Konjunkturen är övertygande - men Donald Trump hotar

Vår marknadssyn En stark februaribörs och övertygande konjunktursiffror bidrar till en fortsatt stark tro på aktiemarknaden. Donald Trump och stigande politisk oro kan komma att sätta käppar i hjulet.

Februari har inneburit en riktig fest på de flesta av världens börser och den svenska börsen ståtar med en uppgång på drygt 3 procent. Vi är därför nöjda med att vi höjde aktieandelen i vårt allokeringsförslag inför månaden eftersom det är just den här typen av uppgångar man vill träffa rätt på.

Det är klart att vissa risker har byggts upp efter den kraftiga börsuppgången, men jämfört med de inledande uppgångarna några år tillbaka i tiden så sticker inte årets uppgång ut på något exceptionellt sätt.

Det är snarast fjolårets dystra start som är undantaget under de senaste fem åren. Då sänkte sjunkande råvarupriser och en svag konjunkturbild riskaptiten rejält.

I år är bilden den motsatta. Visserligen har oljepriset sedan en tid tillbaka parkerat runt 55 dollar per fat (Brent) men övriga råvarupriser visar en uppåtgående trend även om den avstanna lite under februari.

Den globala konjunkturbilden blir däremot allt ljusare och de positiva överraskningarna på makroområdet fortsätter att rulla in. Och liksom tidigare är det inte bara några få enskilda länder som sticker ut utan det är själva bredden i uppgången som kanske är det som övertygar allra mest.

Även om det ännu inte ska talas om någon global högkonjunktur som den i mitten av 2000-talet. Snarare ska det här förhoppningsvis innebära starten på en mer övertygande global konjunkturåterhämtning. Men vi är inte där än.

Svensk ekonomi sticker ut i sammanhanget med en mer mogen konjunkturuppgång där det till slut ser ut som att även industrin ska haka på tåget. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för industrin ligger i alla fall och nosar på historiska rekordnivåer. 

I en tid där centralbankspoltiken nått vägs ände och det är fortsatt oroligt på det politiska området, med en Brexit och flera osäkra val i antågande, så är det ändå i huvudsak mot konjunkturen man måste luta sig när den starka februaribörsen ska förklaras.

En ytterligare faktor som drivit börserna är förväntningarna på Donald Trumps expansiva finanspolitik. Men här dröjer de avgörande besluten och skepsisen mot det Trumpska presidentskapet växer dessutom allt mer och frågan är hur mycket presidenten kommer att kunna leverera av sina vallöften.

Men innan vi får facit på den fråga så är det ändå en faktor som bör vara positiv för börsklimatet framöver. Risken är ändå rätt stor för att det här är en händelse av typen ”köp på ryktet”-karaktär och att det blir ett nedställ på börserna när fakta väl ligger på bordet.

Vi höjer därför ett varningens finger för just en sådan typ av börsutveckling under mars.

Andra faktorer att ta hänsyn till är att beslutet att starta själva Brexit-processen ska komma senast den 31 mars och att den amerikanska centralbanken fortsätter att flagga för nya räntehöjningar.

Än så länge är finansmarknadens bedömning att det inte är aktuellt med en Fed-höjning redan på mötet den 15 mars men skulle februari månads arbetsmarknadssiffror övertyga kan sannolikheten för en höjning skjuta i höjden. Liksom den kan göra när Donald Trump väl levererar en första budget.

Konjunkturbilden är vi däremot mer övertygade om ska kunna fortsätta att bidra till ett riktigt hyggligt börsklimat. Utrymmet för positiva överraskningar har däremot minskat i takt med att analytikerna skruvat upp sin förväntningsbild. Så samma starka börsutveckling som i februari ska man kanske inte vänta sig i mars.

Däremot kan nog konjunkturindikatorer som når förväntningarna trycka upp både börser och råvarupriser en bit till.

Den ström av makrostatistik som normalt inleder en månad kan därför bli mycket avgörande för hur marsbörsen utvecklas. Liksom det ”State of the Union”-tal som Donald Trump håller den 28 februari.

Vi väljer inför detta att även den här gången att ta rygg på en allt starkare global konjunktur och ligger kvar med en hög andel aktier i vårt allokeringsförlag för mars. Brasklappen får bli att det kan bli en del vinsthemtagningar under månaden, framför allt om Donald Trump inte förmår leverera åtgärder som faller finansmarknaden i smaken.

Vårt allokeringsförlag för mars blir därmed 70 procent aktier, 10 procent ränteplaceringar och 20 procent i alternativa investeringar.

Våra tankar i form av alternativa placeringar kan ni läsa om i Pär Ståhls fondtexter. 

För aktie och fondplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i mars samt tio köpvärda fonder i mars.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -