Riskerna radar upp sig

Vår marknadssyn Det finns stor risk att världens börser fortsätter att utvecklas relativt svagt, med stora slag mellan och inom enskilda handelsdagar. Och det är inte en miljö som lockar till hög exponering.

Det är bara att konstatera att finansåret 2016 fått en riktig mardrömsstart och att vårt beslut att ligga kvar med en aktieandel på 70 procent i vårt allokeringsförslag för januari var ett misstag.

Vår förhoppning var kanske främst att centralbankerna, med ECB i spetsen, skulle tvingas agera krockkudde om volatiliteten från senare delen av fjolåret skulle fortsätta in i januari.

Delvis har vi fått rätt på den punkten, även om börsfallen hann gå riktigt långt innan centralbankerna agerade. Nu har ECB tydligt indikerat att nya penningpolitiska stimulanser är på ingång, Bank of Japan har anmält sig för medlemskap i minusränteklubben, Federal Reserve har tonat ner behovet av räntehöjningar och, sist men inte minst, har den kinesiska centralbanken lyckats stabilisera yuanen.

Till något övertygande börslyft har det här däremot inte räckt, utan börserna världen över fortsätter att vara skakiga och volatiliten ligger fortfarande på nivåer som indikerar fortsatt oro. Att det blir allt tommare, och mindre effektiva åtgärder, i centralbankernas stimulanslåda är en förklaring – men långt ifrån den enda.

Ursprunget till oron finner vi i Kina där allt fler ifrågasätter möjligheterna att hålla uppe tillväxten och där risken för fortsatta kapitalutflöden, som sätter förnyad press på yuanen, är mycket stor. Allt fler tycks se en kinesisk hårdlandning av ekonomin framför sig även om makrostatstiken faktiskt inte varit särskilt oäven under senare tid.

Svagare kinesisk ekonomi slår i sin tur mot andra tillväxtekonomier och råvarumarknaden.

Stora rörelser i oljepriset har haft en mer eller mindre direkt effekt på börsen. Nu syns visserligen tecken på försiktigt stigande oljepris men överutbudet kvarstår och därmed kan vi vänta oss fortsatta prissvängningar.

Ett lågt oljepris betyder dessutom att flera oljeberoende länder, som i många fall byggt upp stora finansiella tillgångar när oljepriset legat och tickat på över 100 dollar fat, numera finns på säljsidan när gigantiska budgethål ska finansieras. Det talas om att det krävs ett oljepris på uppemot 70 dollar per fat för att balansera budgetarna, och dit lär vi knappast nå i närtid.

Lågt oljepris och generellt sjunkande råvarupriser har dessutom satt hård press på många råvaruföretag som utnyttjat det låga ränteläget för att finansiera sina investeringar direkt via marknaden. Nu syns tydliga tecken på finansiell stress på marknaden för företagsobligationer när konkurshoten hopar sig bland råvaruföretagen. Ett av flera exempel är den norska oljeindustrin.

Det syns också tecken på att marknaden för företagsobligationer med lägre kreditvärdighet blivit sämre rent generellt. En intressant iakttagelse är att nedgången på den amerikanska börsen föregicks av stigande räntor på företagsobligationer. Stigande räntor för företag är en risk för finansmarknaden som vi säkert får anledning att återkomma till flera gånger under 2016.

Till de mer generella hoten mot finansiellt lugn under året hör dessutom risken för ett brittiskt EU-utträde, ett stökigt amerikanskt presidentval och den låga produktiviten i världsekonomin. Det sistnämnda har en direkt påverkan på företagens möjligheter att öka vinsterna.

Den finansiella turbulens som inlett 2016 har dessutom påmint oss om att de globala skuldbergen, såväl privata som offentliga, fortsätter att växa. Ohållbart enligt många. Bland annat har räntedifferensen mellan tyska statsobligationer och obligationerna i de tidigare krisländerna inom EMU ökat i inledningen av 2016. Detta trots att ECB högst troligt kommer att utvidga sina redan massiva köp av statsobligationer.

Det finns därmed en massa saker som enskilt kan skapa finansiell oro, både i det korta och lite längre perspektivet, och att 2016 blir ett skakigt år. Ändå måste det hävdas att aktiemarknaden är det kanske enda alternativet för den som vill ha någon form av hygglig avkastning på sina placeringar. Det finns med största sannolikhet gott om kapital som kommer att söka sig till börsen när dimmorna förhoppningsvis har lättat.

Därmed är vi nere på det sista hotet men också den stora möjligheten för börsen.

Starkt bidragande till börsnedgången, framför allt nu i inledningen av 2016, har varit lite tveksamma konjunktursignaler från EMU-området och USA. Visserligen fortsätter dessa ekonomier att växa men det tenderar att gå lite trögare än tidigare. I flera fall har den inkommande makrostatisken hamnat en bit under analytikernas prognoser, vilket bidrar till att tillväxtprognoserna ännu en gång måste skruvas ner.

Det handlar inte om någon regelrätt recession utan mer om att tillväxten i år ser ut att hamna i paritet med ett svagt 2015.

Ytterligare svaghetstecken i dessa ekonomier skulle inte bara direkt påverka börshumöret negativt utan också accentuera de andra riskerna. Riskaptiten skulle få en rejäl skjuts nedåt.

Skulle däremot konjunktursignalerna stabiliseras, eller till och med visa på förbättring, så framstår dels andra risker som mer hanterbara, dels blir de stimulansprogram som aviserats mer effektiva. Då kan det snabbt vara ”risk på” som gäller.

Men givet att osäkerheten kring konjunkturutvecklingen är stor, och delvis för att vi känner oss lite stukade av årets svaga börsstart, väljer vi att inte chansa på det sistanämnda alternativet utan sänker aktieandelen i vårt allokeringsförlag för februari till 50 procent.  

Vi ser också fortsatta nedåtrisker på råvarusidan och fortsätter att hålla oss borta.   

Räntemarknaden erbjuder i bästa fall blygsam avkastning men får agera parkeringsplats för kapitalet i väntan på lite bättre tider. Korta räntefonder är i det sammanhanget att föredra.

Vårt allokeringsförlag för februari månad blir därmed 50 procent aktier och 50 procent ränteplaceringar.

För aktie- och fondplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i februari samt tio köpvärda fonder i februari.

För taktiska val på börsen hänvisar vi till Tomas Linnalas Börssyn för februari.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -