Placeras favoriter bland aggressiva blandfonder

Fondanalys När vi summerar analysen av aggressiva blandfonder finner vi fyra gamla favoriter och en ny. Samtidigt har vi upptäckt en rad fonder som presterar riktigt dåligt, vanligtvis är de fond-i-fonder från bolag som fokuserar mer på försäljning än förvaltning.

I vår serie om svenska blandfonder har turen kommit till fonderna med högst risk, de aggressiva. Tidigare har vi skrivit om de försiktiga blandfonderna, läs här, och de flexibla, läs här.

De aggressiva blandfonderna är den största underkategorin, enligt Morningstar finns det cirka 100 stycken på den svenska marknaden. Dock har bara hälften funnits i tre år och ingår i Placeras analysunderlag.

Den kraftiga ökningen av antalet fonder de senaste åren bekräftar även det tilltagande intresset för blandfonder. Bara sedan 2010 uppgår nettosparandet i blandfonder till nästan 140 miljarder konor, vilket motsvarar nästan 60 procent av svenskarnas totala nettosparande, köp minus försäljningar.

Aggressiva blandfonder kännetecknas av att de placerar en stor andel av fondkapitalet i aktier. I de flesta fall uppgår aktiedelen till mellan 50 och 75 procent. Det är också därför som värdet på fonderna tenderar att svänga mer. Sett över de senaste tre åren uppgår den genomsnittliga risken till 7,25 procent, jämfört med risken för snittet av de försiktiga blandfonderna som ligger på knappt 3,5 procent.

Risken i de aggressiva blandfonderna är ungefär hälften så hög som i svenska aktiefonder. Men avkastningen skiljer sig inte lika mycket åt. De senaste tre åren har gruppen aggressiva blandfonder stigit med 4,7 procent per år, motsvarande siffra för breda svenska aktiefonder ligger på 7,5 procent. Det innebär att den riskjusterade avkastningen är högre för blandfonderna.

Men som alltid finns det riktigt bra och riktigt dåliga fonder även i denna kategori. När vi ser till Morningstars betyg, till vilka fondernas riskjusterade avkastning ligger till grund, flockar sig framför allt fond-i-fonder med höga avgifter i botten. De fonder som i genomsnitt har ett betyg som är lägre än tre, av fem, har en årlig avgift på nästan 1,85 procent i snitt.

För bottenfonderna ligger den årliga avkastningen i genomsnitt på 2,9 procent. Det är 40 procent lägre än genomsnittsfonden i kategorin som har stigit med nästan 5 procent.

I den föga smickrande gruppen finns fonder från bolag som fokuserar mer på försäljning än förvaltning som Solidar Sicav Global Fokus I, Fondservice Världen, Movestic Multifond Balanserad och Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv. Men även fonder från stora bolag som SEB Strategi Balanserad Global, Sparbanken Bas och Swedbank Robur Bas Action.

Kategorins svarta får är Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv som faktiskt inte har haft någon positiv treårsperiod sedan våren 2009. De senaste tre åren har fonden tappat drygt 4 procent per år i genomsnitt, samtidigt ligger fondens årliga avgift på 2,84 procent. Avkastningen kan jämföras med fondkategorin som i snitt har stigit med drygt 4,5 procent per år.

Vänder vi på tabellen är situationen en helt annan. De fonder som har betyg fyra eller högre i genomsnitt, de som alltså har lyckats balansera risk och avkastning bäst, har en årlig avgift på drygt 0,9 procent. Endast en av fonderna är en fond-i-fond, Danske Invest Horisont Balanserad. Avkastningen för den exklusiva skaran fonder ligger på 8,3 procent per år i genomsnitt. Det är 70 procent bättre än genomsnittsfonden i kategorin som har stigit med nästan 5 procent.

För Placera, och de som följer våra råd, är det glädjande att fyra av de fem bästa fonderna är fonder som Placera har köprekommendationer på sedan tidigare. På hösten 2010 rekommenderade vi både Cliens Mixfond Sverige och Lannebo Mix. Sedan dess har deras betyg varierat mellan fyra och fem på den femskaliga Morningstarskalan. Den årliga avkastningen har uppgått till cirka 9,5 procent per år, och risken till cirka 12 procent. Det kan jämföras med kategorisnittet som har avkastat knappt 5 procent till drygt 9 procents risk.

I april i år satte vi köp på AMF Balans, vilket vi inge ångrar. Sedan dess har fonden prenumererat på högsta betyg, fem av fem. Avkastningen har legat på knappt 8,5 procent i genomsnitt per år, vilket är lite lägre än de två första fonderna men det har också risken varit, drygt 9 procent.

Den fjärde fonden är en indexfond, Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige. Det visar att indexfonder står sig bra i konkurrensen och att det krävs väldigt bra förvaltning för att komma med på våra köprekommendationer. Avkastningen för Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige har varit lite lägre än de andra tre, 8 procent per år i genomsnitt. Men risken har varit konkurrenskraftig, 9,5 procent i snitt.

Med den bekräftelsen i ryggen behåller vi gärna våra köprekommendationer för dessa fonder.

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning är en ny trevlig bekantskap för oss. Fonden förvaltas av Ulric Grönvall och han fördelar kapitalet mellan aktier, obligationer och likvida medel beroende på var i konjunkturcykeln vi befinner oss. Aktieandelen kan variera mellan 30 och 70 procent och obligationsdelen mellan 10 och 60 procent. Han kan också placera mellan 5 och 30 procent av fondspararnas pengar i likviditet.

Idag ligger aktiedelen på cirka 70 procent, vilket har varit rätt med tanke på att börsen har gått starkt den senast tiden. Även historiskt har Ulric Grönvall lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Sedan oktober 2010 har fonden haft det högsta snittbetyget av samtliga fonder, 4,97, vilket betyder 35 3-årsperiod med högsta betyg, och en med näst högsta.

Fondens förvaltningsavgift ligger på 1,25 procent per år, vilket är lägre än genomsnittet, 1,45 procent. Lägger vi till fondens övriga kostnader så summeras den årliga avgiften till 1,27 procent, vilket också är lägre än medelfonden i kategorin som ligger på 1,61 procent.

Placera bedömer att Ulric Grönvall har goda förutsättningar att fortsätta leverera förvaltningsresultat i toppklass, och vi rekommenderar köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 4 034,45 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 632,56 -
AMF Balansfond Köp 289,24 -
Cliens Mixfond B Köp 2 629,68 -
Lannebo Mixfond Köp 18,52 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -