Lycka och inkomst hänger samman

Välfärd Det finns en korrelation mellan hög BNP och lycka. På individnivå finns också ett klart samband mellan lycka och inkomst. Subjektivt välbefinnande kan användas som ett välfärdsmått, visar en ny rapport från tankesmedjan SNS.

”Inkomst och lycka hänger samman”, konstaterade Martin Berlin, forskare i nationalekonomi på Stockholms Universitet vid ett SNS-seminarium i Stockholm.

Det finns ett positivt samband mellan livstillfredsställelse och inkomst.

”Vi har en stor kunskap om hur subjektiv lycka korrelerar med inkomst, men lite kunskap om exakta orsakssamband. Lyckligare personer är kanske mer produktiva, vilket i sin tur ger högre inkomst och mer lycka.”

Sambandet gäller både på ländernivå och på individnivå.

”Viktigt att notera är dock att relationen är avtagande. När ett lands BNP eller en persons inkomst nått en viss nivå så ökar inte lyckan i det oändliga efter det.”

Ekonomisk tillväxt i länder som redan räknas som rika ger inte samma effekt. 

”Utvecklingen av livstillfredsställelse i USA brukar tas fram som ett viktigt exempel, eftersom den i stort sett varit oförändrad de senaste 40–50 åren, trots en mycket hög tillväxt i BNP per capita.”

Det faktum att det saknas ett samband mellan livstillfredsställelse och ekonomisk tillväxt i USA brukar användas som argument för betydelsen av att mäta relativ inkomst. 

”Man brukar säga att det är då är inkomsten i förhållande till en jämförelsegrupp som spelar roll, snarare än inkomsten i absoluta tal.”

För andra länder än USA går det inte att dra några liknande slutsatser. Anledningen är att det saknas så långa tidsserier. 

Forskning visar också att livstillfredsställelse samvarierar negativt med inflation och arbetslöshetsnivå.

”Livstillfredsställelsen är lägre för arbetslösa, låginkomsttagare och personer med dålig hälsa”, säger Martin Berlin.

En annan intressant observation är att livstillfredsställelse och lycka oftast är stabil under hela livet när det gäller individer.

Forskare mäter lycka genom självskattningar i intervjuer och enkäter. Lycka inom forskning definieras som ett subjektivt mentalt inre tillstånd.

Intresset för lyckoforskning har framförallt tagit fart under de senaste tio åren. Under lång tid har man enbart mätt länders välfärd i ekonomiska termer som BNP per capita.

Läs hela rapporten här.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -