Våra favoriter på tillväxtmarknaderna

Fondanalys Rasande råvarupriser och utbredd Kinaoro har varit en giftig cocktail för tillväxtmarknadsfonderna under 2015. För den som ändå ser köpläge på tillväxtmarknaderna finns flera spännande alternativ.

Det var länge sedan som tillväxtmarknadsfonderna var i ropet bland fondspararna. Avkastningen har inte talat till deras fördel.

De senaste tre åren har tillväxtmarknadsfonderna i snitt bara stigit med drygt 5 procent per år, jämfört med MSCI Världsindex som i genomsnitt presterat hisnande 20 procent per år.

Inte heller i år ligger fondkategorin så bra till. Hittills har de sjunkit med 6,1 procent. Även det är långt sämre än resten av världen, mätt som MSCI Världsindex som stigit med över 6,6 procent.

De senaste åren har de utvecklade ekonomiernas börser varit investerarnas favoritval och attraherat merparten av kapitalflödena samtidigt som det varit stora nettouttag från tillväxtmarknadsfonder.

Stort beroende av råvaror, en negativ koppling till en stark amerikansk dollar och stigande amerikanska räntor har påverkat investerarnas bild av tillväxtekonomierna.

Många anser att de råvarutunga tillväxtländerna blir attraktiva först när vi ser en stabilisering av prisbilden på råvaror. Men det finns mer än bara råvarutunga tillväxtekonomier.

Det har kommit lite bättre konjunktursignaler under senare tid. Den kanske viktigaste signalen under hösten har varit att den kinesiska ekonomin visat tecken på att stabiliseras – även om bakslagen kommit med jämna mellanrum. Det blir därmed, av allt att döma, inte den djupdykning för kinesisk ekonomi som många bedömare befarade under sommaren.

Omställningen av den kinesiska ekonomin till inhemsk konsumtion och tjänsteproduktion fortgår. Tjänstesektorn är, och blir framöver, i allt högre grad Kinas tillväxtmotor.

Samtidigt väntas Asien förbli den region som har den snabbaste tillväxten. Vinsttillväxten bedöms ta fart och vinsterna förbättras när konjunktur och råvarupriser vänder uppåt. Det finns fortfarande goda förutsättningar för långsiktig tillväxt.

Tillväxtekonomierna utgör 85 procent av världens befolkning och en ökande andel av världens BNP-tillväxt sker där. Men börsvärdet utgör endast 12 procent av MSCI:s Världsindex.

Det är viktigt att betona att det är olika drivkrafter och stora skillnader mellan länderna. De länder som tjänar på låga råvarupriser är Indien, Kina och Turkiet som alla är nettoimportörer av råvaror.

På förlorarsidan hittar vi Latinamerikas största ekonomi Brasilien samt Ryssland. Båda länderna har fått uppleva lägre tillväxt sedan 2014 och någon förbättring syns inte förrän en god bit in på 2016. Fallande råvarupriser i kombination med haltande inhemsk ekonomi, med bland annat hög inflation och stigande arbetslöshet, pressar länderna. De får dock viss draghjälp från industriexporten, tack vare de svaga valutorna.

För den som föredrar tillväxtmarknadsfonder har vi analyserat två fonder som alla har minst tre års historik och som levererat en hög riskjusterad avkastning över tiden med hjälp av aktiv förvaltning.

Relativt få bolag i fonden bör öka den bolagsspecifika kunskapen, vilket Placera värdesätter hos en aktiv förvaltare. Mot bakgrund av att tillväxtmarknaderna är mindre genomlysta och inte så effektiva, tror vi att en bra aktiv förvaltning lönar sig.

Vi hittar en nygammal favorit, Fidelity Emerging Markets A, som Placera gillar sedan tidigare.

Sedan i mitten av 2009 har Fidelity Emerging Markets A förvaltats av Nick Price. Morningstar belönar hans insatser med högsta betyget fem stjärnor. Strategin är densamma, aktiv förvaltning där bolagsanalyserna är en central del.

Fidelity investerar i attraktivt värderade företag av hög kvalitet som kan ge hållbar avkastning. Nick Price prioriterar företag med stark marknadsställning och konkurrensfördelar, vilket kan ge attraktiva vinster under hela konjunkturcykeln. Han föredrar även företag som ger hög avkastning på sina tillgångar och har välkapitaliserade balansräkningar.

Fonden förvaltar drygt 100 bolag. Det är få jämfört med andra globala tillväxtmarknadsfonder som i genomsnitt investerar i över 650 olika bolag. Fondavgiften är 1,5 procent. Placera ser ingen anledning att tro att förvaltaren inte har förutsättningarna att fortsätta att leverera en avkastning som är bättre än genomsnittsfonden i kategorin.

Odin Emerging Markets förvaltas av Oddbjörn Dybvad tillsammans med Vegard Søraunet sedan starten 2010. Teamet utökades i somras med förvaltaren Harald Nissen. Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar av fem möjliga.

Förvaltarnas strategi är långsiktigt värdeskapande företag som kan uppvisa positivt kassaflöde och lönsam tillväxt. Det som är uppenbart är att traditionella, stora tillväxtmarknadssektorer som råvaror och finans inte passar modellen så bra. Råvarubolag har utmaningar med att skapa värde över tiden. Därför håller Odin sig till stor del borta från den typ bolag. Det leder till att fonden avviker mycket från de etablerade index som finns på tillväxtmarknaderna.

Investeringarna är koncentrerade till ett ovanligt litet antal aktier, cirka 30 stycken. Inget innehav väger mer än 7 procent. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig. Omsättningshastigheten är låg, 10 procent av bolagen byts ut under ett år. Förvaltningen kostar två procent per år, vilket är dyrare än snittet för kategorin.

Placera ser tillväxtmarknadsfonder som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj. Vår bedömning är att man bör ha en investeringshorisont på åtminstone fem år och att dessa fonder kan svara för omkring 10 procent av placeringarna i en normaldiversifierad portfölj.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Em Mkts A-DIST-USD Köp 176,22 -
Köp 230,20 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -