Därför kan Europa gå bra framöver

Fondanalys USA-fonder har tillhört fondspararnas favoritplaceringar under året som gått. Det har varit helt rätt men inför 2014 kan det vara dags att rikta blickarna mot Europa som inte har hängt med. Placera listar tre fondfavoriter.

De flesta fonder går som ungefär som index, endel lite bättre och andra lite sämre. Som fondsparare är därför marknadsvalet ofta mycket viktigare än val av fond.

Tänk dig två sparare. En väljer en av de bästa fonderna som placerar på en marknad som tappar 20 procent i värde, men fonden tappar bara 10 procent. Den andra fondspararen väljer en medioker fond som placerar på en marknad som stiger med 20 procent och fonden stiger bara med 10 procent.

Frågan om i vems kläder du vill vara känns överflödig.

Under 2013 har USA-fonderna gått riktigt starkt. Som grupp har de stigit med nästan 30 procent. Den kraftiga uppgången har berott på förväntningar om stigande vinster för bolagen, förbättrade konjunktursignaler, låga räntor och fortsatta stimulanser från den amerikanska centralbanken.

Kommer uppgången att fortsätta? Det kan vi inte utesluta, men uppgångarna har frestat på värderingarna för amerikanska bolag. Jämfört med Europa ligger p/e-talen drygt 25 procent högre, p/s-talen (börsvärde/försäljning) 50 procent högre och p/b (börsvärde/egen kapital) högre i amerikanska bolag generellt, se tabell i slutet av artikeln.

Av erfarenhet vet vi att värderingsskillnader tenderar att minska, antingen genom att den högre värderade marknaden tappar eller att den lägre stiger. Investerarna flyttar också gärna sina pengar till marknader som är lägre värderade än andra och där de ser uppgångspotential.

Börskurserna i Europa har inte hängt med de amerikanska under året. Medan börsen i USA har stigit med nästan 30 procent har uppgångarna i Europa bara varit 15 procent. Det är en anledning till att värderingsskillnaderna har blivit så stora.

Enligt fondbolaget CB Asset Management, som förvaltar CB European Quality Fund, är värderingsskillnaderna rekordstora. Inte sedan 2002 har rabatten i p/b-värderingen varit så stor, och när det gäller rabatten i p/e-talen är den större nu än någonsin.

Det i sin tur beror på att marknaden har bedömt att Europa ligger efter USA i konjunkturvändningen. Europa brottas också fortfarande med låg tillväxt, hög arbetslöshet och låg inflation. Men det är något som den europeiska centralbanken, ECB, försöker ändra på. Det förväntar sig i alla fall marknaden.

Under nästa år tror Placara att ECB lanserar nya stora stödprogram. I första hand kan det röra sig om nya generösa lån till europeiska banker (LTRO), inte minst mot bakgrund av att det ska genomföras omfattande stresstester av banker under nästa år.

Det kan även bli aktuellt med den typ av kvantitativa lättnader som genomförts i USA och Japan, vilka har inneburit omfattande köp av bland annat statsobligationer. Läs mer här.

Syftet med åtgärderna är i första hand att stötta återhämtningen och undvika att EMU-området sjunker ner i deflation. Förhoppningsvis ger stödåtgärderna positiva effekter på Europabörserna. Så har varit fallet tidigare och vi ser inte att det skulle vara någon skillnad denna gång.

Därför har Europa förutsättningar bli en av nästa års vinnarmarknader.  En viktig aspekt är hur dock euron påvekars. Förväntningarna är att den tappar i värde mot amerikanska dollarn och andra stora valutor. En svag euro är också positivt för den europeiska exporten. Men hur euron står sig mot den svenska kronan blir också viktigt, framför allt för oss svenskar, vars fonder räknas om till kronor. Faller euron mot kronan blir det färre svenska kronor över.

Om inte den svenska riksbanken sänker styrräntan eller stimulerar på annat sätt kan vi vänta oss att kronan stärks mot euron, men inte lika mycket som den amerikanska dollarn. Men Placera tror att den potentiella börsuppgången i Europa kommer vara större än kronförstärkningen mot euron.

När det kommer till vilka Europafonder som kan tänkas gå bättre än andra finns det en del att tänka på. Hittills i år har fonder, som av Morningstar klassas som värdefonder, presterat bäst som grupp. De har stigit med nästan 24 procent.

Samtidig har det gått trögare för fonder som klassas som tillväxtfonder, de har bara stigit med knappt 17 procent. Gruppen mixfonder ligger i mitten med en uppgång på knappt 19 procent.

Placera har sedan tidigare köprekommendationer på en handfull Europafonder. Tre av dem är Handelsbanken Europa Selektiv, Allianz Europe Equity Growth A och CB European Quality Fund A. Hittills i år har de däremot inte hängt med fullt så bra, utan ligger efter snittet.

Handelsbanken Europa Selektiv har stigit med 16 procent, Allianz Europe Equity Growth A med drygt 15 procent och CB European Quality Fund A har bara stigit med knappt 9 procent. För Placera är det ingen nackdel, just nu ser vi det snarare som en fördel. Alla tre är bra fonder där vi vet att förvaltarna är disciplinerade.

Vi vet också att olika marknader och aktier favoriseras av investerarna under olika perioder. Därför tror vi, i likhet med resonemanget om USA respektive Europa, att dessa fonder kommer tillbaka. Det är lite som att satsa på en bra häst som har fått en dålig start.

Den senaste månaden har också dessa fonder återhämtat en del av tappet mot övriga och ligger bättre till än snittet.

Värderingar P/e-NTM P/S P/B P/Cflow
USA 16,1 1,5 2,7 10,0
Världen 13,7 1,1 1,9 8,9
Europa 12,8 1,0 1,7 9,1
Källa: Factset        
Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 191,52 -
Allianz Europe Equity Growth A EUR Köp 1 528,79 -
CB European Quality Fund A Köp 755,07 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -