Fortsatt vänteläge i aktier

Vår Marknadssyn Resultatet i den brittiska folkomröstningen har skickat in finansmarknaden i en period av osäkerhet. Vi väljer därför att hålla nere riskexponeringen under sommarmånaderna.

Det visade sig vara ett klokt drag att dra ner aktieandelen i vårt allokeringsförlag till 40 procent inför juni. Även om den svenska börsen haft några goda dagar, när väl chocken efter det överraskande resultatet i den brittiska folkomröstningen lagt sig, så landar börsnedgången i juni på lite drygt 3,5 procent.

Att britterna röstade för att lämna EU kommer att ha en fortsatt dämpande effekt på riskaptiten under överskådlig tid. Trots att det i huvudsak handlar om politisk förvirring och förvåning efter valresultatet så finns det även ekonomiska effekter att ta hänsyn till.

En Brexit kapar, enligt bedömare som exempelvis Internationella valutafonden (IMF), visserligen bara av 0,1-0,2 procent av den globala tillväxten och i normalfallet skulle det vara hanterbart. Dessvärre kommer det här i ett känsligt läge där den globala tillväxten fortfarande enbart tragglar sig framåt samtidigt som aktiemarknaderna befinner sig i en negativ trend.

Därför tror vi att det kan vara klokt med en försiktig placeringsstrategi i väntan på att krutröken ska lägga sig. Vi behåller därför en aktieandel på låga 40 procent under sommaren.

Sommarmånaderna tenderar dessutom att vara lite skakiga och även det manar till viss försiktighet.

Nu kommer visserligen flera centralbanker att agera med ytterligare stimulansåtgärder i en nära framtid. Vi räknar i första hand med åtgärder från Bank of England, ECB och Bank of Japan.  Dessutom har en amerikansk räntehöjning försvunnit från agendan och även Bank of China lär på något sätt hantera den turbulens på finansmarknaderna som har uppstått.

Effekten av ytterligare penningpolitiska stimulanser är dock i starkt avtagande så även om det säkert kommer att ge några glädjedagar på världens börser så är det högst osäkert om detta kan vända den negativa trend som börsen dessvärre befinner sig i.

Räntemarknaden ger i alla fall bilden av att vi befinner oss i ett högst osäkert läge. Tioårsräntan ligger under nollstrecket i Schweiz, Japan och Tyskland samtidigt som de sjunkit till rekordlåga nivåer i USA. Storbritannien och Sverige.

Även valutamarknaden är turbulent efter den brittiska folkomröstningen. Det brittiska pundet ligger, av förståeliga skäl, på 30-årslägsta men även andra valutor har rört sig kraftigt.

Att den kinesiska yuanen återigen befinner sig i en negativ trend är också en tydlig varningssignal. Flera bedömare hävdar att det snarast är utvecklingen för den kinesiska ekonomin man ska oroa sig för än ett brittiskt EU-utträde som dessutom ligger år fram i tiden.

Vi på Placera tenderar att hålla med i den analysen och minns med viss förskräckelse den finansiella turbulens som under sensommaren i fjol följde på en försiktigt kinesiska depreciering av den egna valutan.

Något som däremot skulle kunna få riskaptiten att återvända är om de globala konjunkturindikatorerna skulle hålla emot och vissa på fortsatta stabilitet.

Nu räknar i stort sett alla med att den finansoro som den brittiska folkomröstningen bidragit till ska dämpa förtroendeindikatorer som exempelvis inköpschefsindex. Skulle det fallet i förtroendeindikatorerna utebli kan det bli högst aktuellt att öka aktieallokeringen.

Det är egentligen först i slutet av juli vi kan börja skönja effekterna av en Brexit på hushållens och företagens förtroende. Då har dessutom den omedelbara paniken lagt sig.

I väntan på bättre globala konjunktursignaler väljer vi därför en försiktig placeringsstrategi under sommaren. Det förtjänar dock att åter påminnas om att aktier är ett av få placeringsalternativ för den som vill få rimlig avkastning på sitt kapital över tid. Köplusten kommer därmed att återvända.

Vårt allokeringsförlag för sommarmånaderna blir därmed 40 procent aktier, 50 procent ränteplaceringar och 10 procent i alternativa investeringar.

För Placeras aktie- och fondplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i sommar samt tio köpvärda fonder i sommar, läs här.

För taktiska val på börsen hänvisar vi till Tomas Linnalas Börssyn för sommaren.

Våra tankar i form av alternativa placeringar kan ni läsa om här.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -