Solid start för SEB

Aktieanalys SEB inleder året på samma sätt som 2014 avslutades – genom att slå förväntningarna. Bra fart på intäkterna även om det viktiga räntenettot inte nådde hela vägen fram.

SEB rundade av 2013 med att slå förväntningarna i bokslutet och levererade över förväntan på sin treårsplan för 2013-2015 med ett mål på omkring 15 procents intäktsökning med kostnader som ska understiga 22,5 miljarder. Utfallet blev en intäktstillväxt på 7 procent mot de cirka 5 procent som behövs per år för att nå målet.

Att döma av inledningen på 2014 går det åt rätt håll även nu. Intäkterna ökade med 9 procent under första kvartalet och kostnaderna minskade med 4 procent, jämfört med motsvarande period i fjol.

Den enda smolken i bägaren är att räntenettot förvisso växte med goda 8 procent till 4 818 Mkr, vilket var en skugga under förväntningarna som låg på 4 890 Mkr. Utlåningsvolymerna till allmänheten växte med 7,2 procent men inlåningen gick åt andra hållet och minskade med knappt 2 procent.

Så det är volymtillväxt i utlåningen som driver räntenettots utveckling, och något annat var inte att vänta givet bland annat ränteläget som gör att det är svårt att öka räntenettomarginalerna.

Att det var bäst drag i provisionsrelaterade intäkter borde dock inte komma som någon överraskning. Det har varit hög aktivitet på kapitalmarknaderna hittills i år och SEB är ju den bank som har störst exponering mot den typen av intäkter, vilket är en av anledningarna till att det är en intressant aktie att äga i en mer expansiv fas av konjunktur och börscykler.

Det var även bra utveckling på kostnadssidan med totala kostnader som minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period i fjol och 6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013. Så även på denna punkt ser det ut att gå åt rätt håll.

Slutligen bör man också nämna balansräkningen där bankens kärnkapitalrelation stärktes till 15,7 procent (13,4) och det är viktigt att banken står finansiellt säkert, inte minst inför det nya regelverket som kommer att införas under augusti.

Konsensusprognoserna, före rapporten, var att SEB skulle tjäna 7,3 kronor per aktie under 2014 och 7,9 kronor 2015. Till en aktiekurs på 89 motsvarar det p/e-tal på 12,2 och 11,3 för 2014 respektive 2015.

Ser man till värderingen i relation till bokfört värde ligger den omkring 1,5 vilket är strax under genomsnittet för storbankerna. Det är inte en värdering som sticker ut i endera riktningen. Skillnaderna mot övriga storbanker står snarare i att finna i mer rörelsenära nyckeltal, som kan ge bättre vägledning i valet av bankaktie.

Om man ser till omsättningen så har SEB lite bättre tillväxtförutsättningar än konkurrenterna generellt, med en mer cyklisk karaktär i intjäningen och det avspeglas i konsensusprognoserna där SEb kommer två i tillväxt efter Nordea.

Banken har också en hög andel inlåning i relation till utlåningen vilket betyder ett (relativt) mindre behov av att finansiera sig på kapitalmarknaderna än konkurrenterna och det ger lite lägre risk. Kapitalbasen är solid med en så kallad tier-1, eller primärkapitalrelation, för 2014 som väntas uppgå till 18 procent. Det är en bra nivå, om än inte bäst. Förstaplatsen i denna kategori tar Swedbank som ligger på 21 procent.

En kategori där SEB släpar efter är kostnads/intäktsrelationen: Banken dras med en relativt stor kostnadskostym i relation till intäkterna och det är en baksida av att ha bland annat en stor verksamhet inom kapitalmarknaderna där kostnadsnivån är högre än för exempelvis bankkontor.

SEB:s K/I tal ligger på 51 och genomsnittet för storbankerna är 47. Så det är en bank som är lite mer känslig för kostnadsinflation än konkurrenterna och därför bör man hålla ett öga på just trender inom kostnadsbasen för SEB. Och på denna punkt såg det bra ut.

Om man ska använda SEB:s rapport som kaffesump och spå utvecklingen för övriga banker så är det framför allt den höga volymtillväxten i utlåning som förmodligen är något som kommer att synas även för konkurrenterna. Så bra volymer men stabila eller något lägre marginaler kan bli ett tema.

Sammantaget får man en bild av en bank som har en profil med lite offensiva kvaliteter som lutar mot tillväxt.

Tror man på en bra ekonomisk utveckling 2014 är SEB väl positionerat att dra nytta av detta. Rådet är köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB A Köp 88,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -