Fina, dyra Vitec köps med måtta

Aktieanalys Vitec-aktien har en rejält tilltagen värdering. Men bolaget har gång på gång bevisat att en högre prislapp än snittet är motiverad. Det gör investeringsvalet svårt.

Vitec har länge varit en av börsens mest välskötta verksamheter. Men Programvarubolaget stötte på patrull under fjolåret då två viktiga kunder förlorades inom segmentet Mäklare.

Vägen tillbaka befarades bli flera år lång. Men redan under årets andra kvartalet kunde en rejäl återhämtning för lönsamheten inom segmentet presenteras. Det efter tre tidigare tråkiga perioder.

Rörelsemarginalen steg till 13 procent inom Mäklare, men delvis beror den höga siffran på hur omställningskonstnader fördelats mellan kvartalen. En betydligt lägre marginal än så är att förvänta framåt. Positiv är i alla fall att bolagets snabba handlingskraft redan bär frukt.

Kundtappet under 2016 föranledde också en sänkt rekommendation från Placera, vilket skedde strax efter årsskiftet. Sedan dess har aktien stigit cirka 10 procent.

Två kvartal har passerat, och trots att värderingen är minst lika hög som tidigare, tror vi att det finns skäl att omvärdera synen på bolaget.

Det må vara hänt att riktigt långsiktiga hardcore-investerare förespråkar att aldrig köpa aktier dyrt, utan bara när tillgångar säljs ut på realisation, men historiskt har rea-tillfällena i Vitec varit mycket få. Och fortätter bolaget att bevisa sig lär aktien ha en högre prislapp om ett par år. Det gäller om inte en allmän börsnedgång sätter stopp.

För er som inte känner Vitec: Det är ett mjukvarubolag, som främst växer genom förvärv. Bolaget har specialiserat sig på att köpa mindre, nischade, programvarubolag som redan är lönsamma, men som kanske inte växer på egenhand.

Små nischspelare är ofta ointressanta för större drakar och därför kan Vitec ofta köpa dem relativt billigt. Men när de sedan blivit en del av Vitec-koncernen värderas delarna upp till samma värde som helheten. Det här är en lyckosam affärsmodell som delas med bland annat teknikkoncernen Indutrade.

Nischbolag kan ofta hålla höga marginaler, eftersom konkurrensen är låg. Och så länge de nya koncernbolagen är minst lika lönsamma som den befintliga Vitec-gruppen sker ingen utspädning av vinstmarginalen.

Pengar är billigt och låna och affärsmodellen har fungerat mycket väl under de senaste decenniet. Enligt Vitec finns det gott om intressanta förvärvsobjekt i Norden och detta talar för fler kontraktskrivningar närmaste åren.

Vitec har ordnat med en ny kreditfacilitet som tillsammans med befintliga linor uppgick till 450 Mkr vid kvartalets utgång.

Efter andra kvartalets slut gick sedan en affär i lås. Danska MV Nordic A/S köptes, ett bolag som omsätter 110 miljoner danska kronor och gjorde ett ebitda-resultat på 11 miljoner senaste räkenskapsåret. Förvärvet förväntas direkt bidra positivt till gruppens resultat per aktie.

En annan målsättning som Vitec arbetat med under flera år är att öka andelen repetitiva intäkter. Under 2017 har andelen återkommande betalningar ökat främst inom Auto, och i skrivande stund är mer än tre fjärdedelar av omsättningen återkommande. Det gör intäktsströmmarna mycket stabila, vilket ska inte underskattas.

Intäkterna kommer dessutom från ett 30-tal olika bolag fördelade över en handfull branscher. Bolaget gör sig allt mindre beroende av det haltande mäklarbenet, och tyngdpunkten ligger vid fastighetssektorn och fordonsindustrin, som respektive står för varsin fjärdedel av omsättningen.

Rent geografiskt är intäkterna jämt fördelade över Norden, Sverige är huvudmarknad med 36 procent av omsättningen.

Den fallande lönsamhet som störde under sluttampen på 2016 har bytt riktning. Under de senaste kvartalet stiger rörelsemarginalen i stället mot målsättningen 15 procent. Även om marginalerna inom Mäklare faller tillbaka i tredje kvartalet, går utvecklingen åt rätt håll för helheten.

Sannolikt når Vitec en omsättning kring 840 Mkr i år, och en rörelsemarginal strax under målet på 15 procent. Det värderar bolaget till närmare p/e 30, en onekligen ansträngd värdering.

Men givet högt ställda förväntningar på nya bolagsköp spränger omsättningen förr eller senare miljardvallen. Antagligen inte under 2018, men möjligt under år 2019. Det skulle pressa ned värderingen till mer rimliga nivåer, men det är plågsamt att behöva blicka så långt fram för att sänka p/e-talet.

Vitec är inte det enda kvalitetsbolag som värderas högt på Stockholmsbörsen, och sedan tiden efter finanskrisen har det lönats sig att äga ”dyra” bolag som Indutrade, Melker Schörling, Nibe och Vitec, trots dåliga ingångsvärden. Men det är ingen garanti för framtiden.

- Så hur hanterar vi läget?

Vitec-aktien är dyr på redogjorda meriter, samtidigt som vi gärna vill äga bolaget. Rådet blir att fasa in värdepappret långsamt i portföljen. Köp lite grann, och i nästa breda börsnedgång, om bolaget forfarande presterar, ha aktien nära i minnet och köpa mer.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Vitec Software Group B Köp 82,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -