Röda Kina blir grönt

Placera i Asien Kinas miljöproblem är omfattande och omdiskuterade. Men Kina genomför också stora investeringar i miljövänlig teknologi och området har en framträdande plats i landets senaste femårsplan.

Placeras investeringsresa i Asien har nått Shenzhen, för att möta bolag bland annat verksamma inom miljöteknik. Och ju längre in i Kina vi kommer, desto mer tätnar diset. Luften är påtagligt sämre redan ett par timmar från Hongkong och Kinas miljöproblem känns plötsligt väldigt konkreta.

Alla lösningar börjar med ett problem, och så även Kinas växande industrier inom clean tech eller miljöteknik. Precis som den globala oljekrisen 1973 blev startskottet för satsningar på bränslesnåla bilar och åtgärder för att minska beroendet av fossila bränslen så har Kinas stora miljöproblem också tvingat landet till drastiska åtgärder inom området.

Luftkvaliteten i Peking var under 2015 så dålig att i genomsnitt varannan dag rankades som ohälsosam. 30 procent av landets vattenresurser är inte drickbara och mer än en tiondel av landets odlingsbara areal är förorenad av tungmetaller. Men det görs också stora ansträngningar för att bromsa den negativa utvecklingen och Kina är i dag världens största marknad för miljöteknik, tillika en av de snabbast växande.

Kina har också valt att göra miljöfrågor till ett prioriterat område i landets nya femårsplan som löper från 2016-2020 och där andelen miljörelaterade investeringar ska öka från en nivå kring 1,8 procent av BNP i år till 2,7 procent under 2020. Av dessa investeringar är knappt hälften öronmärkt för investeringar inom vatten och näst största område är luftföroreningar som utgör en knapp femtedel av budgeten.

Enligt Bloomberg New Energy Finance var tillväxten inom miljöinvesteringar 19 procent under 2014 och Asien samt Stillahavsregionen stod för drygt 50 procent av de totala investeringarna, med Europa och Mellanöstern som näst största region med 26 procent av de globala investeringarna. Under 2015 har Asiens andel av investeringarna ökat än mer som andel av totalen så det är uppenbart att den som vill investera i miljöteknik gör klokt i att blicka österut.

Om man ser till utvecklingen över tiden så kan man konstatera att de enligt Bloomberg ökade kraftigt inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och Amerika under perioden 2004-2011 för att därefter avta. I Asien har de däremot ökat kontinuerligt fram till i dag och trenden väntas bestå. Sektorfördelningen för de globala miljöteknikinvesteringarna domineras av solenergi, följt av vindkraft. Men mönstret blir mer och mer diversifierat.

I exempelvis Kina så är el- och hybridfordon ett växande område. Under vårt stopp i Shenzhen besöker vi bland annat BYD – Build your dream, ett kinesiskt bolag med rötterna inom batteriteknologi som integrerat vertikalt och numer erbjuder kompletta fordon. Bolaget är enligt kapitalförvaltaren East Capital en av de mer intressanta investeringarna i sektorn. Och det är lätt att förstå varför när man ser marknadstillväxten.

Den globala andelen för el- och hybridbilar uppgick 2010 till 1 procent enligt Goldman Sachs, en andel som nådde 3 procent i fjol. Det är en hög tillväxttakt, men den väntas bli än starkare och redan 2025 spås marknadsandelen nå 22 procent och då nå en försäljning av 25 miljoner el- och hybridbilar årligen. Och en stor del av dessa kommer att rulla i Kina.

I och med den höga tillväxten i området är gröna investeringar även ett intressant tema, utöver ett nödvändigt sådant för en hållbar utveckling, för den som söker avkastning. Men det finns problem, i synnerhet för en utländsk investerare. Utan ett kontinuerligt nyhetsflöde är det svårt att följa bolagens utveckling. Och det är stenhård konkurrens på den kinesiska marknaden, så det är långt ifrån alla projekt och bolag som lyckas.

Till detta kommer en hög volatilitet på de kinesiska börserna, framför allt vad gäller de så kallade A-aktierna som handlar om fastlandsbolag och som kräver specialtillstånd för att handlas av utlänningar. Den kinesiska börsen domineras av småsparare och anses vara en ganska spekulativ marknad. Och A-aktiernas utveckling påverkar även de öppna H-aktierna.

Sedan en tid är Hongkongbörsen sammankopplad med Shanghaibörsen och därmed påverkas även Hongkong av rörelserna i Shanghai, med en korrelation som ökat med tiden. Sålunda är det lätt att göra bort sig som privat investerare.

Därmed framstår den bästa lösningen för de flesta utom dem som har en väldigt god insyn i den kinesiska marknaden att ta rygg på proffsen och investera via någon av de många fonder som finns tillgängliga.

Pär Ståhl har gjort en genomgång av några av de tillgängliga fondalternativen och hans bästa råd kan du läsa om här. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -