset General i USA.

Företaget räknar med att sälja mellan 4-5 miljoner dosor under innevarande år via 20 000 försäljningsställen, vilket kan jämföras med 11 000 försäljningsställen vid utgången av år 2012.  Den snabba ökningen av försäljningsställen kommer att fortsätta, vi räknar med en fördubbling till minst 40 000 redan under nästa år.

Vi ser en mycket stor potential för svenskt blött snus på den amerikanska marknaden de kommande åren. Det är dock viktigt att hålla i minnet att expansionen i USA kommer att medföra investeringskostnader på mellan 250-300 miljoner kronor per år de närmaste åren. Lönsamheten ligger med andra ord några år fram i tiden.

På den viktiga svenska snusmarknaden är fortsatt Swedish Match dominant med närmare 80 procents marknadsandel. Det hot vi ser i Sverige kommer framför allt från lågpriskonkurrenter. En ökad konkurrens från lågprisaktörer kommer sannolikt att göra det svårare att genomföra prishöjningar.

För innevarande år försöker dock företaget få igenom prisökningar på snus i storleksordningen 2-3 procent, men som sagt, en ökad lågpriskonkurrens kommer att begränsa företagets möjligheter att höja priserna.

Vi räknar med att marknaden kommer att justera ner årets resultat med 100 miljoner  kronor samt nästa års prognos med cirka 150 miljoner kronor.

P/e-talet hamnar därmed på 16,2 för innevarande år samt 16,6 för nästa år. Värderingsmässigt har därmed Swedish Match en högre värdering än tobaksgiganter som till exempel Philip Morris , Altria och Bat. Vi tar därför ned rekommendationen på aktien till neutral.

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Neutral 222,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -