Stärkt orderbok i NCC

Aktieanalys NCC:s aktie har inlett året starkt och tisdagens resultatmiss straffas. Bolaget har dock en välfylld orderbok inför det nya året och den höga direktavkastningen är en krockkudde.

NCC byggde på tisdagsmorgonen vidare på sin svit av kvartal där rörelseresultatet landade något lägre aktiemarknadens snittprognos. Utfallet i det fjärde kvartalet 2014 blev 5 procent under förväntan enligt SME Direkts sammanställning och det var åttonde kvartalet i rad som NCC presterade sämre än väntat.

Bokslutsrapporten innehöll dock inte bara dåliga nyheter. Orderingången landade klart högre än väntat och på sista raden presterade faktiskt NCC också över förväntan tack vare en oväntat låg skattekostnad i kvartalet. NCC:s bostadsbyggande går också som tåget och bolaget har under fjärde kvartalet färdigställt, sålt och startat betydligt fler bostäder än för ett år sedan.

NCC delar in sin verksamhet i ett antal affärsområden och själva byggandet sker inom bolagets Construction-enheter. De fyra Construction-enheterna, en för varje land i Sverige, Norge, Danmark och Finland, svarar tillsammans för cirka 60 procent av omsättningen inom NCC.

Construction Sweden är klart störst och svarar på egen hand för nära en tredjedel av omsättningen. Mycket fokus hamnar därför på den svenska byggverksamheten. Utvecklingen i det fjärde kvartalet följde i stort sett förväntningarna. Efterfrågan är stark inom alla områden för tillfället och orderingången ökade med 34 procent jämfört med för ett år sedan.

Lönsamheten inom Construction Sweden går också åt rätt håll och rörelsemarginalen stärktes till 4,0 procent från 3,8 procent för ett år sedan. Det var en något större förbättring än väntat.

Bland övriga Construction-enheter var det framför allt den danska som överraskade positivt. Lönsamheten var klart bättre än väntat och rörelseresultatet överträffade förväntningarna med 26 procent. Norge var tvärt om en besvikelse men Construction Norway kunde åtminstone glädja med en stark orderingång, lyft av ett par större infrastrukturorder.

Totalt sett förbättrades orderingången inom NCC:s Construction-enheter med nära 40 procent i fjärde kvartalet jämfört med året innan. Det innebär att orderingången i kvartalet var klart större än omsättningen vilket allt annat lika talar för stigande intäkter de kommande kvartalen. Även för helåret 2014 var orderingången högre än omsättningen och orderboken vid årsskiftet var 18 procent högre än för ett år sedan.

NCC:s egna projekt inom bostadsbyggande och inom kommersiella fastigheter drivs inom affärsområdena Housing och Property Development. NCC är framför allt starka inom bostadsbyggande och Housing har blivit en viktig vinstdrivare inom koncernen. Utvecklingen för Housing var som sagt stark i fjärde kvartalet, men ändå resultatmässigt inte fullt så stark som var väntat. Rörelseresultatet inom Housing landade 6 procent under SME Direkts snittprognos.

NCC bygger bostäder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland samt i ryska St Petersburg. För närvarande är aktiviteten högst i Sverige, Tyskland och St Petersburg. Marknaden i Sverige och Tyskland beskrivs som allmänt starka med bra efterfrågan från privatmarknaden och stigande priser. NCC drar igång nya projekt i samma takt som gamla säljs av och med bra försäljning under kvartalet ökade också antalet projektstarter.

Verksamheten inom Property Development är betydligt mindre än Housing och resultaten kan svänga ganska kraftigt mellan kvartalen beroende på hur många projekt som resultatavräknas. I fjärde kvartalet resultatavräknades en fastighet vilket var betydligt färre än för ett år sedan. Rörelseresultatet för Property Development dök också till 43 Mkr från 475 Mkr samma kvartal 2013.

NCC:s affärsområde Roads tillhandahåller produkter och tjänster kring vägar och har ett starkt säsongsmönster i sin verksamhet. Framför allt det första kvartalet är mycket svagt, men inte heller det fjärde är normalt sett någon höjdare. Intäkterna i kvartalet var i princip oförändrade jämfört med samma period året innan. Lönsamheten har däremot förbättrats kraftigt och resultatet stärktes 75 procent.

NCC:s utsikter för 2015 är desamma som vi hört tidigare. De nordiska byggmarknaderna väntas öka något med bäst tillväxt i Sverige och Norge. Efterfrågan på stenmaterial och asfalt inom Roads väntas förbättras. Vad gäller efterfrågan på bostäder inom Housing så väntas den vara fortsatt god i framför allt Sverige och Tyskland. NCC går som sagt också in i 2015 med en orderbok som ligger 18 procent högre än vad den gjorde för ett år sedan vilket så klart är gynnsamt för tillväxtutsikterna.

Enligt SME Direkts sammanställning väntas NCC öka intäkterna med 4 procent till dryga 59 miljarder kronor. Rörelsemarginalen spås stärkas till 5,0 procent från fjolårets 4,6 procent. Vinsten per aktie ökar då med drygt 10 procent till 18,73 kronor. Snittprognosen för 2016 är en tillväxt på drygt 4 procent med en rörelsemarginal på 5,1 procent. Vinsttillväxten blir då drygt 7 procent och vinsten per aktie 20,09 kronor. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 13,9 respektive 12,9.

NCC är en utdelningsfavorit och bolaget levererade enligt plan när det behöll 12 kronor i utdelning för 2014. Utdelningen lämnas vid två tillfällen under 2015; 6 kronor 26 mars och lika mycket till 27 oktober. Utdelningen innebär en direktavkastning på 4,6 procent.

Prognoserna för de kommande två årens utdelningar ger direktavkastningar på 4,8 respektive 5,0 procent.

NCC har en bra efterfrågan på många av sina marknader och utsikterna för det innevarande året är goda. De nuvarande trenderna väntas i stort bestå på NCC:s huvudmarknader. Byggbranschen är sencyklisk så något jättedrag är det ännu inte, och det ligger heller inte i prognoserna. Orderläget är dock klart förbättrat inför 2015.

Aktien har inlett året starkt och tappar lite mark efter tisdagens bokslutsrapport. En hög direktavkastning i kombination med den halvårsvisa utdelningen bör dock över tid ha en stabiliserande effekt på kursen. Sammantaget tycker vi fortfarande att NCC förtjänar en plats i aktieportföljen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCC B Köp 262,90 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -