Stark säljtrend för H&M

Aktieanalys H&M fortsätter att rapportera bra försäljningssiffror samtidigt som bolaget bygger för framtiden på flera fronter. De långsiktiga utsikterna för bolaget är alltjämt ljusa.

Klädkedjan H&M satte på onsdagsmorgonen punkt för ett starkt räkenskapsår 2013/2014 (december till november). Bolaget ökade sin försäljning under året med 14 procent räknat i lokala valutor. Tillväxten har som vanligt huvudsakligen kommit från ett stort antal nya butiker, 379 stycken netto. Försäljning har under året även fått allt mer draghjälp från H&M:s onlinebutik som lanserades på stora och viktiga marknader som Frankrike, Italien, Spanien och Kina.

Onlinebutiken är i dagsläget lanserad på dryga dussinet marknader vilka svarar för runt 75 procent av H&M:s försäljning i fysiska butiker. Utrullningen fortsätter till resterande marknader och under 2015 står ytterligare nio europeiska länder på tur.

H&M var sena att få upp en fungerande onlinebutik och uppbyggnad och utrullning av nätbutiken har varit ett högt prioriterat arbete inom bolaget de senaste åren. Det är dock långt ifrån den enda framtidssatsningen som sker inom H&M. Framför allt breddas också konceptet till att omfatta nya produktkategorier och nya varumärken.

I början av 2014 lanserades ett utökat sortiment av sportkläder i utvalda butiker och under hösten var det dags för ett utökat sortiment av skor. Under hösten 2015 kommer nu ett nytt och breddat sortiment av make-up, kropps- och hårvård att lanseras. Konceptet går under namnet H&M Beauty vilket kompletterar de redan existerande H&M Sport och H&M Home.

H&M fortsätter även expansionen av sitt nya varumärke inom smycken, skönhet och accessoarer kallat & Other Stories. Sju nya & Other Stories-butiker öppnades under fjärde kvartalet och totalt har varumärket nu 17 butiker. Vid sidan om de rena H&M-butikerna står & Other Stories och även COS, som är H&M:s varumärke för lite dyrare kläder, i särskilt fokus för vidare butiksexpansion under 2015.

Alla framtidssatsningar innebär så klart ökade investeringar och kostnader. Kostnaderna för försäljning och administration ökade snabbare än försäljningen under fjärde kvartalet och rörelsemarginalen backade till 18,1 procent från 19,7 procent samma period året innan.

Vd Karl-Johan Persson flaggar i samband med onsdagens rapport för att kostnaderna för de pågående framtidssatsningarna kommer att öka med ytterligare 400-600 Mkr under 2015.

H&M:s lönsamhet väntas även pressas under 2015 av effekten från den kraftigt stärkta dollarn. H&M gör en stor del av sina inköp i dollar och säljer sedan mycket i euro så  bruttomarginalen hamnar därför under press av den dollarförstärkning som skett mot både euro och kronan. Valutasäkringar på H&M gör dock att effekten förskjuts några kvartal i tid.

H&M har som målsättning att öka sitt butiksbestånd med mellan 10 och 15 procent per år. Vid utgången av november månad hade bolaget totalt sett 3 511 butiker spridda över 55 länder runt om i världen. Med ett allt större butiksbestånd blir det så klart fler och fler butiker varje år som måste öppnas för att nå tillväxtmålet.  Prognosen för innevarande räkenskapsår är ett nettotillskott på 400 butiker vilket vore en ökning med dryga 11 procent.

Under det nyss avslutade räkenskapsåret svarade USA och Kina för nästan 40 procent av alla nyöppnade butiker. De båda länderna kommer att stå i fortsatt fokus även innevarande år och Karl-Johan Persson säger att tillskottet av butiker kan bli ännu högre i år.

En konsekvens för H&M av alla nya koncept bolaget tar in i sina butiker är att konkurrensen om golvytorna ökar. Bolagets klädsortiment ska i allt fler butiker i dagsläget samsas med sportkläder, skor, make-up eller hemtextilier. Det är en balansgång att klara av utan att det påverkar kundupplevelsen och försäljningen negativt. De 400 butiker som H&M öppnar i år kommer därför att ha en något större yta än de bolaget öppnade i fjol.

H&M:s fjärde kvartal följde förväntningarna mycket väl och inledningen av räkenskapsåret 2014/2015 har börjat bra. Försäljningen i december ökade med 15 procent och bolagets prognos för januari är en ökning på 14 procent i lokala valutor. Snittprognosen var enligt SME Direkt en ökning på 11,7 procent.

För det innevarande räkenskapsåret räknar analytikerna i snitt med att H&M öka sina intäkter med 15,6 procent. Bruttomarginalen väntas backa något, till 58,2 procent från 58,8 i det nyss avslutade räkenskapsåret. Även rörelsemarginalen väntas krympa några procentenheter medan vinsten per aktie ökar 13 procent till 13,63 kronor.

För räkenskapsåret 2015/2016 är snittprognosen en tillväxt på 11 procent med i princip oförändrade marginaler. Vinsten per aktie ökar då lika mycket till 15,17 kronor. P/e-talen för de närmaste åren ligger med de prognoserna på 24,6 respektive 22,1. Justerat för den skuldfria balansräkningen värderas rörelsen till 19 gånger innevarande års väntade rörelseresultat.

H&M föreslår en utdelning på 9,75 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på 2,9 procent. Prognoserna för de närmaste årens utdelningar ger direktavkastningar på 3,3 respektive 3,5 procent.

H&M har ett bra drag i sin försäljning och har nu tio månader i rad överträffat förväntningarna med sina månadssiffror. Den ökade närvaron på nätet bidrar till tillväxten liksom så klart att bolagets kläder fortsätter att locka köpare. H&M:s förmåga att kombinera en hög trovärdighet i modesammanhang med en lågprisprofil gör att försäljningen är konjunkturstabil, något som visat sig historiskt.

Utöver den välfungerande kärnverksamheten breddas nu försiktigt konceptet till nya områden vilket innebär ökade kostnader i det korta perspektivet men också lägger grunden till fortsatt bra tillväxt och stärkt lönsamhet på sikt.

H&M:s många goda kvaliteter har premierats på börsen på sistone och värderingen är hög. Försäljningen överraskar positivt men som investering passar nog H&M ändå bäst i en lite mer långsiktig portfölj. Vi ser dock fortfarande H&M som köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hennes & Mauritz B Köp 336,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -