Det luktar köpläge i Orexo

Aktieanalys Orexos aktie har backat stadigt sedan i augusti och måhända är det en mer försiktig marknad som gör att bolag med högre risk tar stryk. Men kursnedgång utan någon fundamental förändring luktar köpläge.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 43 den 20 oktober. Läs mer om Börsveckan.

Orexo har de senaste åren fört ett flertal produkter till marknaden och har nu ett bra och växande kassaflöde från framför allt Zubsolv som används för att behandla opiatberoende, Abstral mot genombrottssmärta vid cancer, samt Edluar som används vid sömnproblem.

Samtliga av dessa produkter åtnjuter god tillväxt i förskrivning vilket betyder bra royaltyintäkter för Orexo. Utöver dessa produkter har Orexo även en mer stabil produkt i form av ett diagnossystem för magsår med försäljning i över 60 länder. Till detta kommer en forskningspipeline inklusive ett fas II-projekt (OX-51).

Försäljningsframgångarna har gjort avtryck i aktiekursen som mer än trefaldigades under perioden april till november 2013 då aktiekursen toppade kring 170 kronor. Sedan dess har kursutvecklingen varit svagare med en nedgång till dagens nivåer kring 105 kronor.

Möjligen kan man argumentera för att marknaden varit lite för snabb med att diskontera framgångarna och att nedgångarna på sistone är en rimlig korrektion efter den snabba kursstegringen men nedgången har enligt vår bedömning varit omotiverat kraftig stor och växande patientkategori med kroniska smärtor där det finns få alternativ till och det kan öppna för ett bra köpläge.

En av de faktorer som talar för att tillväxten växlar upp ännu ett steg är bolagets satsningar i USA. Orexo etablerar ett dotterbolag i USA med fokus på att få ökad tillgång till marknaden samt att bygga upp en organisation som kan hantera en eventuell breddning av användningen, det vill säga utöka Zubsolvs så kallade ”label” som reglerar hur preparatet får användas.

Vidare kommer bolaget med en lokal organisation kunna stötta läkarna i hur preparatet ska användas kliniskt och sist men inte minst också bygga en säljkår i samarbete med lokala partners.

Drivkrafterna på marknaden handlar framför allt om att det finns en opioidpreparat och som förskrivande läkare är det en svår balansgång att förskriva dessa och samtidigt ta hänsyn till den stora beroenderisken. Till saken hör också att täckningen för Zubsolv hos försäkringsbolagen som betalar för läkemedlet ökar.

Som motargument till de optimistiska utsikterna kan man anföra att det finns en hel del osäkerhet inte så mycket i att försäljningen kommer att öka, men väl i hur mycket. Det är lätt att göra optimistiska projektioner men det kan bli så att tillväxttakten avtar när den första, initiala penetrationen av marknaden har gjorts.

Men med en högre marknadsandel så ökar kännedomen om preparaten och det tenderar att öka acceptansen på marknaden. Vidare finns det framför allt i USA ett starkt tryck på att öka tillgängligheten för preparat mot opiatberoende.

Man kan anföra att utsikterna för börsen som helhet har försvagats och i den typen av marknad så är aktier med högre risk ofta förlorarna, lite oavsett hur det ser ut fundamentalt i bolaget. Men på sikt så är det alltid i slutänden vinstutvecklingen som styr. Och där ser det ljust ut.

Konsensusprognoserna enligt Factset är att bolagets omsättning ska öka med 80 procent (!) under 2014 och 55 procent under 2015.

Den höga tillväxten väntas dessutom stå sig även under 2016 och 2017 med 61 respektive 38 procents tillväxt. Med stigande marginaler blir vinstillväxten ännu högre och trots en stark kursutveckling i fjol så är värderingsmultiplarna osannolikt låga.

Till konsensusprognoserna värderas Orexo till ett p/e tal på 12 för nästa år och 5,4 för 2016. Det framstår som på gränsen till felprissatt, men givetvis avspeglar de låga multiplarna om att det finns en hel del osäkerhet i vinstprognoserna. Om tillväxttakten blir lägre så blir värderingen högre. Så man får ändå säga att det finns en hel del fallhöjd i nuvarande värderingsmultiplar.

Även om tillväxten blir hälften av vad som förväntas så framstår aktien som billig.Det gäller särskilt som bolagets netto skuld ganska snabbt kommer att bytas i en stadig nettokassa, ett skifte som kommer, om vinstprognoserna står sig, under slutet av 2015 och in i 2016.

Orexo saknar stabila vinster och utdelning så det är en högriskaktie, men i den kategorin är den attraktiv. Köp, är vårt råd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Orexo Köp 114,75 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -