Aktiv förvaltning som betalar sig

Fondanalys En billig och bra sparstrategi är att välja en indexfond. Du vet vad du får - indexavkastningen minus avgiften, varken mer eller mindre. Men den som vill öka möjligheten till högre avkastning får välja en dyrare aktivt förvaltad fond.

Det som är viktigast med aktiva förvaltning är att fonden ger högre avkastning än index.

Med fördel ska avkastningen komma jämnt över tiden.

Alltså inga stora ”bett” under enstaka perioder som skapar stor överavkastning till hög risk.

Placera gjorde en genomgång av de Sverigefonder som haft bäst avkastning de senaste fem åren.

Utifrån den artikeln har jag grävt vidare och analyserat några av fonderna och funnit  två aktivt förvaltade Sverigefonder som har lyckats slå index över lång tid och levererat en jämn och tydlig överavkastning.

Trots att båda fonderna lyckats riktigt bra med sin förvaltning sett till den risk de tar är båda fonderna ganska små – de hör inte till de populäraste bland privatspararna, vilket de borde göra.

Den första Spetsfonden är Norron Active R. Fonden förvaltas sedan fondens start av Gustaf Sjögren och Nicklas Granath. Båda har mycket lång erfarenhet av finansbranschen. De har förvaltat fonden sedan starten i juni 2011 och de är som namnet antyder aktiva i sin förvaltning.

Gustaf Sjögren och Nicklas Granath

De letar investeringar fritt utan påverkan av index och letar även utanför Stockholmsbörsen. Förvaltningen är aktiv och investeringsprocessen är analysdriven.

Investeringsprocessen består av en analys som man delar upp i en fundamental analys och en icke-fundamental del. Den fundamentala analysen fokuserar på bolagets lönsamhet, kvalité på balansräkningen och konkurrenssituation. Värdering är en viktig del, bolaget ska vara lågt värderat relativt utsikterna för en omvärdering.

Den icke fundamentala analysen tar hänsyn till flera mjuka variabler som kapaciteten på bolagets ledning och ägarstruktur. Utöver det ser man på aktiens likviditet och volatilitet.

Har aktien uppfyllt kriterierna så försöker man hitta vad som ska driva aktiekursen. Fonden har en koncentrerad portfölj på 25 bolag. De tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 50 procent av fondförmögenheten, vilket tyder på en stark övertygelse i aktievalen.  Bland de största innehaven hittar vi flera stora svenska industribolag.

Knappt 40 procent av bolagen är cykliska industribolag. Näst största sektor är finansbolag på 19,5 procent, följt av teknikbolag på 14 procent. Det är intressant att notera att fondens andel mot industribolag är den högsta på tre år och finansbolagens andel är den lägsta under samma period.

Fonden har en tydlig viktning mot stora bolag som utgör 46 procent. Investeringar i små bolag är 29 procent och resterande del är medelstora bolag. Svenska bolag utgör 84 procent, norska drygt 11 procent och resterande del är danska.

Förvaltarna har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 171 procent de senaste fem åren jämfört med kategorisnittets avkastning på 95 procent. Under perioden har fonden avkastat betydlig bättre än både kategorisnittet och index under varje enskilt år, vilket är en riktigt bra prestation. Fonden har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererar en väldigt hög avkastning sett till den risk man tar.

Den årliga avgiften är 1,8 procent, vilket är högre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på tre års sikt och fyra på fem års sikt hos Morningstar. Fonden förvaltar idag knappt 1,5 miljarder kronor, vilket i mina ögon är ganska lite för något som är så bra. Det kan bero på att investerarna inte hittat hit ännu.    

Placera tycker spetsfonden Norron Active R är köpvärd för fondspararen med en riktigt lång placeringshorisont.

Den andra Spetsfonden har en riktigt lång investeringshorisont och en av den absolut lägsta risken i kategorin Sverigefonder, vilket inte har hämmat avkastningen.

Spiltan Aktiefond Stabil förvaltas av Erik Brändström sedan starten 2002. Erik hör till de förvaltare som förvaltat sin Sverigefond längst. Sedan 2008 hjälper Pär Andersson till med förvaltningen.  

Erik Brändström och Pär Andersson

Det är en aktivt förvaltad fond med grundlig analys och tilt mot värdebolag. Förvaltarna är tydliga med att bolag ska uppnå Spiltans sju investeringskriterier för att vara intressanta som investering - förståelig verksamhet, förutsägbar verksamhet, långsiktigt uthållig verksamhet, höga marginaler och räntabilitet, stabilt kassaflöde, ärlig och rationell ledning samt bra ägare och stabil historik.

De tydliga investeringskriterierna gör att man undviker ett antal bolag och branscher. Det är prospekteringsbolag, forskningsbolag, förhoppningsbolag och klassiska utbud- och efterfrågebolag inom råvaror. Man investerar fonden efter 50/35/15-principen.

Den innebär att halva portföljen investeras i bolag de bolag som uppfyller de sju Spiltan-kriterierna. Drygt en tredjedel investeras i investmentbolag – man väljer de bästa i gruppen. För närvarande har fonden Investor, Lundbergs och Gustav Douglas Latour. Fonden har ett utländskt innehav och det är Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hataway.

De sista femton procenten investeras i absolutavkastande obligationer. Målet med förvaltningen är att uppnå en stabil avkastning. Det är något man lyckats med.

Fonden har i dagsläget 26 investeringar. Investeringarna är långsiktiga och omsättningshastigheten mycket låg. De två viktigaste sektorerna är Industribolag med knappt en tredjedel och finansbolag på 29 procent.

De fem största innehaven väger 26 procent. I portföljen hittar vi de båda investmentbolagen Lundbergs och Latour som köptes in sommaren 2003 – på tal om långsiktigheten.

Spiltan Aktiefond Stabil har avkastat 132 procent de senaste fem åren. Det är betydligt bättre än både index och kategorisnittet för Sverigefonder. Det har skett till en betydligt lägre risk vilket imponerar. Fondens avkastning bommade i fjol index och kategorisnittet. Den har gått bättre än index och kategorisnittet fyra av fem år.

Ser man tillbaka till 2003 har fonden avkastat sämre än kategorisnittet vid ett antal år, men det som är intressant är att den tenderar att gå relativt bättre i dåliga börsår. Och det har definitivt varit det som betalat sig över tiden.

Den årliga avgiften är 1,5 procent, vilket är högre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på tre års sikt och fyra på fem års sikt hos Morningstar. Fonden förvaltar idag 1,8 miljarder kronor. Placera tycker spetsfonden Spiltan Aktiefond Stabil är köpvärd för fondspararen med en riktigt lång placeringshorisont.

Placera ser Sverigefonder som en utmärkt bas i en portfölj. En högpresterande aktivt förvaltad fond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig indexfond – det ena behöver inte utesluta det andra.

Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på mellan tre och fem år, för att tillgodo göra sig förvaltarnas investeringsstrategi i båda fonderna.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Norron Active RC SEK Köp 317,31 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 631,18 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -