Köpvärda fonder i maj

Fondtips Oron på världens aktiemarknader har lugnat ner sig och flera börser rör sig uppåt. Placera tror på fortsatt bra börshumör och rekommenderar i första hand hög- och medelriskfonder.

Flera börser fortsatte upp i april. MSCI Världsindex ökade med knappt 0,2 procent mätt i svenska kronor och Stockholmsbörsen steg med 0,9 procent, utdelningar inräknade.

Samtidigt gick tillväxtmarknaderna, som inledde året överraskande starkt, sämre med en avkastning på minus 0,8 procent.

Kronan stärktes med över en procent mot dollarn i april, vilket påverkar avkastningen på utländska fonder noterade i den amerikanska valutan negativt.

Guld- och ädelmetallfonder har haft ännu en supermånad och toppar listan med en uppgång på 14,5 procent. Årets uppgång summeras till över 50 procent.

I toppen bland månadens vinnarfonder hittar vi överraskande nog bioteknikfonder som sett en uppgång på drygt 7 procent.

Överst på förlorarlistan tronar flera asiatiska länderfonder och nya tillväxtekonomier.

Utifrån Pekka Kääntäs Marknadssyn fortsätter vi med en stor aktiedel och mindre räntedel i maj. Mot bakgrund av den till synes säkrare konjunkturutvecklingen globalt och överraskande bra kinesisk makrodata, ser Placera möjligheten att behålla ökad risk på fondvalen och rekommenderar framförallt medel- och högriskfonder.

Inför maj stuvar vi om något bland våra rekommenderade fonder.

AMF Aktiefond Europa och SEB Nordamerika små- och medelstora bolag ersätter SPP Obligationsfond och UBS European Opportunity Unconstrained på listan över köpvärda fonder.

Vi är fortsatt positiva till exponeringen mot Europafonder. Tillväxtbolag har utvecklats betydligt bättre än värdebolag under de senaste tre åren och investerarkollektivet visar tecken på ökat intresse för de sistnämnda.

AMF Aktiefond Europa tre kriterier för bolagsinvesteringar - en lättbegriplig affärsmodell, god lönsamhet över en konjunkturcykel och en undervärderad aktiekurs - påminner om Warren Buffetts klassiska förhållningssätt till värdeinvesteringar.

Intresset för USA-investeringar har ökat sedan oron för en rejäl amerikansk konjunkturnedgång lagt sig. Både makrostatistiken och arbetsmarknaden har stärkts sedan årsskiftet.

Tillväxten och motståndskraften i den amerikanska ekonomin är god. Framförallt tjänsteindustrin visar stark tillväxt när hushållen gynnas av en relativt stark arbetsmarknad. Det är noterbart att USAs ekonomi växer över sitt historiska snitt och att konsumtionen är fortsatt hög.

Investeringar i små och medelstora bolag ger en större exponering mot den inhemska, konsumtionsdrivna amerikanska ekonomin och mindre exportberoende bolag.

I diagrammet visar vi förhållandet mellan fondernas genomsnittliga avkastning och risk de senaste tre åren. Vi ser tydligt hur huvuddelen av fonderna följer den trendlinje som speglar ett positivt samband mellan risk och avkastning. Ju lägre risk man tar, desto lägre avkastning kan man förvänta sig att investeringen ger. Helt enligt gällande finansiell teori.

SEB Nordamerika har levererat drygt 73 procent över tre år, jämfört med kategorisnittet på 64 procent.

Tuffare har det gått för ODIN Emerging Markets - fonden gick back i fjol - vilket påverkar avkastningen negativt. Samtidigt är risken låg jämfört med andra högriskfonder.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. Den som vill öka riskexponeringen kan kika vidare bland våra medel- och högriskfonder. För den som tycker att aktiemarknaderna har gått upp för mycket sedan botten i februari hänvisar vi till våra lågriskfonder.

Räntemarknaden erbjuder i bästa fall blygsam avkastning men får agera parkeringsplats för kapitalet i väntan på bättre tider. Vi har fortsatt bara en räntefond bland våra köpvärda fonder i maj.

För aktieplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i maj.

HÖGST RISK                              

Basfond

SPP Aktiefond Global: Allt fler fondbolag har förstått vikten av att erbjuda globala indexfonder. Fonden är bred och investerar efter MSCI All Countries World Index som inkluderar tillväxtmarknader. Läs hela analysen här.

Didner & Gerge Aktiefond: En stabil Sverigefond som presterat bra och gett en bra avkastning över tiden. Vi tror på fonden som har en tydlig fokus på bolag med stabil och etablerad affärsidé. Läs hela analysen här.

Spetsfonder

AMF Aktiefond Europa: Har långsiktiga innehav och låg omsättningshastighet vilket har betalat sig över tid. Den har under det senaste året haft mellan 55 till 65 aktier, jämfört med index som har cirka 600 aktier. Läs hela analysen här.

ODIN Emerging Markets: Odin avviker mycket från de etablerade index som finns på tillväxtmarknaderna. Investeringarna är koncentrerade till ett ovanligt litet antal aktier, cirka 30 stycken. Inget innehav väger mer än sju procent. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig.  Läs hela analysen här.  

SEB Nordamerika små och medelstora bolag: Investerar i kvalitetsbolag som marknaden underskattar och ofta upplever som lite tråkiga. Förvaltningen är aktiv och fonden har en koncentrerad portfölj med runt 60 aktier, vilket avviker mycket från index. Läs hela analysen här.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper. Läs hela analysen här.

Spetsfonder

AMF Balansfond: Efterfrågan på medelriskfonder är stor bland våra läsare. Vi har gått igenom utbudet och funnit AMF Balansfond som motsvarar våra förväntningar.  Läs hela analysen här.

Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge: Behovet av bra hedgefonder är stort när fondspararna söker efter alternativ med lägre risk än rena aktiefonder. Läs hela analysen här.

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Erik Brändström på Spiltan förvaltar en av de korta svenska räntefonder som gått bäst sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annorlunda syn på risk. Läs hela analysen här.

Spetsfonder

Merrant Alpha Select SEK: Är en multistrategifond som investerar i 10-20 marknadsneutrala hedgefondsstrategier. Fonden är konstruerad för att generera stabil avkastning med låg risk oberoende av utvecklingen på globala aktie- och räntemarknader, och över hela konjunkturcykeln. Läs hela analysen här.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Storebrand Global All Countries A SEK Köp 88,27 -
AMF Aktiefond Europa Köp 153,94 -
Didner & Gerge Aktiefond Köp 2 193,26 -
Köp 234,48 -
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag Köp 1 919,29 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 235,78 -
AMF Balansfond Köp 232,98 -
Köp 143,95 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 117,00 -
Köp 125,97 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -