Farhågor och förtröstan

Vår marknadssyn Trump-effekten på finansmarknaden har mattats och osäkerheten inför det nya presidentskapet riskerar att stiga. Mot detta ska visserligen ställas bättre globala konjunktursignaler men vi manar ändå till viss försiktighet i januari.

Det positiva börsklimatet har hållit i sig mot slutet av året och den svenska börsen har stigit med drygt 3 procent i december.

Betydligt bättre har det ändå gått i EMU-området där genomsnittsbörsen är upp med närmare 7 procent. Den amerikanska börsen (MSCI-index) har i sin tur stigit med lite drygt 2 procent.

Så även om det fortfarande kan skönjas en viss positiv Trump-effekt i börsglädjen så blir det allt tydligare att det är andra drivkrafter som dominerat den senaste tidens börsuppgång.

Att både ECB och Riksbanken vid sina respektive decembermöten beslutade att förlänga de månatliga obligationsköpen en bra bit in på 2017 är en sådan faktor, om än inte den viktigaste.

Effekten på börsen kommer här snarast via att valutorna hålls nere eller till och med försvagas mot den amerikanska dollarn.

Vi närmar oss exempelvis paritet mellan euro och dollar, inte minst som den amerikanska centralbanken i sin tur aviserat flera räntehöjningar under nästa år.

Däremot har den, i utgångsläget svaga svenska kronan stärkts, framför allt mot euron.

Noterbart är också att den kraftiga ränteuppgång i de långa marknadsräntorna som skedde i november och i inledningen av december numera kommit av sig.

I EMU-området har dessutom oron kring banksektorn minskat väsentligt och räddningsprogram för de mest utsatta italienska bankerna är på väg.

Den italienska börsen har stigit med drygt 15 procent i december trots att landet befinner sig i någon form av lättare regeringskris.

Men vi på Placera ser ändå hoppet om en starkare global konjunktur som den viktigaste drivkraften för börsen under den senaste månaden och framöver.

Det finns, framför allt i den industrialiserade delen av världen, allt tydligare tecken på en stabilare ekonomisk återhämtning.

Konjunkturindikatorer som inköpschefsindex pekar mot tillväxt i såväl industri- som tjänstesektor samtidigt som humöret bland hushållen fortsätter att förbättras.

I USA ligger hushållshumöret på den högsta nivån på 15 år.

Positiva förväntningar kring konjunkturutvecklingen drivs dessutom på av att Donald Trump snart svärs in som ny amerikanska president och att han utlovat massiva finanspolitiska stimulanser.

Bland annat i form av skattesänkningar och infrastruktursatsningar som skulle driva upp den amerikanska, och därmed globala, tillväxten ytterligare.

Här finns dock vissa skäl till oro. Donald Trump är fortfarande ett i högsta grad osäkert kort som amerikansk president; på finansmarknaden har man fokuserat på de positiva ekonomiska budskapen i hans vallöften.

Riskerna för att han ska bidra till försämrade handelsrelationer eller skapa andra spänningar i det globala samarbetet har i sin tur spelats ner.

Osäkerheten är dessutom stor kring i vilken utsträckning han kan få stöd för sina finanspolitiska satsningar även om en republikansk majoritet i kongressen ger honom goda möjligheter.

Det skulle heller inte vara helt av godo om Donald Trump fick fritt spelrum på det finanspolitiska planet.

Som bland annat den amerikanska centralbankschefen Janet Yellen varit inne på så växer amerikansk ekonomi i en hygglig takt redan idag och är egentligen inte i behov att ytterligare stimulans.

Arbetslösheten ligger redan i utgångsläget på låga 4,6 procent och amerikansk ekonomi närmar sig därmed något som är att betrakta som fullt resursutnyttjande.

Steget är därmed inte särskilt långt till att den amerikanska centralbankens kommande räntehöjningar börjar ses som framtvingade istället för att, som i dagsläget, ses som en återgång till en mer sund räntepolitik.

Den stora risken i det läget är att de långa marknadsräntorna börjar dra iväg på ett osunt sätt, vilket i sin tur är negativt för börsen.

Vi på Placera ser därmed med stor nyfikenhet fram mot det installationstal som Donald Trump ska hålla i samband med att han svärs in som president den 20 januari.

I det positiva scenariot ger hans tal samma börslyft som hans tal i samband med att han vann presidentvalet gav.

I väntan på det kan placerare bli försiktiga och det finns dessutom en risk för besvikelse.

Fram till dess manar vi till viss försiktighet och noterar bland annat att råvarupriserna, exklusive olja, tappat en hel del av det momentum som Trump-segern gav upphov till.

Samtidigt ska man inte blunda för att den globala konjunkturen befinner sig i en uppgångsfas och att återhämtningen i Europa ser allt stabilare ut.

Konjunkturinstitutets svenska industriindikator låg i december på en historiskt hög nivå. Det bör sammantaget gynna den svenska börsen som är vårat placeringsuniversum.

Vi väljer ändå att dra ner aktieandelen i vårat allokeringsförslag för januari till 55 procent. Delvis som en försiktighetsåtgärd inför Donald Trumps installation men också inför risken för vinsthemtagningar efter två månaders kraftig uppgång.    

Samtidigt ser vi en betydande risk för att marknadsräntorna åter börjar röra sig uppåt.

I ett sådant scenario är det inte ränteplaceringar pengarna ska placeras i.

Vi väljer istället att öka vår andel i alternativa placeringar. 

Våra tankar i form av alternativa placeringar kan ni läsa om i Pär Ståhls fondtexter.

Vårt allokeringsförlag för januari blir därmed 55 procent aktier, 25 procent ränteplaceringar och 20 procent i alternativa investeringar.

För aktie och fondplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i januari samt tio köpvärda fonder i januari, läs här. För taktiska val på börsen hänvisar vi till Tomas Linnalas Börssyn för januari.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -