Attraktiv prislapp på Balco

Börs Balkongbolaget Balco vill in på börsen efter en rad mycket starka år i ryggen. Den höga takten inom nybyggnation i Sverige och Norden gynnar bolaget starkt men även med en avmattning framöver så är prislappen attraktiv.

Riskkapitalbolaget Segulah, med finansmannen Gabriel Urwitz i spetsen, ska börsnotera balkongbolaget Balco på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Hela noteringsprocessen har gått snabbt, som det brukar göra. Prospektet släpptes i tisdags förra veckan och teckningsperioden avslutas nu på onsdag den 4 oktober. Första handelsdag för aktien är på fredag den 6 oktober.

Balco erbjuder kundanpassade balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggbolag i primärt Sverige, Norge och Danmark. Man har även lite försäljning i Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna. Bolaget har en stark ställning på den nordiska marknaden och omsatte 802 Mkr förra året med ett justerat rörelseresultat på 82 Mkr.

Tillväxten är mycket hög, i snitt över 20 procent per år under den senaste femårsperioden. På rullande 12 månaders basis omsätter bolaget nu 930 Mkr med en rörelsevinst på 110 Mkr, innebärande en marginal på 11,8 procent. Lönsamheten fortsätter alltså att stiga under den höga tillväxten, vilket är imponerande. Tillväxttakten under första halvåret 2017 ligger på 34 procent, helt och hållet organiskt.

Rörelsemarginalen har stadigt klättrat från 7,2 procent år 2014 till nuvarande 11,8 procent. Ifjol fakturerades 41 procent av bolagets intäkter i utländsk valuta och 36 procent av kostnaderna var i utländsk valuta. Så det är en relativt jämn fördelning mellan intäkter och kostnader vilket skapar en naturlig ”hedge”.

Kärnverksamheten ligger inom inglasade balkonger. Runt 80 procent av omsättningen kommer från denna produktkategori. Öppna balkonger står för 13 procent och övriga balkongtyper för resterande 7 procent. Ungefär 90 procent av omsättningen kommer via renoveringar av balkonger och 10 procent via nybyggnation. En renovering enligt Balco-metoden innebär att befintliga öppna balkonger kapas ned och ersätts med Balcos inglasade.

På det sättet kan balkongen göras betydligt större, ibland upp till dubbelt så stor, och all montering sker från utsidan vilket skapar mindre störningar för den som bor i lägenheten. Man förkortar även installationstiden på det sättet och kan dessutom förlänga balkongens livslängd med över 50 år, jämfört med att försöka laga betong som vittrat sönder.

Efterfrågan är till viss del konjunkturberoende givetvis, men Balco har även gynnats kraftigt av det faktum att många offentlig- och privatägda fastigheter sålts på senare år för att göras om till bostadsrättsföreningar för att finansiera nybyggnation, renoveringar och underhåll.

Bostadsrättsföreningar är mest benägna att göra värdeökande investeringar. Här gör Balco ett stort arbete med att samarbeta tätt med föreningarna och sätter ganska stora resurser på att bli en partner med styrelserna. Man hjälper till med bygglovsansökningar, ritningar och hänger med hela vägen fram till produktion och montering. Drygt 15 procent av koncernens 314 anställda är säljare och aktiva med att bearbeta just bostadsrättsföreningar.

 

Här är även lönsamheten bättre då konkurrenstrycket är betydligt lägre jämfört med att sälja balkonger direkt till byggbolag. Med tanke på att investeringarna i nya balkonger kan spädas ut över månadsavgiften så blir det mindre kännbart för privatpersoner i föreningen.  

Enligt Balco så uppgår värdet på balkongmarknaden till 3,6 miljarder kronor på huvudmarknaderna Sverige, Norge och Danmark. Man är etta i Sverige och Norge med 17 respektive 21 procents marknadsandel och tvåa i Danmark med 10 procents marknadsandel. Konkurrenter saknas givetvis inte. Hemma i Sverige finns en mängd mindre lokala aktörer som exempelvis Teknova, Weland Aluminium och Alnova. Internationellt finns större spelare som Lumon, Solarlux och Wingroup som också är aktiva i Sverige.

Blickar vi framåt så räknar bolaget själva med att den svenska balkongmarknaden kommer fortsätta växa i mycket hög takt, kring 18 procent i snitt per år mellan 2015-2020, drivet av den enormt starka nybyggnationen. Den siffran låg på 12 procent mellan 2011-2015. Totalt sett väntas balkongmarknaden växa med i snitt 6 procent per år på den totala adresserade marknaden för Balco.

Det är en väldigt stark marknad som Balco målar upp inför framtiden. Man ska komma ihåg att den svenska och nordiska bostadsmarknaden varit exceptionell stark de senaste fem åren med negativa räntor, stigande bostadspriser och ett kraftigt stigande antal bostadsrättsföreningar i takt med att byggbolagen satsat rejält inom bostadsrätter framför hyreslägenheter. Samtidigt så byggs det som aldrig förr i Sverige och sannolikt finns det därför väldigt mycket kvar att göra för Balco de kommande åren.

Men en tillväxttakt uppåt 15-20 procent på den svenska balkongmarknaden är inte hållbart på sikt. I våra prognoser så räknar vi md en avmattning på tillväxtfronten under 2018 och 2019. Det har verkligen varit gyllene tider för byggrelaterade tjänster och produkter de senaste åren.  

Balco ser sammantaget ut som ett fint bolag som verkar på en stark marknad. Segulah sätter ett fast pris på 56 kr per aktie vilket ger ett börsvärde på 1,2 miljarder kronor. Man tar inte in nya pengar i samband med noteringen. Det handlar om en ren exit för Segulah som ägt Balco i sju år. Segulah kommer att sälja mellan 10,7-12,86 miljoner aktier beroende på intresse och har även förbundit sig att sälja ytterligare 1,9 miljoner aktier om erbjudandet blir övertecknat.

Segulah kommer alltså att sälja minst 50 procent och maximalt 69 procent av bolaget. Man har säkrat upp med en rad ankarinvesterare med fastighetsmiljardären och Balders storägare Erik Selin i spetsen som kommer att äga 10,4 procent av bolaget efter noteringen. Totalt kommer ankarinvesterarna köpa aktier som motsvarar 34 procent av bolaget efter börsnoteringen.  

Under första halvåret låg tillväxten på 34 procent organiskt som sagt. Under Q2 isolerat var tillväxten 26 procent. Orderingången var stark och kom in på 615 Mkr, motsvarande en ökning med 45 procent jämfört med första halvåret 2016. Orderstocken har ökat till 1,2 miljarder kronor vid utgången av andra kvartalet. Den polska anläggningen som byggs ut kommer att vara redo för produktion under fjärde kvartalet enligt vd Kenneth Lundahl. Den kommer att utöka bolagets totala produktionskapacitet med 50 procent. Det ser fortsatt bra ut för Balco med andra ord.

Bolaget har en räntebärande nettoskuld på 380 Mkr, varav 280 Mkr är aktieägarlån. Den ”externa” nettoskulden uppgår till 100 Mkr. I samband med börsnoteringen kommer Balco att konvertera majoriteten av ägarlånet till eget kapital samt återbetala villkorade aktieägartillskott genom en riktad kvittningsemission av nya stamaktier till Segulah och resterande del kommer att återbetalas till aktieägarna. Summan av detta kommer vara att Balco betalar ut 86 Mkr till ägarna, vilket kommer öka bolagets räntebärande nettoskuld med lika mycket. Så nettoskulden efter noteringen är 186 Mkr.  

Vi räknar med en tillväxt på 22 procent i år och 15 procent för 2018, med en stigande justerad rörelsemarginal från 11,8 till 12 procent nästa år. Årets vinst kommer präglas av mycket höga räntekostnader första halvåret (relaterat till ägarlånen osv) samt engångskostnader i samband med börsnoteringen. Det är ingen vits att se på det faktiska utfallet för 2017 års vinst. Bara räntekostnaderna första halvåret uppgick till närmare 20 Mkr då ägarlånen hade en ränta på 15 procent.

Tittar vi på 2018 så kommer bolagets räntekostnader minska avsevärt efter refinansieringen och återbetalningen av ägarlånen. Dessutom väntas skattesatsen ligga omkring 22 procent på sikt. Räknar vi på detta så blir p/e-talet knappt 12 för 2018. Justerat för nettoskulden blir ev/ebit 10,3 för 2018 på våra prognoser. Det är attraktivt, även om underleverantörer inom bygg värderas relativt lågt.

Aktörer som Inwido (fönster och dörrar), Nobia (kök), FM Mattsson (köksblandare) och Svedbergs (badrumsmöbler) har ingen premievärdering på börsen idag, snarare tvärtom. De tre förstnämnda värderas i snitt till 9,3 gånger rörelseresultatet (ev/ebit) för 2018 jämfört med våra prognoser på Balco (10,3x).

Men Balco har en betydligt högre tillväxt, en stigande lönsamhetstrend och en robust balansräkning vilket förtjänar lite högre multiplar i min bok. Goodwillposten på 370 Mkr är ungefär lika mycket som det egna kapitalet efter noteringen. Nettoskulden i relation till vårt estimerade rörelseresultat för 2018 är försiktiga 1,4.

   

Kenneth Lundahl, vd

Vd Kenneth Lundall och finanschef Fredrik Hall äger aktier för 16 Mkr vardera, vilket vi ser som positivt och vi landar i att man kan teckna Balco.

Riktkurs sätts till 69 kr per aktie på ett års sikt, vilket lämnar en uppsida på 23 procent.   

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -