Blandfonden som levererar

Fondanalys För den som vill haka på trenden att investera i en blandfond finns det två intressanta alternativ. Placera har en ny och en gammal favorit.

Intresset bland spararna för blandfonder har varit stort i flera år och ser inte ut att avta. Förra månaden letade sig 1,6 miljarder kronor till kategorin enligt statstik från Fondbolagens förening. Hittills i år uppgår nettosparandet till 9,1 miljarder kronor. Värt att notera är att det samlade nettoinflödet till fonder i år är 7,8 miljarder kronor.

I kölvattnet av det stora intresset skapade fondinformationsföretaget Morningstar fler fondkategorier för kategorin blandfonder förra året. Anledning med fler fondkategorier är för att kunna ge mer rättvisa jämförelser.

Vi har valt att titta vidare på en av de nya kategorierna som på svenska heter ”Blandfond – SEK, balanserad”, kategorin innehåller knappt femtio fonder. Fonderna investerar mellan 35 och 65 procent i aktier eller aktiefonder. Balanserade blandfonder har lägre risk än aggressiva blandfonder vi tidigare skrivit om.

De två fonderna vi har valt har olika riskprofil. Den en har lägre än kategorisnittet och den andra tar mer risk.

Swedbank Robur Access Mix är en indexfond som strävar efter att efterlikna sammansättningen av sina index. Fonden placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Fondens aktieplaceringar följer ett index som inkluderar Stockholmsbörsens 70-90 största företag, där även ett antal medelstora företag ingår. Fonden har totalt 82 aktieinnehav. Av dessa utgör fem bolag – Hennes & Mauritz, Nordea, Ericsson, Swedbank och Assa Abloy – 13,5 procent av fondportföljen.

Fondens ränteplaceringar följer det svenska OMRX bond All index. Det ger en bra riskspridning med 36 olika obligationer.

Avkastningen för fonden har varit 24,7 procent de senaste tre åren, vilket är snäppet bättre än kategorin. Risken har varit konkurrenskraftig, 6,7 procent i snitt jämfört med kategorsnittet 6,9 procent. Fonden har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Vi behåller gärna våra köprekommendationer för Swedbank Robur Access Mix och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,2 procent per år.

För den som vill ta lite mer risk och bredda sin investering till Norden har vi Carnegie Strategifond.

Fonden förvaltas av erfarne John Strömgren som förvaltat fonden i drygt 20 år. Han fördelar kapitalet mellan aktier, obligationer och likvida medel.  Fonden har ingen förutbestämd fördelning mellan aktier och räntepapper. Fördelningen sätts utifrån en analys av aktuella fördelar och risker.

Idag ligger aktiedelen på cirka 62 procent, vilket har varit rätt med tanke på att börsen har gått starkt den senast tiden.

Fonden placerar i räntor och aktier med nordiskt fokus. Investeringsprocessen är analysdriven; tyngdpunkten ligger på bolag med stabil intjäning, låg värdering, bra kassaflöden och företagsobligationer med hög avkastning.

Antalet innehav i fonden uppgår till 24 aktier och 48 räntebärande papper. De fem största aktieinnehaven – Investor, Holmen, Skanska, Industrivärden och Hennes & Mauritz – utgör 23,6 procent av fondkapitalet.

Industrisektorn står för omkring 30 procent av det totala värdet och knappt 80 procent av fondens kapital är placerat i Sverige. Norge utgör 14 procent, Danmark 4 procent och Finland 2 procent.

Historiskt har John Strömgren lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Resultatet är en avkastning som de senaste tre åren stigit 37,6 procent, vilket är betydligt bättre än kategorisnittet 23,6 procent. Det är även i nivå jämför med rena Sverigefonder som levererat 39,3 procent.

Den goda avkastningen har levererats till en klart lägre risknivå, mätt som standardavvikelse än rena aktiefonder - 8,5 procent jämfört med 13,3 procent. Riskjusterat är det en riktigt bra prestation.

Att den begränsade risknivån inte lett till utebliven avkastning är anmärkningsvärt och får den årliga avgiften på 1,6 procent att framstå som attraktiv. Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar och förvaltar idag 9,5 miljarder kronor. Placera rekommenderar köp på Carnegie Strategifond.

Carnegie Strategifond
Avk.% 3 år 37,6
Kategori 23,6
Avk.% i år 5,9
Kategori 3,0
Risk % 3 år 8,5
Kategori 6,9
Betyg Morningstar* 5
Avg.%/år 1,6
Rörlig avg. nej
Förvaltare:  John Strömgren
   
Swedbank Robur Access Mix
Avk.% 3 år 24,7
Kategori 23,6
Avk.% i år 3,3
Kategori 3,0
Risk % 3 år 6,7
Kategori 6,9
Betyg Morningstar* 4
Avg.%/år 0,2
Rörlig avg. nej
Förvaltare:  Johan Andreasson
* Morningstar har 5-gradig skala där 5 är högsta betyg Patrik Tuvinger
Källa: Morningstar den 10 augusti 2016  

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Access Mix A Köp 245,73 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 112,79 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -