B&B Tools har mer att ge

Aktieanalys B&B Tools börjar så sakteliga få ordning på lönsamheten inom den svenska butiksrörelsen. Året har börjat bra för de flesta delar av bolaget och vi tror aktien har mer att ge.

Industrigrossisten B&B Tools har de senaste åren haft stora lönsamhetsproblem inom framför allt den svenska delen av sin butiksrörelse, Tools Sverige. Konkurrensen på den svenska järnhandelsmarknaden är hård även inom proffssegmenten där Tools-kedjan verkar och Tools Sverige har haft svårt att få verksamheten att gå runt.

Efter många års hårt arbete tycks det dock som om Tools Sverige äntligen är på väg åt rätt håll. Lönsamheten har förbättrats och de senaste två kvartalen har rörelseresultaten för första gången på länge landat på plus. Facit efter sex månader i B&B Tools brutna räkenskapsår 2014/2015 är ett rörelseresultat inom Tools Sverige på 5 Mkr att jämföra med -25 Mkr för samma period i fjol.

B&B Tools delar in verksamheten i två delar: Tools/Momentum och Affärsområden. Tools/Momentum är dels den egna butikskedjan Tools som finns på cirka 170 orter runt om i Sverige, Norge och Finland samt Momentum som säljer komponenter till huvudsakligen svenska industriföretag på omkring 30 orter.

Affärsområden är fem stycken till antalet och de säljer olika produktkategorier dels till de egna Tools-butikerna men också till andra återförsäljare. Runt 50 procent av Affärsområdens försäljning går via Tools-butikerna.

De fem affärsområdena är Luna (verktyg och maskiner), Skydda (personlig skyddsutrustning), Essve (fästteknik), Grunda (industri och byggförnödenheter) samt Gigant (arbetsplatsutrustning).

Vändningen inom Tools Sverige förklarar en stor del av det resultatlyft på 55 procent som B&B Tools noterat för de första sex månaderna i år. Det är dock inte bara Tools Sverige som går bra inom koncernen för tillfället. Även i Norge har Tools-kedjan stärkt resultaten och inom Affärsområden har flertalet produkter haft en riktigt bra utveckling de senaste kvartalen.

Det är framför allt kunder inom bygghandeln som driver efterfrågan. Omsättningen för Affärsområden har ökat med 6,4 procent hittills i år och rörelsemarginalen har stärkts till 7,7 procent jämfört med 4,9 procent för ett år sedan. Inom Tools/Momentum är omsättningen hittills i år oförändrad jämfört med i fjol men rörelsemarginalen har stärkts till 4,2 procent från 2,8 procent i fjol.

Inom Tools/Momentum är det den sistnämnda verksamheten som är klart mest lönsam. Rörelsemarginalen för Momentum ligger hittills i år på 11,9 procent. Momentum är en verksamhet som B&B Tools köpte från SKF 2004 och som sedan dess varit mycket framgångsrik. Nuvarande vd Ulf Lilius lyftes för ett par år sedan upp från vd-stolen i Momentum.

Hans plan för att få fart på hela B&B Tools har hittills resulterat i en plattare organisationsstruktur och ett ökat kundfokus i verksamheten. På dagordningen för framtiden står även ett ökat samarbete mellan affärsområdena för att på så sätt lyfta effektivitet, lönsamhet och kassaflöden.

Arbetet med att intregrera de olika delarna inom B&B Tools har bara pågått på allvar sedan åren efter finanskrisen. Bolaget bildades när Bergman & Beving-koncernen delades upp i tre separata bolag 2001 (de andra två är Addtech och Lagercrantz). B&B Tools var väldigt aktivt på förvärvsfronten under åren före finanskrisen och när väl krisen slog till var man tvungen att låta dotterbolagen koncentrera sig på att bara hålla sig flytande.

Det är således först på senare år som arbetet med att få ihop alla delarna till en väl fungerande enhet har påbörjats. Bland annat har en gemensam affärsinfrastruktur införts inom Tools Sverige med gemensam plattform för it, logistik och administration.

Rent konkret siktar B&B Tools på att få upp nyckeltalet R/RK till 45 procent. R/RK står för rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital. För de senaste tolv månaderna summerar detta till 25 så än är det en bit kvar för bolaget. Riktningen är dock positiv, för ett år sedan var talet 19.

Målet gäller alla delar av verksamheten och medarbetare uppmanas att jobba både för att lyfta resultatkomponenten (R) och att hålla nere kapitalbindningen (RK).

För de delar av B&B Tools som redan idag ligger på eller över målnivån 45 gäller fokus på tillväxt med bibehållen lönsamhet medan de delar som ännu inte uppnått nivån prioriterar aktiviteter som leder till lönsamhetsmålet.

B&B Tools väntas innevarande räkenskapsår rapportera en omsättningstillväxt på 4,0 procent och en rörelsemarginal på 6,1 procent att jämföra med fjolårets 4,4 procent. Vinsten per aktie spås öka med 55 procent till 11,84 kronor.

För nästkommande räkenskapsår är snittprognosen enligt databasen Factset en tillväxt på 2,6 procent och en förbättring av rörelsemarginalen till 6,5 procent. Vinsten per aktie ökar då till 13,29 kronor. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 13,0 respektive 11,6. Justerat för nettoskulden på 764 Mkr värderas rörelsen till 9,6 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

De väntade utdelningarna för de närmaste åren ger i dagsläget direktavkastningar på 3,1 respektive 3,5 procent.

Räkenskapsåret har börjat positivt för B&B Tools. Den starka byggmarknaden i Sverige driver en viss efterfrågeökning för bolaget men glädjande är också att effektiviseringsarbetet börjat ge effekt inom Tools Sverige.

Mer lönsamhetsförbättringar ligger i förväntningarna för de kommande åren men vi tror att B&B Tools kan leverera i nivå med dagens estimat. Klarar bolaget det ser aktien attraktivt värderad ut och vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bergman & Beving B Köp 156,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -