Peab har mer att ge

Aktieanalys Peab lockar med en stor exponering mot den starka svenska byggmarknaden, en hög direktavkastning, stora genomförda effektiviseringar och lägst värdering i sektorn.

Byggbolaget Peab följde mönstret från branschkollegorna när bolaget för en vecka sedan presenterade siffrorna för bolagets första kvartal. Omsättningen var i linje med förväntningarna men lönsamheten nådde inte riktigt upp till väntade nivåer och på sista raden blev resultatet en liten besvikelse.

Däremot kunde bolaget glädja aktiemarknaden med en bättre orderingång än vad de flesta räknat med och hyggligt ljusa utsikter för resten av året.

Det första kvartalet är lågsäsong för byggbolagen så ett lite sämre resultat än väntat i perioden är inte hela världen så länge kommentarerna kring marknadsläget andas optimism. Peabs vd Jesper Göransson ser goda utsikter för bostadsproduktionen även i år och han räknar med att också marknaden för övriga husbyggen kommer att stärkas i Sverige i år.

Sverige är Peabs absoluta huvudmarknad och av omsättningen i fjol genererades 82 procent i Sverige. Norge svarade för 12 procent och Finland 6 procent. I Norge bromsade ekonomin in under fjolåret och det slog främst mot produktionen av flerbostadshus och offentliga fastighetsinvesteringar. Utsikterna för den norska husbyggnadsmarknaden 2014 är fortsatt dämpad men skulle kunna förbättras av ekonomiska stimulanser.

Finland är svagt på alla fronter för tillfället och inte bara husbyggandet utan även anläggningsprojekt väntas backa i år. I Sverige och Norge räknar Peab med stabila marknader för anläggningsprojekt.

Orderingången i kvartalet var som sagt bättre än väntat, drygt 5 procent över snittprognosen i SME Direkts sammanställning inför rapporten. En något mer försiktig budgivning på projekt har varit en av Jesper Göranssons viktigare åtgärdspunkter för att få ordning på Peab.

Framför allt debaclet med Tele2 Arena i Stockholm för några år sedan visade att Peab då inte riktigt hade den koll på kostnader och processer som behövs för att framgångsrikt ge sig i kast med stora och komplicerade projekt.

Tyngdpunkten har därför medvetet flyttats till små- och medelstora projekt där riskerna blir betydligt mindre och där Peab har en mer bevisad kompetens. Stora projekt är dock så klart inte uteslutna.

En bättre riskkontroll är bara ett av de områden som Peab jobbat på att förbättra det senaste året. Totalt siktar bolaget mot att sänka kostnaderna med 350 Mkr från och med i år och exempelvis har ett hundratal tjänstemän fått lämna bolaget. Jesper Göransson vill krympa divisionerna och komma närmare kunderna igen. Han har även infört en mindre ledningsgrupp som därmed förhoppningsvis ska bli mer handlingskraftig och snabb.

Jesper Göransson konstaterar i rapporten för det första kvartalet att åtgärderna börjar ge önskad effekt och att kostnaderna minskat. De har dock inte minskat i fullt så stor utsträckning som analytikerna väntat sig. Rörelsemarginalen i det första kvartalet uppgick till 1,4 procent vilket kan jämföras med snittprognosen på 1,7 procent.

Bättre lönsamhet ska bland annat kommer från ett ökat bostadsbyggande. Peab har numera egna byggdivisioner fokuserade på bostadsproduktion i storstadsregionerna. De bostadsprojekt Peab driver i egen regi har också lyfts ur affärsområdet Bygg och in i Projektutveckling där de nu samsas med övrig fastighetsutveckling.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor framför allt i Stockholmområdet och Peab har sålt bra under första kvartalet och därmed också kunnat starta upp nya bostadsprojekt.

Antalet projektstarter i kvartalet var 734 stycken bostäder vilket var exakt lika många som Peab sålde under perioden. Totalt hade Peab vid utgången av kvartalet knappt 4 300 bostäder i pågående produktion. Den goda efterfrågan märks i det faktum att hela 77 procent av pågående produktion var såld. Bostadsutvecklingen ökade omsättningen med 83 procent jämfört med i fjol och rörelsemarginalen stärktes till 4,7 procent från 2,2 procent året innan.

Inom Fastighetsutveckling har inga större projekt sålts under kvartalet och omsättning och resultat var i princip oförändrade jämfört med i fjol. Resultaten inom Fastighetsutveckling tyngs fortfarande av förluster inom de samriskbolag för Friends Arena som Peab deläger.

Förutom Bygg och Projektutveckling har Peab även de båda affärsområdena Anläggning och Industri. Anläggning hade en svacka i orderingången under fjolåret och det märks nu i en dämpas omsättning. Med signaler om höjda ambitioner i regeringens nationella infrastrukturplan är dock förhoppningen att anläggningsmarknaden i Sverige ska utvecklas positivt de närmaste åren.

Affärsområdet Industri säljer bland annat stenmaterial, asfalt, transport- och maskintjänster samt byggsystem. Verksamheten har ett tydligt säsongsmönster och den milda vintern har gynnat försäljningen av asfalt och grus till vägproduktion. Samtidigt har den interna försäljningen till Anläggning dämpats.

Peab väntas i år rapportera en oförändrad omsättning mot i fjol. Rörelsemarginalen väntas dock stärkas till 4,3 procent från underliggande 3,6 procent i fjol. Vinsten per aktie ökar i snittprognosen med 30 procent rensat för engångsposter i fjol, till cirka 4,40 kronor.

2015 spås en tillväxt på 4,1 procent och en rörelsemarginal på 4,6 procent. Vinsten per aktie stiger då till 4,95 kronor. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 12,1 respektive 10,7. Justerat för nettoskulden på knappt 5,9 miljarder kronor värderas rörelsen till 10,2 gånger nästa års rörelseresultat.

Utdelningarna för de närmaste åren väntas ge direktavkastningar på 4,3 respektive 4,9 procent.

Peab värderas fortfarande lägst av de tre breda byggbolagen på Stockholmsbörsen. Bolaget har stor exponering mot den svenska marknaden som för närvarande är starkast i Norden och väntas förbli bra även de närmaste åren. Finansiellt är inte bolaget jättestabilt men kassaflödena har redan förbättrats i och med de omstruktureringar som skett och fortsatta förbättringar väntas.

Sammantaget tycker vi fortfarande att Peab ser köpvärd ut.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Peab B Köp 53,15 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -