Tio köpvärda aktier i mars

Köptips. Efter ett oroligt februari är Placera mer avvaktande inställd till börsen. Det kommer bli svårare att träffa rätt under våren och inga nya aktieval görs till listan. Säsongsmässigt är mars också en svagare månad.

Skakigheten har ytterligare förstärkt vår oro. Februari var minst sagt turbulent och aktiemarknaden visade sina extremer. Tio dagar in i årets andra månad hade Stockholmsbörsen fallit 5,5 procent sedan årsskiftet, och då i samklang med övriga världens börser. Även råvarupriser och kryptovalutor tappade höjd i en allmän flykt från risk.

Volatilitetsindex sköt dramatiskt i höjden, vilket fick ytterligare negativa följdeffekter för automatiserade handelsstrategier kopplade till börsens svängningar. Ett tag såg det panikartat ut.

Historien visar att olyckan sällan kommer ensam. Men denna gången var återgången till det nya ”normala” väldigt snabb. Återigen är volatilitet rekordlåg. Men när stora utförsäljningar sker på börsen är det ett varningstecken värt att ta på allvar.

Men samtidigt saknas en riktig katalysator för att utlösa en längre nedåtlöpa i marknaden. Det mest uppenbara skulle vara om räntan snabbt fortsätter stiga högre. Men sällan är det kända osäkerheter som stjälper börsen.

Eftersom Stockholmsbörsen i mångt och mycket leker följa John med amerikanska börsen, lär det vara där fokus ska ligga även framöver för att hitta både positiva och negativa triggers.

Vi lär få vänja oss vid snabbare svängningar. Och storbolagen – där likviditeten är som bäst - kan inte längre anses vara tryggare hamnar. Det är dessa tillgångar som fonder och automatiserade handelsstrategier först lämnar när oron tilltar och man säljer på bred front.

Inför februari varnade vi för fallhöjden inom den stigande trenden för haussade amerikanska teknikaktier. Stora kursfall blev verklighet men återhämtningen kom direkt.

Utfallen i rapportperioden var spretiga och flera svenska storbolag har egna problem. Till exempel Hennes & Mauritz liksom Ericsson har svärtat det aggregerade utfallet.

Börsens medelstora bolag har presterat något bättre. För de största 90 bolagen var mediantillväxten för vinsten 6 procent – men bara strax över prognoserna.

Hälften av bolagen levererade positiva jämförelsetal. Försäljningen ökade marginellt trots en billigare dollar, vilket är ett styrkebesked. Ett tema för storbolagen var höjda utdelningar i relation till vinsterna. Ett orosmoment är en pressad banksektor.

Det ojämna utfallet kan innebära svårare tider för oss placerare. Att Stockholmsbörsen varit svag i en global jämförelse redan i tidigare månader är en effekt av flera haltande storbolag. Återigen finns anledning att undvika indexnära placeringar.

Vi kan inte förvänta oss en allmänt stigande börs i mars. Säsongsmönstret indikerar att månaden som oftast levererar noll avkastning. Men konjunkturen talar för verkstad och industri.

Bas-valet Investor, en beprövad grundsten, har underpresterat index under februari. Aktien handlas idag med en rabatt om cirka 25 procent. Men rabatten går att diskutera. Bolaget har omvärderat sina onoterade tillgångar till marknadsvärde, vilket är en skillnad mot tidigare.

I perioder kommer investmentbolagets innehav gå sämre än index och andra tider bättre. Att långsiktigt spara i Investor, och under tiden ta emot den goda direktavkastningen, bör vara en fortsatt bra idé, trots tillfälligt motlut. Långsiktighet är grundtanken med ett bas-val.

Vad som såg ut att bli en blodig månad för Placeras lista med köpvärda aktier blev ganska bra när vi stänger böckerna, i all fall givet förutsättningarna. Både Autoliv och Lifco har stigit till nya rekordnivåer.

Sex av tio aktier har stigit högre under månaden. Bufab och Lifco har utvecklats bäst. Vårt urval duger även för mars och inga förändringar görs på listan.

Här är Placeras köpvärda aktier:

Spets-val

Autoliv – Stark tillväxt och en avknoppning väntar

Den långa sidoförflyttningen i Autoliv-aktien har fått ett slut. Aktien har stigit till en ny rekordnivå och det är tydligt att marknadens syn på bolaget har förändrats till det mer positiva.

Electronics, den aktiva säkerhetsdelen, ska knoppas av. Den delen motsvarar 20 procent av omsättningen men bara 5 procent av resultaten.

Det traditionella verksamhetsbenet med passiv säkerhet väntas växa vidare i god takt. Omsättningen ska öka 8 procent årligen fram till 2025 enligt analytikerna, vilket är klart bättre än den underliggande marknaden.

Bolaget har investerat för en ny tillväxtfas och den globala marknadsandelen har vuxit från 40 procent till närmare 50 procent. Flera nya bilmodeller som inkluderat Autolivs produkter är på väg ut.

Industrivärden – En bred satsning på verkstad

Två av Industrivärdens största innehav är Sandvik och Volvo – fordonsbolaget har vi redan på vår lista över köpvärda aktier. Som krydda hamnar ett par procent av kapitalet i råvarubolaget SSAB. Det rimmar väl med vår makrostrateg Pekka Kääntäs positiva syn på råvarusektorn.

Investmentbolaget handlas med en substansrabatt på 12 procent. Dessvärre har det inte varit attraktivt nog under februari. Aktien har utvecklats sämre än storbolagsindex under perioden. Hela tanken med varför vi tog in aktien som spetsval är därför hotad.

Volvo – stark orderingång och konjunkturexponering

Maskin- och fordonsbolaget Volvo inledde 2018 med en välfylld orderbok. Men efter ett starkt fjolår blir jämförelsetalen tuffare. Mest glädjande i rapporten från fjärde kvartalet var en stark orderingång inom lastbilar. Väntat var en ökning på 14 procent och resultatet blev hela 29 procent bättre än i fjol.

På analytikernas konsensusprognos från SME Direkt värderas bolaget till p/e 13 på 2019-års vinst.

MTG – spännande satsningar på E-sport

Planerna att slå ihop MTG:s Nordic Entertainment och MTG Studios med danska TDC Group har stött på patrull. Den 12 februari meddelade TDC:s styrelse att man inte längre kommer rekommendera samgåendet vid bolagsstämman. Den är planerad till mitten på mars.

Marknaden ser dock fortsatt den största potentialen inom MTGx där man samlat e-sport, gaming och digitalt content. Och det är för den verksamhetsdelen vi äger aktien. Närmaste tiden blir spännande för MTG:s aktieägare och under mars får vi ett faktiskt beslut i TDC-affären. Men det är alltså inte det vårt val hänger på.

Vitec – it-bolag som växer genom förvärv

It-bolaget Vitec gjorde bra ifrån sig under 2017 och för sextonde året i rad höjde bolaget utdelningen.

Nibe – Ett kvalitetsbolag som levererar värmepumpar

Värmeproduktbolaget Nibe är en klassisk förvärvare på börsen med en uttalad ambition att fortsätta köpa bolag i många år till. Omsättningsmål är satt till 20 miljarder kronor år 2020 och mycket sannolikt kommer bolaget slå detta i förtid. När det skett blir nästa mål 40 miljarder kronor i omsättning, enligt storägaren och vd Gerteric Lindquist.

Bufab – Ägarfamiljen ökar

Familjen Liljedahl fortsätter att köpa in sig i fästelementstillverkaren Bufab. Deras Liljedahls Group är redan storägare men har efter senaste aktieköpen en närmare 25 procentig andel i bolaget. Andra stora ägare är fondbolagen Didner & Gerge samt Lannebo.

Bufab hade en stark orderingång under slutet av 2017 och det talar för en bra start även 2018.

Bas-val

Lifco – Konjunkturstabil konglomerat

Konglomeratet Lifco samlar en spretig men lönsam skara bolag under samma tak. Konjunkturstabila intäkter motiverar en premievärdering jämte börsens andra förvärvsdrivna verksamheter. Aktien är en av våra stabila bas-val som nyligen också stigit till en ny rekordhögstanivå på börsen.

Efter en bra rapport i fjärde kvartalet och ett resultat på 329 Mkr föreslås en höjd utdelning. Planen är att dela ut 4 kronor vart det lider.

Investor – Bra grundsten i en svensk aktieportfölj

Investors noterade portfölj rymmer elva kvalitetsbolag. Därutöver ryms en rad välskötta onoterade tillgångar. Baserat på en marknadsvärdering av dessa handlas aktien med en god substansrabatt.

Tyvärr har Investor inte givit så bra avkastning som vi hoppats. Substansrabatten har istället ökat och aktien handlas idag till ett rea-pris 25 procent under substansen.

Men ganska nyligen valde Investor att ändra värderingssättet av sina onoterade tillgångar. Dessa värderas nu till marknadspris, vilket gör en jämförelse mot den historiska substansrabatter (givet att bokförda värden använts) lite svårare att göra.

Långsiktigt har Investor dock många kvaliteter och kan liknas vid en bättre Sverigefond. En stor del av totalavkastningen kommer ifrån utdelningen som vardera ägare kan välja att återinvestera eller köpa annat för.

Kinnevik – En het blandning av digitala tillväxtsatsningar

Kinnevik har en god finansiell ställning och spännande exponering mot digitala tillväxtmarknader. Dessutom har bolaget äntligen fått en ny vd. Basen utgörs av tre stora, noterade innehav som tillsammans står för lejonparten av börsvärdet. Dessa är modehuset Zalando och telekombolagen Millicom samt Tele2.

Marknadens positiva syn på Kinnevik återspeglas i en krympt substansrabatt som uppgår till knappt 9 procent. För något år sedan var rabatten kring 15 procent.

Läs också Pekka Kääntä: Varning för stökig mars

Läs också Pär Ståhl: Tio köpvärda fonder i mars

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Autoliv SDB Köp 1 191,00 -
Industrivärden C Köp 200,40 -
Volvo B Köp 157,00 -
Modern Times Group B Köp 374,60 -
Vitec Software Group B Köp 82,00 -
NIBE Industrier B Köp 78,38 -
Bufab Köp 113,60 -
Lifco B Köp 341,50 -
Investor B Köp 375,00 -
Kinnevik B Köp 304,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -