Efterfrågan väger tyngre än synergierna

Aktiekommentar SSAB räknar med att kunna plocka fram stora synergivinster genom samgåendet med finska Rautaruukki. Lyckas det ger det en bra skjuts åt vinsterna framöver.

SSAB:s bud på finska Rautaruukki beskrivs av bolagen själva som logisk och affären genomförs för att uppnå en större effektivitet och flexibilitet än vad som var möjligt för de båda enskilda bolagen. SSAB:s ordförande Sverker Martin-Löf målade upp bilden av en mycket tuff marknad för bägge parter.

Efterfrågan på stål är låg till följd av den svaga konjunkturen och i Europa råder fortsatt överkapacitet inom industrin. Även i Kina finns överkapacitet och den letar sig ut på världsmarknaden vilket ytterligare förvärrar situationen prispress som följd. Europeiska och nordiska aktörer har dessutom allt hårdare miljökrav att ta hänsyn till vilket sätter dom i en sämre sits än exempelvis kinesiska aktörer.

SSAB och Rautaruukki har de senaste åren arbetat med effektiviseringsprogram men som Rautaruukkis ordförande Kim Gran konstaterade i samband med onsdagens presskonferens finns det en gräns för hur mycket som kan uppnås på egen hand.

Genom att kombinera SSAB och Rautaruukki öppnas möjligheter att även i en svag marknad sänka kostnaderna med 350 Mkr. Stärks efterfrågan på det sätt som bolagen räknar med under kommande år väntas synergier på totalt 1,4 miljarder kronor att kunna realiseras under de närmaste tre åren. Kostnaderna för att plocka fram dessa synergier beräknas till 350 Mkr.

Mycket av besparingarna ska uppnås inom produktionen och av de totalt cirka 17 500 anställda som det nya bolaget får kommer knappt 900 att få lämna under de närmaste åren. Produktionen vid de båda bolagens anläggningar kommer att koordineras och specialiseras vilket väntas leda till mindre ledig kapacitet i systemet och därmed bättre lönsamhet.

De båda bolagens produktprogram och geografiska täckning kompletterar varandra hyggligt och det finns goda möjligheter att öka försäljningen genom att föra in varandras produkter i respektive bolags säljkanaler.

Som en fingervisning om vad det nya bolaget väntas prestera kan vi helt enkelt slå samman SME Direkts estimat för SSAB och Rautaruukki för de närmaste åren. För 2014 landar pro forma-siffrorna på en omsättning på 60 miljarder kronor och ett nettoresultat på cirka 500 Mkr.

SSAB:s A- och B-aktier indikerar på onsdagsförmiddagen ett börsvärde på det nya bolaget på cirka 28,5 miljarder kronor vilket ger ett p/e-tal på 56 på 2014 års estimat.

2015 väntas framför allt SSAB göra en rejäl uppryckning resultatmässigt och nettoresultatet pro forma ökar då till 1 400 Mkr. P/e-talet faller då till 20,2.

I SME Direkts prognoser för de båda bolaget ingår så klart inga synergieffekter och de väntas bli stora om marknaderna förbättras de kommande åren. Besparingar på 1 400 Mkr kan jämföras med det pro forma rörelseresultat på drygt 2 700 Mkr för 2015 som blir summan om vi slår samman de båda bolagens prognoser före onsdagens affär.

Synergierna väntas komma gradvis under de närmaste tre åren och om vi som grovt räknar med att bolaget får ut en tredjedel, 450 Mkr, till 2015 skulle det allt annat lika lyfta resultatet före skatt med 25 procent.

Kan synergierna plockas fram som det är tänkt ger det således en bra skjuts åt resultaten under kommande år med en mer attraktiv värdering som följd.

Fortfarande är dock SSAB och Rautaruukki på gott och ont ett spel på konjunkturen. Som bolagen går och står idag är värderingen hög och branschens stora strukturella problem löses inte av dagens affär. På den globala arenan är det två små spelare som går samman.

Blir tiderna bättre kan det dock snabbt ge ett stort avtryck i resultaten. En ofta citerad siffra när det gäller SSAB är det faktum att en ökning av priserna i stålrörelsen med 10 procent allt annat lika innebär en ökning av vinst per aktie på 7,50 kronor.

SSAB:s vinst per aktie för 2015 väntades före onsdagens affär landa på 2,11 kronor så från dagens nedkörda nivåer är det en kraftfull effekt.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -