Dags för silver att skina

Råvaror Det finns få vinnare på finansmarknaderna 2016 – men guld är en. Och om historien upprepar sig borde det därmed vara läge för silver, som släpat efter guldpriset.

Inledningen på 2016 har bjudit på global marknadsoro och geopolitiska spänningar i Mellanöstern, med fallande oljepris som följd, vilket fått investerare att söka en fristad i ädelmetaller som guld och silver.

Guld har gått upp knappt 3 procent i år och handlas på 1 091 amerikanska dollar per ounce (ett ounce, även kallat ett troy ounce, motsvarar cirka 31,1 gram). Under motsvarande period har silver ökat i värde med knappt 1 procent till 13,9 amerikanska dollar per ounce.

Och de båda ädelmetallerna följer varandra, det visar historien.

Guld och silver har till skillnad från de flesta andra råvaror undvikit stora prisfall under det senaste året. Toppen nåddes under brinnande Greklandskris hösten 2011 och under 2015 gick guld och silver ner med ungefär 10 procent räknat i amerikanska dollar.

För en svensk investerare blev det ingen nämnvärd nedgång 2015 för guld och silver, då den svenska kronan tappade i värde mot den amerikanska dollarn. Det måste nog räknas som godkänt med tanke på hur turbulent 2015 var. Året innehöll Kinaoro, svängiga börser och en total priskollaps för råvaror.

Sedan toppen 2011 har silverpriset backat med drygt 70 procent och guldpriset med 42 procent i amerikanska dollar. Mätt i svenska kronor är nedgången mindre – 44 procent för silver och 27 procent för guld. Att silverpriset gått ner så pass mycket mer kan delvis förklaras av den ganska långsamma industriella tillväxten i världen.

Guld används ofta som en försäkring mot inflation och föredras av investerare under oroliga och stökiga tider. Guld köps för att behållas och för att använda till smycken, medan endast 10 procent av produktionen används för industriellt bruk.

Historiskt var de flesta valutor kopplade till guldets värde genom den så kallad guldmyntfoten, vilket är tydligt då guld fortfarande har en egen valutakod som är XAU. Bland världens centralbanker är guld fortfarande ett vanligt inslag i valutareserven. Asiatiska centralbanker och Rysslands centralbank har varit nettoköpare av guld de senaste åren.

Silver är både en industrimetall och en ädelmetall med historiska kopplingar till valutor, och med XAG som valutakod. Den används i smycken och prydnadsföremål – men ungefär 50 procent av årsproduktionen används för industriproduktion i exempelvis datorer, bilar och läkemedel. Det finns få metaller som leder ström eller värme bättre än silver.

Investerarna brukar fokusera på förhållandet mellan guld och silver. Förhållandet eller kvoten brukar räknas som den absolut mest intressantaste investeringsindikatorn mellan ädelmetallerna. Utifrån det historiska mönstret värderas silver extremt lågt relativt guld, i dagsläget går det ungefär 80 silverounce per 1 guldounce.

Sedan i början av 1970-talet har förhållandet varit i genomsnitt cirka 56, enligt uppgifter från Bloomberg. Vid ädelmetallstoppen 2011 handlade man silver på en kvot av 29, vilket var historiskt lågt och långt under det historiska snittet. Om förhållandet ska normaliserar vid det historiska snittet, då är frågan är om silverpriset behöva klättra upp eller om guldpriset ska falla?

I grafen ser vi vilka perioder som varit att föredra för respektive ädelmetall. Från juni 2006 till november 2008 var guld en klart bättre investering än silver. Under den perioden fick guldinvesteraren närmare 28 procents avkastning jämfört med silverinvesteraren som fick en negativ avkastning på 18 procent.

Perioden efter, med start i november 2008 till maj 2011, var den stora silverperioden. Silverpriset ökade med hisnande 350 procent mot guld som knappt orkade med en dubblering (avkastningarna är beräknade i amerikanska dollar). Från juni 2011 har guld åter varit att föredra före silver som investering förutom en kort period i mitten på 2012.

Värt att notera är att silver har historiskt högre risk mätt som volatilitet (svängningar i priset) än guld. För den period som visas i grafen har silver haft betydligt högre volatilitet än guld.

Placera tycker att investeringar i ädelmetaller som guld och silver är intressant för den som vill sprida riskerna bland sina investeringar.

För den som tror att inflationen kommer tillbaka efter en period av väldigt expansiv penningpolitik, och att den globala konjunkturen på sikt tar fart, är ädelmetaller ett intressant alternativ.

Om oron på finansmarknaderna består har guld och silver historiskt visat sig vara säkra hamnar för kapital. Och tror man att det historiska förhållandet mellan guld och silver fortfarande gäller – då är det fördel silver jämfört med guld.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -