Nyslipad vass aktie lockar

Aktieanalys Anrika Stille har stigit snabbt på börsen men handeln i aktien är tunn. Verksamheten är mer lönsam än på mycket länge. Stora förlustavdrag innebär ett lågt skattetryck åtminstone 2017.

Medicinteknikbolaget Stille har genomgått en förändring. Sedan 2013 och efter försäljningen av dotterbolaget Sonesta har verksamheten blivit allt mer lönsam. Det från att tidigare släpat på en envis förlustsvit efter finanskrisen.

Idag ser det ljusare ut än på länge. Ifjol ökade omsättningen med 15 procent och lönsamheten steg till knappt 17 procent i rörelsen.

Det var år 1841 som Albert Stille grundade sin instrumentverkstad vid Karolinska Institutet i Solna, vilket gör medicinteknikbolaget Stille till ett av de äldsta i branschen. 

Albert Stille

Under 1910-talet slogs bolaget samman med förbandsbolaget Ch. O Werner och länge pågick tillverkningen bolagets produkter på Kungsholmen i centrala Stockholm, på Kaplansbacken 3 och Hantverkargatan 4.

Första världskriget innebar ett uppsving för försäljningen. Men bolaget upplevde sin främsta storhetstid under 30- och -40-talet då utbyggnaden av svensk sjukvård gick i ett rasande tempo.

Stille tillverkar och saluför handsmidda kirurgiska instrument och operationsbord för hjärt- och kärlbaserad kateterkirurgi. Bolaget är trots sin långa tid i branschen en liten spelare, nischad med fokus på hög kvalitet och precision. På alla instrument lämnar bolaget 30 års garanti, vilket ger kunderna en låg kostnad per utförd operation.

Efter ett par surår har bolaget stora förlustavdrag att utnyttja. Det innebär att bolaget inte betalat någon skatt, varken i fjol eller under de senare vinståren dess för innan. Det har i sin tur dopat den redovisade vinsten och gödslat kassan som vuxit till 30,8 Mkr vid fjolårets utgång.  Sannolikt räcker kvarvarande avdrag för att minimera skatten även under 2017.

Styvt 4,8 Mkr ska delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar 1 krona per aktie (0,8 kronor per aktie 2016) eller en direktavkastning på 1,7 procent. Utdelningsandelen uppgår till knappt 30 procent av fjolårsvinsten. Det kunde varit högre. Å andra sidan signalerar det att det kanske finns större planer för övriga likvider.

Den numera goda lönsamheten beror bland annat på ett flerårigt arbete med att sänka de administrativa kostnaderna. Och det senaste räkenskapsåret steg bruttomarginalen till närmare 46 procent.

Bolaget har också effektiverat hela sin säljprocess. Något som har fått stort genomslag i USA, där försäljningen dubblats. Viktigaste marknader är Sverige och USA. På den senare marknaden vill bolaget satsa för att växa.

Under fjolåret förvärvades Arcoma North America för 8,5 Mkr. Bolaget omsatte under 2015 10 Mkr, men har inte varit någon vinstmaskin. Integrationsarbetet pågår och förvärvet väntas stärka Stilles position i USA.

Det har flaggats för fler förvärv som en del av tillväxtstrategin och finanserna håller för det. Sedan ett par år är David Jern vd. Han har ett förflutet som managementkonsult och från investmentbolaget Medcap. Det känns som rätt man på rätt plats.

För att ytterligare öka försäljningen smörjs relationerna med storspelare som GE, Ziehm, Philips och Siemens. Egentligen alla världsledande röntgenbolag köper någonting av Stille.

Ägarbasen är stabil. Huvudägarbolaget med styrelseledamoten Bengt Julander i spetsen ägde 61 procent av kapitalet vid fjolårets utgång och har i januari 2017 sålt 5 procent till Lannebo Fonder. Det är en kvalitetsstämpel.

Stille har en mycket liten andel av marknaden och tampas mot flertalet giganter. Däribland ryms B. Braun och svenska Getinge. I USA äger cirka 50 aktörer 60 procent av marknaden. De stora bolagen som många gånger också har USA som hemvist har lättare att parera förändringar av marknadsförutsättningarna. Och klarar av att sätta av tillräckligt med pengar för att hinna med framåt i en snabbt föränderlig bransch.

Trots den tuffa konkurrens situationen är det inte orimligt att tro att Stille kan vinna mark framgent. Bolaget omsatte bara 96 Mkr i fjol, vilket gör att även små steg i rätt riktning gör stor skillnad.

Adderat förvärvet kan Stilles omsättning stiga till 116 Mkr under 2017 givet en något lägre tillväxt än ifjol. Ett frågetecken är vilken påverkan förvärvet får på marginalen.

Antaget en något lägre rörelsemarginal i år (15 procent) gör bolaget ett resultat på 3,60 kronor per aktie, men utan att betala skatt. Det skulle innebära p/e 16 på årets förväntade vinst. 

Justerat för bolagets kassa värderas verksamheten (EV/ebit) till 13 gånger det förväntade rörelseresultatet.

Men längre fram kommer även Stille att behöva lämna sitt bidrag till statskassan och tas det med i antagandet stiger värderingen till mer obekväma nivåer. Dessutom är handeln väldigt tunn i Stille-aktien och det tarvar en vältilltagen småbolagsrabatt.

Allt som allt förtjänar Stille trots tydliga risker en köprekommendation. Bolaget har en fantastiskt lång historik, en ny stabil ägare i Lannebo Fonder, och har gjort en imponerande vändning för lönsamheten. Men det är ett riskfyllt köp, som bör befästas med en rejäl brasklapp. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Stille Köp 55,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -