Medvind för Scandic

Aktieanalys Hotellmarknaden är överlag stark i Norden för tillfället. Marknadsledaren Scandic har medvind och interna förbättringar ger vinsterna en extra skjuts.

Scandic Hotels Group kan se tillbaka på ett bra första halvår 2016.

Efterfrågan på hotellrum har varit stark på flertalet av bolagets marknader och intäkterna för perioden ökade med dryga 6 procent räknat på jämförbara enheter. Ökade volymer i kombination med genomförda interna effektiviseringar ledde till en förbättring av det justerade rörelseresultatet med hela 20 procent.

Sverige är Scandics största marknad. Den har svarat för drygt 40 procent av intäkterna de senaste tolv månaderna. Norge är näst störst med cirka 30 procent medan Finland och Danmark svarat för 13 respektive 11 procent. Utanför Norden har Scandic Hotels även viss verksamhet i Tyskland, Polen och Belgien.

Sammantaget är det Nordens största hotelloperatör. Det stora utbudet av hotell gör bolaget till en eftertraktad partner för företag som vill handla upp sina hotelltjänster centralt. För Scandic kommer cirka 70 procent av intäkterna från affärsresande medan privatresor står för resterande 30 procent. Scandic Hotels starka ställning inom näringslivet och de många företagsavtalen bidrar till stabila intäktsflöden.

Förutom rumshyror är restaurangerna och konferensverksamheten viktiga inkomstkällor. Dessa har hittills i år svarat en tredjedel av intäkterna. Restaurangerna och konferenserna bidrar också till att dämpa konjunkturkänsligheten i Scandic.

Utvecklingen på hotellmarknaderna i Sverige, Danmark och Finland har varit stark i år medan Norge backat. Det beror både på en ekonomisk svacka i Norge till följd av den låga aktiviteten inom olje- och offshoreindustrin, men även på en hotellstrejk tidigare i år.

Scandic köpte för ett par år sedan Rica Hotels i Norge för 1,9 miljarder kronor. Bolaget inför nu stegvis sin egen kostnadsmodell i Rica-hotellen vilket väntas leda till besparingar på 100-140 Mkr om året med full effekt 2017. Scandic jobbar med en hög andel rörliga kostnader vilket stabiliserar marginalerna. Det är framför allt via intäktsbaserade hyresavtal samt deltids- och korttidsanställningar bland personalen som flexibiliteten uppnås.

Resultatutvecklingen i Norge har varit negativ för Scandic i år bland annat på grund av valutaeffekter. Underliggande är dock verksamheten relativt stabil och Scandic uppger att bolaget stärkt sina marknadsandelar i Norge.

Huvudmarknaden Sverige har varit bra för Scandic en längre tid. Den positiva trenden har hållit i sig även under det första halvåret i år. Räknat per tillgängligt rum steg intäkterna (RevPAR) med 10 procent. Den starka efterfrågan på hotellrum har inneburit stigande snittpriser vilket bidrar till tillväxten.

Scandic är inte någon tillväxtkanon. Bolaget fokuserar på att växa på befintliga marknader och öppnar 2-4 nya hotell om året. Hittills i år har dock tempot varit högt med fem nyöppningar, bland annat två stora hotell i Stockholm. Totalt hade Scandic vid halvårsskiftet sex större hotellprojekt i sin pipeline och ett antal mindre utbyggnader. Sammantaget motsvarar dessa knappt 2 300 rum vilket är drygt 5 procent fler än idag.

Bolagets målsättning är attnå en justerad rörelsemarginal (ebitda) på 11 procent i snitt över en konjunkturcykel. De senaste tolv månaderna summerar till 10,7 procent så Scandic närmar sig sitt mål. Fortsatta lönsamhetsförbättringar i Norge är en faktor som väntas bidra till att målnivån uppnås under de kommande åren.

Vd Frank Fisker säger i samband med halvårsrapporten att utsikterna för resten av året är ljusa. Bokningsläget är starkt och han ser inga tecken på en nedgång i marknaden. För innevarande år väntar sig de analytiker som bevakar Scandic Hotels enligt databasen Factset en vinst per aktie på 5,65 kronor. Nästa år väntas den öka till 6,61 kronor.

De prognoserna innebär p/e-tal på 12,3 respektive 10,5. Justerar vi för den relativt höga skuldsättningen värderas rörelsen till 10,8 gånger nästa års väntade rörelseresultat. Utdelningarna för de närmaste åren väntas ge direktavkastningar på 3,8 respektive 4,4 procent.

Den förväntat höga direktavkastningen i Scandic-aktien är ett bra köpargument. Värderingen är heller inte direkt hög. Aktien har inte precis rusat sedan den noterades i slutet av förra året. Kursen står i dagsläget bara 3 procent över introduktionskursen.

Vidare talar den starka hotellmarknaden på flertalet av bolagets större marknader för Scandic-aktien. Svensk ekonomi håller ångan väl uppe och i Finland och Danmark har läget stabiliserats. Det talar för fortsatt hög aktivitet bland affärsresenärerna som är Scandics kärnkunder.

Värderingen är om vi justerar för skuldsättning fortfarande något högre än konkurrenten Rezidor men gapet mellan bolagen har krympt. Med ett bra första halvår i ryggen och med tecken på att lönsamhetsförbättringarna i Norge nu slår igenom tycker vi sammantaget att Scandic-aktien ser köpvärd ut.

Läs fler aktieanalyser från Placera.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Scandic Hotels Group Köp 69,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -