Riskfyllda Sensys lockar

Aktieanalys Det kan ha släppt för Sensys Traffic och med lite medvind kanske verksamheten lyfter ordentligt nästa år men tidpunkten för köp är osäker och riskerna stora.

Sensys Traffic levererar automatiska trafiksäkerhetslösningar. Främst utvecklas och säljs trafikkameror som registrerar hastighetsöverträdelser och rödljuskörningar.

Bolaget erbjuder därtill service och underhåll av levererade system och slutkunderna är främst trafikverk och polismyndigheter världen över.

Förutom apparatur för trafikövervakning har Sensys tagit fram ett system för övervakning av strömtillförseln på tåg. Bolaget har inlett ett samarbete med finska trafikverket men än så länge har intäkterna från tågövervakningen varit begränsade.

Under fjolåret vann Sensys en stor upphandling med svenska Trafikverket, som beslutat att förnya och utöka kameraövervakningen på våra vägar. Det initiala värdet av upphandlingen uppskattades till minst 110 miljoner kronor fördelat över ett par år, men den nivån har redan passerats.

I november fick bolaget en uppföljningsorder värd 93 miljoner kronor från Trafikverket vilket gör att samarbetet hittills är värt 220 miljoner kronor. Initialt avsåg avtalet att byta 700 av de totalt 1 100 installerade mätstationerna, men det har utökats löpande.

Trafikverkets ambition är att ytterligare bygga ut den automatiska trafikövervakningen och enligt Sensys finns planer att sätta upp 200-300 nya kameror. Det gör att samarbetet med Trafikverket kan komma att ge uppskattningsvis cirka 500 miljoner kronor över en nio års period, men dagens takt antyder att det kan gå snabbare än så.

Med tanke på att övervakningssystemen verkar fungera till myndigheternas belåtenhet är det inte omöjligt att Trafikverket kommer berika våra vägar med ännu fler fartkameror än så.

Det är primärt samarbetet med Trafikverket som drivit den höga orderingången de senaste kvartalen. Order började trilla in i stor skala under andra kvartalet 2013 och orderboken fortsatte växa fram tills andra kvartalet i år.

Som en följd av det goda inflödet av nya order har omsättningen nått 43 miljoner kronor i årets tredje kvartal, vilket är mer än en tiofaldig ökning jämfört med samma period förra året.

Men tittar vi i orderboken i senaste kvartalsrapporten var den betydligt tunnare än förra året. Ordervärdet uppgår till knappt 22 miljoner kronor, vilket kan ställas i relation till 119 miljoner kronor samma period dess för innan.  Uppföljningsordern från Svenska Trafikverket som kom efter rapporten gör att boken åter är nästan lika välfylld som året innan. 

Att relationen till svenska Trafikverket även det närmaste åren kan innebära hyggliga intäkter för Sensys är redan inprisat i aktiekursen, investerarna har lyft blicken mot omvärlden och det är troligtvis avsaknaden av större intäkter från utlandet som på kort sikt fått aktiekursen att falla 30 procent.

För att få lite perspektiv på utvecklingen har aktien sedan botten 2012 stigit 350 procent, ett kurslyft som tyder på att investerarna har högt ställda förväntningar på framtiden.

Den internationella orderingången har hittills under 2014 minskat jämfört med förra året och med endast en och en halv månad kvar på året är det därför inte troligt att Sensys kommer nå sitt mål om ökad utlandsförsäljning.

Men bolagets finanser är väl under kontroll, kassan innehåller 63 miljoner kronor och soliditeten är närmare 75 procent.  På tillgångssidan finns en skattefordran på 36 miljoner kronor, vilket innebär att bolaget under de närmaste åren kan kvitta framtida vinster mot tidigare förluster.

Samarbetet med svenska Trafikverket kan fungera som en god referens när bolaget slåss om upphandlingar på nya marknader och det finns flera intressanta möjligheter, bland annat i Mexiko och amerikanska delstaten Washington.

Med ett förflutet i Mellanöstern planerar också Sensys att öka sin närvaro i regionen. Genom att starta regionalkontor i området ämnar bolaget bättra sina möjligheter till nya affärer i arabvärlden. I skrivande stund landade bolaget en order på 12 miljoner kronor från en kund i Mellanöstern och affären inger hopp om att det finns mer att hämta.

Så långt planerna att växa organiskt. Men bolagets vd Johan Frilund lyfter också möjligheten att växa genom förvärv och visst lever den tanken då bolaget har hyggliga finansiella förutsättningar för det. Inträdesbarriärerna på nya marknader är dock generellt höga och försäljningsprocessen ofta lång i affärer med stater och myndigheter. Och bolaget står inte heller utan konkurrenter.

Det gäller nu därför att Sensys tar vara på sin tryggare situation och verkligen satsa i utlandet om affären ska lyfta ordentligt. Men frågan är om investerarna är villiga att låta ledningen investera tid i att bygga långsiktigt med tanke på aktiens svaga utveckling på sistone.

Bolaget verkar tveklöst inom ett intressant område. Ökad övervakning, även i trafiken, är som vi ser det ett naturligt kliv in i framtiden. Tekniken tycks också fungera väl för att sänka hastigheterna och därmed dödligheten på våra bilvägar. 

Det är generellt en livsfarlig strategi att falla en fångande kniv men aktien känns lik förbannat spännande på dagens nedpressade nivå. Värderingen är inte orimligt hög givet konsensusprognoserna i Factset och analytikernas samlade åsikt inför 2015 är optimistiska. Slår de in gör bolaget en vinst på 9 öre per aktie 2015 vilket innebär knappt p/e 10. Men den kalkylen är kanske väl positivt tilltagen.

Räknar vi istället baklänges och antar att aktien stiger till 1,15 kronor inom ett par månader då behöver bolaget göra en vinst på knappt 7 öre per aktie för att motivera kursen och bibehålla ett p/e-tal kring 17. För att den kalkylen ska bli verklighet krävs uppskattningsvis en intäktstillväxt på knappt 20 procent mot rullande tolvmånader och något stärkta marginaler.

Den korta trenden i aktien är klart negativ, tidpunkten för köp är vansklig och det får avgöra vår allmänna rekommendation som stannar vid neutral.

Men för den mer risktagande investeraren med gudinnan Fortuna vid sin sida kan Sensys på dagens nedtrycka nivå bli en riktigt bra affär, om allt går bolagets väg det vill säga.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Sensys Gatso Group Neutral 0,85 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -