Det trygga valet: Infrastrukturfonder

Fondanalys Tycker du att värderingen på världens börser börjar bli ansträngd och letar efter en defensiv investering med aktieexponering som har lägre volatilitet än aktiemarknaden. Då kan en infrastrukturfond vara svaret.

När man lyssnar på de riktigt stora långsiktiga fondförvaltarna inom pensionssparande, dyker alltid infrastrukturinvesteringar upp som ett av de mest populära alternativen. Framförallt är huvudargumentet att de har utmärkta defensiva egenskaper för den långsiktiga investerare som flera stora pensionsinstitutioner är.

Men vad är infrastrukturbolag och hur fungerar det i en portfölj? Placera har gått på djupet inom infrastrukturinvesteringar för att hitta en bra långsiktig fondplacering för privatspanaren.

Infrastruktur är allmänna servicesystem som fokuserar på att producera grundläggande tjänster för samhället. Traditionellt har det varit samhällsägt men som under de senaste årtiondena privatiserats runt om i världen. Oftast går de under benämningen allmännyttiga bolag, på engelska utilities. Traditionella infrastrukturverksamheter är elförsörjning, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag - alltså det som krävs för att ett samhälle ska fungera.

De skapar oftast ett naturligt monopol som ofta uppstår i branscher med mycket stora initiala investerings- och kapitalkostnader. Ofta är kundunderlaget för litet för att mer än en aktör kan verka på marknaden, då det krävs en monopolists stordriftsfördelar för att få lönsamhet.

Förr var infrastruktur en statlig angelägenhet. Nu låter myndigheterna privata aktörer bygga, ta ansvar och sköta driften. Infrastrukturverksamheter har privatiserats runt om i världen och privata bolag kan bland annat sköta tågförbindelser, vägar och driva sjukhus. Det är oftast långa åtagande på flera årtionden och sker i en monopolliknande situation. Bolagen som ansvarar för infrastruktur har oftast listats på börserna. På detta sätt är infrastrukturen nu inom räckhåll för alla investerare.

Det gör att bolagen som sköter infrastruktur har förhållandevis stabila och förutsägbara kassaflöden till en lägre affärsrisk än normalt. Intäkter som tickar på år efter år. Det ger också ett bra inflationsskydd eftersom intäkterna ökar med inflationen. Det ger ett bra skydd mot konjunktursvängningar, då behovet av till exempel vägar och sjukhus är lika stort i dåliga som i bra tider.

Efterfrågan på infrastruktur växer med strukturförändringar och långsiktiga trender. Ökat trafiktryck, fortsatt globalisering av handeln och trygg energiförsörjning kommer att kräva fortsatta infrastrukturinvesteringar. Framtiden ser ljus ut, det behövs motsvarande 3 700 miljarder kronor i investeringar i global infrastruktur per år. Investeringstakten globalt ligger idag på 2 500 miljarder kronor.  

Men som för alla investeringar finns det även risker med infrastrukturinvesteringar, både politiska och legala. Förändringar i beskattning av exempelvis energi, reglering av vägtullstaxa och avskaffande av subventioner för sjukvård är potentiella hot för infrastruktur investerare. Och inte minst i Sverige har den politiska debatten handlat mycket om vinstbegränsningar för privat vård och skola – politisk risk helt enkelt.

Placera har hittat spetsfonden UB Infra A som sticker ut i mängden. Den en har investeringsfokus i den utvecklade världen.  Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två fonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerari globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Pekka Niemelä

Investeringsprocessen är analysdriven. Pekka Niemelä föredrar bolag som är verksamma på en marknad med naturligt monopol. Investeringar sker företrädesvis i kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Bolagen är i huvudsak verksamma inom eldistribution, flygplatser, hamnar, vägtullar, gasdistribution och vattenförsörjning.

Fonden placerar långsiktigt i börsnoterade infrastrukturbolag och målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj. Investeringar görs i likvida aktier och de har en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt.

Investeringarna är koncentrerade till ett relativt litet antal aktier, totalt 71 stycken. Inget innehav väger mer än 2,1 procent. Man har ett lika-vikt-tänk i fonden vilket innebär att man investerar maximalt 2 procent i ett bolag och det ger en övervikt av små- och medelstora bolag jämfört med jämförelseindex. När bolag når sin maxgräns sker rebalansering av innehaven.

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig i och med att omsättningshastigheten är betydligt lägre än genomsnittet för kategorin. Förvaltaren har investerat knappt 53 procent av kapitalet i stora bolag och 42 procent i medelstora bolag. Resterande del utgörs av småbolag. Bland infrastrukturbolagen fonden har investerat i, hör 52 procent hemma i industrisektorn följt av allmännyttiga bolag på 44 procent.

Nordamerikanska bolag utgör knappt 41 procent, varav amerikanska bolag står för 35 procent och resterande del är kanadensiska. Europas andel är knappt 50 procent. Frankrike står för 12,3 procent och Storbritannien för 11 procent. Nio procent är investerat i Asien och Australien.

De fem största bolagen i portföljen står i dag för 10,2 procent av det förvaltade kapitalet. Flera små investeringar i många bolag ger en bra riskspridning. De största vinnarbolagen i fonden det senaste året är Electricité de France med 53 procent, finska energijätten Fortum med 41 procent och den franska flygplatsoperatören Aéroports de Paris med 41 procents avkastning.

De tre senaste åren har UB Infra A levererat en bra riskjusterad avkastning och avkastat bättre än både kategorisnittet av liknande fonder och jämförbart index.

Förvaltningsavgiften på 1,4 procent per år är faktiskt en av de billigaste i kategorin. Fonden har fyra stjärnor av fem möjliga både på tre och fem års sikt hos Morningstar. Men minsta insättning är 1 000 kr, vilket även gäller vid månadssparande. Vi önskar att nivån vore lägre så att fonden kan öka sin attraktion för månadsparande. 

Vi ger en köprekommendation på UB Infra A. Infrastrukturinvesteringar passar utmärkt för den privata investeraren som är långsiktigt och vill sprida risken i portföljen. De passar utmärkt som komplement till en globalindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på åtminstone tre år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
UB Infra A Köp 1 492,76 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -