Världen håller andan

Makrokommentar Finansmarknaderna håller andan inför torsdagskvällens amerikanska räntebeslut. Argumenten både för och mot en räntehöjning är många.

Förväntningarna på att den amerikanska centralbanken ska genomföra en första räntehöjning har snart ett år på nacken. För första gången känns det också någorlunda realistiskt att Federal Reserve skrider till verket när det har penningpolitiskt möte under torsdagskvällen och höjer sin styrränta för första gången sedan 2006 (se diagram). Det som kommit att kallas en ”lift-off”.

Men det är långt ifrån ett säkert utfall eftersom det finns minst lika många argument mot som för en räntehöjning.

För att börja med det som talar för så är frågan om inte är viljan hos flertalet i den kommitté som styr över penningpolitiken att överge nollräntan som väger allra tyngst. Risken för finansiella bubblor blir allt större ju längre nollräntepolitiken fortskrider. Dessutom är det något av en anomali i centralbanksvärlden att ha noll i ränta. Viljan att skrida till verket har märkts i tal och kommunikation hos flera ledamöter.

Dessutom har diskussionerna och utspelen kring en kommande räntehöjning, även från Federal Reserves håll, nu så lång tid på nacken att det måste anses som väl kommunicerat att en räntehöjning är på gång. Att åter en gång backa från ett sådant beslut kan nagga lite på bankens förtroende.  

Risken finns även för att Federal Reserve utan en räntehöjning hamnar efter den ekonomiska verkligheten och framöver tvingas ta till mer drastiska åtgärder.

Även en del hårda data talar för en räntehöjning.

Den amerikanska tillväxten är numera på en hygglig nivå och återhämtningen på arbetsmarknaden har snart pågått i fem år. Arbetslösheten har sjunkit till 5,1 procent och det är en nivå där löneökningarna börjar ta fart, något det redan finns små tecken på.

Inflationstakten ligger visserligen på låga 0,2 procent men rensat för volatila energi- och livsmedelspriser ligger kärninflationen på 1,8 procent. Det är sannolikt en viktigare signal för centralbanksledningen.   

Dessutom finns möjligheten att stävja en förväntad marknadsoro vid en räntehöjning med ett mjukt räntebudskap i övrigt. Exempelvis kan framtida ränteprognoser justeras ner och räntehöjningarna i sig göras i små pyttesteg.

Det finns också mycket som talar mot en räntehöjning redan nu.

Det finns en betydande risk för att alltför tidig räntehöjning innebär ekonomiska och finansiella bakslag. Att göra ett sådant policymisstag, i likhet med vad ECB gjorde när de höjde räntan två gånger under 2011, skrämmer säkert flera i centralbanksledningen. Det kan väga över för att avvakta även denna gång.

Därtill finns en betydande risk för att en amerikansk räntehöjning spär på den finansiella oro som den kinesiska inbromsningen inneburit. Läget är därmed långt ifrån idealiskt för att agera just nu.

IMF och Världsbanken har dessutom varnat Federal Reserve för de negativa konsekvenserna av en amerikansk räntehöjning. Oron är inte främst riktad mot vad det skulle betyda för amerikansk ekonomin utan snarare finns rädslan att tillväxtekonomier, som under en längre tid finansierat sig på billiga dollarlån, kommer att drabbas hårt. I ett redan känsligt läge.

Inte minst finns en risk för att en räntehöjning innebär att den amerikanska dollarn åter börjar stärkas mot i princip alla andra valutor.

En starkare dollar skulle dessutom innebära att det blir än svårare för Federal Reserve att få upp inflationen, som trots allt fortfarande är en bra bit under målet.

Och sist men inte minst så indikerar marknadsprissättningen bara en 30-procentig sannolikhet för en räntehöjning. De gånger den amerikanska centralbanken höjt brukar marknadsprissättningen indikera en sannolikhet på eller över 70 procent. Så sett ur den aspekten skulle en räntehöjning de facto bli en ovälkommen överraskning för marknadsaktörerna. Något som banken brukar vilja undvika.

Vi på Placera medger att det är svårt att bestämma sig för vilket scenario som är det mest troliga. Men när vi väger samman argumenten så lutar vi trots allt i favör för att det inte blir någon amerikansk räntehöjning på torsdagskvällen.

Mest nyfikna är vi dock på marknadsreaktionerna oberoende av vilket räntebeslut som kommer att tas. Det får vi anledning att återkomma till.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -