NCC värt en chansning

Aktieanalys NCC laddar upp för en bra avslutning på året. Den jämna och höga direktavkastningen minskar riskerna i aktien och gör det värt att chansa på att bolaget åter kan överraska positivt.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Byggbolaget NCC rapporterade ett sjunkande resultat i sitt andra kvartal. Orsaken var huvudsakligen nya nedskrivningar av projekt i Norge. Bland annat tvingade en oväntat svag prisutveckling på bostäder i oljestaden Stavanger fram en nedskrivning med knappt 50 Mkr. Även vissa andra projekt i Norge har dragits med dåligt lönsamhet i kvartalet.

Utan de norska problemen hade NCC sannolikt kunnat rapportera ett något förbättrat rörelseresultat jämfört med för ett år sedan. Snittprognosen inför rapporten var ett rörelseresultat på 716 Mkr men utfallet blev 649 Mkr.

NCC bedriver sitt byggande i fyra stycken Construction-enheter, en vardera för Sverige, Danmark, Norge och Finland. Den egna projekteringen av bostäder sker i divisionen Housing medan egna kontorsprojekt och andra husbyggnader projekteras inom divisionen Property Development. Dessutom har NCC inom divisionen Roads verksamhet inom krossmaterial, asfalt och andra vägrelaterade produkter och tjänster.

Att driva egna projekt medför större risk men möjligheten finns också till en bra avkastning. De senaste åren har den stora efterfrågan på bostäder och kontor gjort att de börsnoterade byggbolagen börjat utveckla allt fler egna projekt. Det har bidragit till att lyfta lönsamheten ett snäpp i hela sektorn. Housing och Property Development har de senaste åren svarat för 40-50 procent av rörelseresultatet inom NCC-koncernen.

Omsättningsmässigt dominerar dock fortfarande byggverksamheten. Construction-enheterna svarar för cirka 60 procent av intäkterna i NCC och Construction Sverige är klart störst. Förväntningarna inför halvårsrapporten var att Construction Sverige skulle stärka sin lönsamhet något jämfört med i fjol. Rörelsemarginalen backade istället en procentenhet och vd Peter Wågström förklarar utvecklingen med att NCC startat upp många nya projekt den senaste tiden. Under fjolåret hade NCC en orderingång som var den högsta sedan före finanskrisen.

I början av projekten räknar byggbolagen ofta försiktigt på hur stora vinster de gör på den fakturerade omsättningen. Först när projekten kommit en bit på väg och man ser att allt är under kontroll räknar man med lite bättre marginaler. Många nya projekt tynger därför marginalerna på kort sikt.

Sammantaget rapporterade NCC:s byggenheter en högre omsättning i kvartalet jämfört med i fjol och resultatet förbättrades med knappt 7 procent. Rörelsemarginalen försämrades dock marginellt där en svag förbättring var väntad.

Det andra kvartalet är säsongsmässigt starkt för NCC Roads och i kvartalet svarade området för 36 procent av rörelseresultatet. Utfallet i perioden var relativt oförändrat jämfört med för ett år sedan men marginalen landade något högre än väntat.

Inom egna projektverksamheten gynnas Housing av en fortsatt stark efterfrågan på bostäder på många av NCC:s viktigaste marknader. Framför allt i Sverige, Tyskland och i St Petersburg säljer bolaget bra medan utvecklingen i Norge skiljer sig en del åt mellan olika städer. Resultatet tyngdes av nedskrivningen i Norge men hade annars varit oförändrat mot i fjol.

Projektstarterna minskade något i kvartalet jämfört med för ett år sedan, men NCC har inför andra halvåret i år cirka 1 000 fler bostäder att sälja än i fjol.

NCC:s verksamhet inom Housing är mycket större än inom Property Development och utfallet mellan kvartalen inom det sistnämnda området brukar vara svårt att förutspå. I det andra kvartalet resultatavräknades tre projekt och rörelseresultatet på 53 Mkr var betydligt högre än väntat.

NCC:s samlade orderingång i det andra kvartalet var klart lägre än väntat vilket bidrog till att sänka NCC-aktien efter fredagens rapport. Utfallet landade nästan 8 procent under SME Direkts snittprognos inför rapporten. Orderingången var dock fortfarande klart högre än omsättningen vilket indikerar stigande intäkter framöver. Efter förra årets starka orderingång hade NCC också vid halvårsskiftet en väl tilltagen orderbok att ösa ur under de kommande kvartalen.

Med hjälp av den väntas NCC i år kunna rapportera en försäljningstillväxt på goda 9 procent. Rörelsemarginalen spås landa på 5,1 procent och vinsten per aktie på cirka 20 kronor.

Förväntningarna på de kommande åren är inte särskilt högt ställda. Rörelsemarginalen väntas ligga kvar kring 5 procent och intäkterna spås öka 2-3 procent om året. Vinstutvecklingen blir då svag och prognosen för nästa år är en vinst per aktie på 20,33 kronor och året därpå 20,64 kronor.

P/e-talen för innevarande och nästa år ligger på 13,2 respektive 13,0.

NCC lämnar utdelning halvårsvis och i slutet av oktober dras de sista 6 kronorna för den beslutade utdelningen för räkenskapsåret 2014. Den ger en direktavkastning på 2,3 procent. De kommande åren väntas därefter ge direktavkastningar på totalt 4,8 respektive 4,9 procent.

Den höga direktavkastningen har blivit det kanske starkaste skälet att äga NCC-aktier. Estimaten för de kommande åren ser rätt ljumma ut med en högst blygsam vinstutveckling i korten. På kortare sikt ser läget ljusare ut med en stark orderbok och många bostäder att sälja vilket borgar för ett starkt andra halvår.

Vi ser en risk för att NCC-aktien kan bli lite tråkig den närmaste tiden. De höga och jämna utdelningarna håller dock aktien lite under armarna vilket gör att vi tycker det kan vara värt att ha aktien i portföljen under resten av året. En stark avslutning på året ligger redan i korten men NCC har överraskat positivt förr då bolaget haft många bostäder att sälja.

Förhållandet mellan risk och möjlig avkastning blir därför hygglig som vi ser det och för de närmaste tre till sex månaderna behåller vi därför vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCC B Köp 265,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -