Långa räntor mot konjunkturångest

Fondanalys Får du investeringsångest av börsen kraftiga svängningar så kan svenska långa räntefonder vara medicinen. Placera har två favoriter i gruppen.

Obligationsfonder har varit svala som investeringsobjekt det senaste året, med all rätt. Vem vill ha obligationsfonder när aktiemarknaden har givit så mycket mer de senaste åren?

När marknadsräntan stiger så minskar värdet för långa räntefonder och vice versa. De långa räntorna har sedan de nådde botten i mitten av april, då den svenska tioåringen landade på rekordlåga 0,22 procent, kommit tillbaka och lett till att långa räntefonder tappat i värde.

Ränteuppgången har dock stabiliserats under den senaste månaden och börjat sjunka svagt i spåren av oroliga börser och råvarumarknader. Det har gjort att långa räntefonder startat året bra och visar på uppgångar runt 1 procent.

För att tro på den långa obligationsmarknaden – det vill säga att de redan låga räntorna ska sjunka ännu mer – krävs en pessimistisk syn på börsen eller på konjunkturen. Marknaden förväntar sig fortsatta stimulanser från den europeiska centralbanken ECB och svenska Riksbanken, vilket kommer att pressa räntenivåerna samtidigt som den ekonomiska oron kring Kina blossat upp igen.

Det är en vanlig missuppfattning att långa räntefonder alltid är en stabil investering på långt sikt.

Om marknadsräntorna ligger still får man i dag i dag 0,8 procent per år i ränta (kupong) för att investera i svenska statens tioåriga obligation. Långa räntefonder presterar som bäst när marknadsräntorna står stilla eller helst sjunker.

En tumregel för hur ränteförändringar slår mot avkastningen är att om marknadsräntan på en obligation med tio års löptid stiger med en procentenhet, så leder det till en minskning av värdet på obligationen med ungefär 10 procent, och vice versa vid sjunkande marknadsräntor. För en obligation med fem års löptid blir den en värdeminskning med ungefär 5 procent.

Vi vet att ju längre löptid på obligationen, desto större risk för en kraftig värdeförändring vid förändringar i marknadsräntan. Med andra ord kan räntefonder som bara placerar i obligationer med lång löptid och fast ränta ge en negativ avkastning när marknadsräntan börjar stiga.

Långa obligationsfonder placerar i räntebärande värdepapper med längre löptider än ett år och kallas även obligationsfonder. Obligationsfonderna har även möjlighet att placera i bostadsinstituts- och företagsobligationer förutom statsobligationer.

Företagsobligationer är obligationer utgivna av företag – alltså företag som lånar pengar. Eftersom räntan påverkas av två delar, marknadsräntan och företagets kreditrisk, så är också risken i företagsobligationerna större.

Placera har två favoriter bland långa räntefonder.

Den första är en gammal favorit: AMF Räntefond Lång. Fondens rattas av Johan Moeschlin som förvaltat den i drygt två år. Den har högsta möjliga rating hos Morningstar, fem stjärnor på både tre och fem års sikt.

Risknivån är låg, vilket man ser på att standardavvikelsen ligger på 2,3 procent för de senaste tre åren. Det är under kategorisnittet på 2,5 procent.

Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och företag. Innehaven har en räntebindningstid på två till tio år och knappt 50 procent ligger i intervallet två till fem år.

Under fjolåret hade AMF Räntefond Lång en övervikt i kreditobligationer, som har gett en högre avkastning än stats- och bostadsobligationer. Fonden investerar i värdepapper med utgivare som har hög kreditvärdighet, vilket leder till den relativt låga kreditrisken. Det är en väl diversifierad obligationsportfölj där inget innehav svarar för mer än 7 procent av hela portföljen.

Under 2015 hade fonden merparten av innehaven i korta löptider och drabbades därmed mindre av att marknadsräntorna steg från räntebotten i april fram till december.

I år har den ökat med knappt en procent vilket är bättre än kategorisnittet 0,7 procent. Avgiften är låga 0,10 procent per år vilket gör den till en av de billigaste fonderna, och det gillar vi.

Placeras andra fondval bland de långa obligationsfonderna är SPP Obligationsfond. Andreas Hälldahl har förvaltat fonden i sju år. Det är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och företagskrediter utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden ligger på två till sju år.

SPP Obligationsfond investerar endast i värdepapper med hög kreditvärdighet och även här är risken låg. Inget innehav väger mer än 7,5 procent och huvuddelen av de tio största innehaven är i svenska statsobligationer med låg risk.

Noterbart är att fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär att man inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak.

Fonden har lyckats väl med avkastningen, som har ökat drygt 1 procent i år och placerar den absoluta i toppen för kategorin. Risken mätt som volatilitet ligger på 2,7 procent för de senaste tre åren, alltså något högre än kategorisnittet.

Även denna obligationsfond har belönats med högsta möjliga rating hos Morningstar med fem stjärnor på både tre- och fem års sikt.

Långa obligationsfonder är ett alternativ för den pessimistiske fondsparare som tror på fortsatt dåligt börsklimat och sämre globala konjunkturutsikter. Båda scenarierna kan sannolikt leda till fortsatt låga marknadsräntor och även sjunkande marknadsräntor under en tid vilket lär gynna långa räntefonder. Om däremot marknadsräntorna stiger kommer de här fonderna förmodligen inte ha något vidare utveckling.

Att investera en del av portföljen i obligationer fungerar bra för den som vill få en krockkudde och minska svängningarna i sin investeringsportfölj och vänta in bättre tider för andra mer riskfyllda investeringar

Här kan du läsa mer om våra favoriter bland korta räntefonder.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Räntefond Lång Köp 140,12 -
Storebrand Obligation A SEK Köp 142,71 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -